Missie

Samen ontwerpen we een duurzame, leefbare en sociale samenleving voor toekomstige generaties.

World Design Embassies (WDE) is een missie- en ontwerpgedreven programma waarbij partijen op gelijkwaardige manier samenwerken aan complexe, maatschappelijke vraagstukken. In open coalities van partners verbinden we ontwerpkracht aan nationale transities. Vanuit missies rondom thema’s als gezondheid, veiligheid, mobiliteit, duurzaamheid en inclusiviteit, werkt WDE aan de transitie naar een duurzame, leefbare en sociale samenleving voor ons en de generaties na ons.

Visie

Als aanjager van nationale transities, staat WDE voor de kracht van ontwerp én voor de kracht van domein- en sectoroverstijgend samenwerken. We geloven het vermogen om ‘wat is’ te veranderen in ‘wat we wensen’.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube