Welkom bij
The Embassy of Health

De groeiende complexiteit in de zorg vraagt meer dan ooit om een integrale aanpak vanuit nieuwe samenwerkingsvormen. Nieuwe werkwijzen en denkrichtingen vanuit ontwerpers en de verschillende gebruikers geven richting aan nieuwe diensten en services. De ontwerpopgave voor de toekomst van de zorg wordt een dynamisch samengaan van organisatie, burgers, omgeving en techniek.

Voorgaande jaren

U Create, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Philips Design, Máxima Medisch Centrum, Waag technology & society en DDF adresseren in de Embassy of Health als centrale vraag: Wat als er geen ziekenhuizen ‘van nu’ meer zijn? Waar vindt de zorg dan plaats en hoe? Wat betekent dit voor de zorgomgeving? Op welke manier dragen we zelf bij aan zorg? Hoe gaat de relatie eruit zien tussen zorgprofessionals, patiënten, burgers en anderen? En wat is de rol van ontwerpers om de gezondheid in de toekomst vorm te geven?

Tijdens DDW19

Tijdens DDW gaan we met ontwerptalenten, zorgprofessionals, commerciële partijen en overheden in op diverse aspecten van deze ontwerpvraag. Met ‘Chronic Health?’ toont de Embassy of Health de kracht van design bij transitie in de zorg: Hoe ziet het zorglandschap van de toekomst eruit als er geen ziekenhuizen ‘van nu’ meer zijn?

Voorgaande jaren
Topics
Topic
Video: Van technologisch gedreven vernieuwing naar een human-centred aanpak

Partners of Embassy of Health

Blijf op de hoogte.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.