i
Aanmelden

Meld je aan voor dit evenement.

Registreer

Meet-up #3 Mens centraal in interactie met leefomgeving

In het kader van de Open Oproep Chronisch Gezond van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds zijn het afgelopen jaar zes bijzondere projecten van start gegaan. Samen met hen én met andere geïnteresseerden bouwen we graag voort aan een community of practice. We organiseren daarom drie thematische en interactieve meet-ups om samen tot meer verdieping te komen.

Type event Talk
Datum & tijd

10 Jun 2021 - 15:30 - 17:00

Locatie Virtual
Onderdeel van Embassy of Health
Event
Meet-up #3 Mens centraal in interactie met leefomgeving
Onderdeel van Embassy of Health

Ondanks de uitbraak van de pandemie hebben de zes interdisciplinaire teams in interactie met mensen met (nog g)een chronische aandoening werkwijzen ontwikkeld om de doelgroep meer de regie te geven over hun dagelijks leven. In de meet-ups delen de teams van de zes projecten hun ervaringen. Ook zal een aantal experts reflecteren op de ontwikkelingen van de projecten.

We bespreken met elkaar graag de uitdagingen maar ook kansen die de teams hebben ervaren om juist in deze tijd tot nieuwe vormen van verbinding, interactie en intimiteit te komen. Welke impact heeft de pandemie hierop gehad? Welke innovatieve werkwijzen zijn ontwikkeld en hoe worden deze bestendigd? En belangrijker nog; welke volgende stappen gaan de teams zetten om de (tussen)resultaten van het ontwerpend onderzoek te verduurzamen? Wellicht heb jij nog waardevolle tips voor de teams.

Deze meet-up gaat over het centraal zetten van de mens in de interactie met de leefomgeving. Sociaal ontwerpbureau Morgenmakers deed mee met hun project Mijn kamer 9. Morgenmakers is samen met zorgorganisatie Oktober een ontwerpend onderzoek gestart rondom de opname van ouderen in een verpleegtehuis. Centraal in het ontwerpend onderzoek staat de vraag welke strategieën of producten kunnen worden ingezet om het verlies van eigenheid en zelfregie in deze overgangsperiode te beperken, en hoe zorgtechnologie hier een rol in kan spelen. Ontwerpbureau Oostwest deed mee met hun onderzoek (On)gewoon goed wonen. In samenwerking met GGz Centraal voerde zij een ontwerpend onderzoek uit naar een toekomstscenario voor een ‘GGz-vriendelijke’ wijk: een plek waar mensen met een al dan niet ernstige psychische aandoening goed kunnen wonen, een sociaal netwerk hebben en gebruik kunnen maken van lokale voorzieningen.

Locaties

Virtual

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube