World Design Embassies zet ontwerpkracht in bij het ontwikkelen van nieuwe vergezichten en concrete oplossingsrichtingen voor maatschappelijke uitdagingen. In open coalities werken we met partners en ontwerpers aan de toekomst. WDE is een programma van Dutch Design Foundation.

Technologisering, klimaatverandering, verstedelijking, nieuwe vormen van globalisering, individualisering… Het is slechts een greep uit de vele ontwikkelingen die spelen in onze samenleving. De een ziet ze als bedreiging, de ander als kans om nieuwe dingen uit te proberen. Wij geloven in de kansen en gaan samen met specialisten, makers, ontwerpers, gebruikers en veranderaars de uitdaging aan om de vraagstukken anders aan te pakken. De gekozen oplossingen uit het verleden bieden niet altijd garanties voor de toekomst. De wereld is in transitie en dat vergt tegelijk visie en pragmatiek; daarom werken we samen met partners en ontwerpers aan nieuwe vergezichten en verbeteringen in de praktijk van nu.

Embassies voor de toekomst

Meer dan ooit tevoren is er behoefte aan een brede inzet van designers, designmethodologie en -vaardigheden. Om nieuwe toepassingen vorm te geven in producten en diensten, maar ook om de ketens en systemen van vorm en betekenis te voorzien. En misschien zelfs wel om de manier waarop we samenwerken een vorm mee te geven die ons dichter bij resultaat brengt. Bovenal weten designers in alles de mens of de eindgebruiker centraal te stellen. Wij geloven dat we die toekomst samen maken: met gebruikers en consumenten, met bewoners en inwoners, met bedrijven en ondernemers, met overheden en beleidsmakers, met specialisten en onderzoekers. En natuurlijk met creatieve denkers, doeners en makers.

Veelal gaat het om nieuwe samenwerkingen tussen partners en sectoren die elkaar eerder niet zo snel zouden opzoeken. Dit doen we in de ambassades voor de toekomst wel. Geen ambassades die nationale belangen vertegenwoordigen, maar ambassades die vraagstukken uit de samenleving bij elkaar brengen onder één thema.

download
WDE Pocket
Photo by Oscar Vinck
Embassy of Sustainable Design 2019, photo by Britt Roelse

De toekomst vraagt zowel om het verkennen van verschillende visies als om concrete antwoorden. Door dit samen te doen, brengen we expertise bij elkaar die geen van ons allen individueel zouden kunnen organiseren. We werken pragmatisch en concreet, tegelijk vernieuwend en speculatief. Om het in de woorden van één van onze partners te zeggen: we brengen futuring fieldlabs en speculative space bij elkaar. En ook daarvoor lijkt de ambassade een geschikte en veilige plek om een nieuwe aanpak uit te proberen, en anderen te inspireren dat over te nemen of verder toe te passen.

Dutch Design Week

World Design Embassies is een jaarrond programma dat we samen met partners en stakeholders vormgeven. Het programma kent een hoogtepunt tijdens Dutch Design Week (22 oktober – 23 oktober 2022). Hier krijgen de ambassades een fysieke vorm en worden visie, kennis en inzichten gedeeld. Dit doen we op twee manieren: in de vorm van expo’s en in een programma met lezingen, discussies, debat en workshops.

Partners

World Design Embassies is een programma en platform wat bestaat bij de gratie van al haar partners. Partners maken met elkaar de ambassade: ze brengen vraagstukken in, delen kennis en expertise, tonen eigen of gemeenschappelijke praktijkvoorbeelden en ontwikkelen samen het programma. Tevens verbinden ambassades netwerken en worden vormgevers gekoppeld aan de vraagstukken. Nieuwe, mooie en vooral innovatieve oplossingen ontstaan, worden vormgegeven, of de ambassade vormt de start van een langdurig onderzoek met elkaar. Tijdens Dutch Design Week brengt het programma toekomstmakers, designers en denkers samen om met elkaar de toekomst vorm te geven.

Dutch Design Foundation

Dutch Design Foundation (DDF) is optimistisch en gelooft in het probleemoplossende vermogen van designers om de wereld een betere plek te maken. DDF biedt designers daarom kansen, ondersteuning, publiciteit en een platform. De foundation doet dit op verschillende manieren. Aan de hand van grote en kleine evenementen, exposities, talks, prijzen en debatten, biedt DDF een platform voor de beste en meest veelbelovende designers. Op die manier helpen we hen om hun ideeën en werk te verspreiden. DDF is organisator van onder meer WDE en DDW. De foundation is facilitator van het platform en is tevens ook partner in de ambassades. WDE wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage in het
kader van de Regio Deal Brainport Eindhoven.

Partners

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube