Embassy of Safety

De Embassy of Safety onderzoekt hoe ontwerp en beleid samen kunnen komen in het veiligheidsdomein. Met elkaar zoeken we nieuwe denkrichtingen en oplossingen om onze maatschappij zo veilig mogelijk te maken.

Embassy of Health

De afgelopen maanden hebben ons meer dan ooit aan het denken gezet over onze gezondheid. De coronacrisis heeft bestaande systemen op scherp gezet en dwingt een nieuwe aanpak af. Het besef groeit dat gezondheid geen kant-en-klaarproduct is van ons zorgstelsel, maar alles te maken heeft met hoe we ons leven inrichten. Maar wat vinden we eigenlijk belangrijk voor onze kwaliteit van leven? En hoe regelen we dat?

Embassy of Mobility

Dit jaar zijn we hard geconfronteerd met een nieuwe wereld waarin afstand tussen mensen centraal staat en individuele vormen van mobiliteit de voorkeur krijgen. Wat we ook zien is dat het stilleggen van mobiliteit een grote positieve invloed heeft op het milieu en de leefbaarheid van steden. We worden gedwongen terug naar de tekentafel te gaan en openbare mobiliteitsvormen te overdenken.

Embassy of Circular & Biobased Building

Soms voelt het als een impasse: de enorme klimaatopgave enerzijds en de enorme bouwopgave anderzijds. Als Embassy gaan we deze uitdaging aan. We onderzoeken de mogelijkheden van nieuwe biobased materialen met een hoge design-kwaliteit en circulaire methodieken zoals losmaakbaarheid, modulariteit en urban mining. Met als doel meer unieke, echt duurzame, levensloopbestendige woningen. 

Embassy of Water

Aan de vooravond van een grote transitie, biedt de Embassy of Water een nieuw perspectief op het aloude fenomeen water. Als we water op de eerste plaats zetten, hoe gaan we dan met water om? Gaan we lenen en verzorgen in plaats van gebruiken? Ontdek wat water nodig heeft om gezond en veerkrachtig te worden.

Embassy of Food

De productie en consumptie van eten is sterk vervlochten met ons dagelijks leven. Het is even simpel en noodzakelijk, als uiterst complex of schaars. Eten raakt aan onze gezondheid maar ook tot aan de inrichting van ons huis, onze stad en ons land. In de Embassy of Food komen al deze aspecten aan bod en wordt er ingegaan op de rol die de ontwerper daarin speelt.

Embassy of Rethinking Plastic

Plastic veroorzaakt milieuproblemen, maar heeft ook voordelen. Het is niet zwart of wit. We moeten anders gaan denken over plastic als materiaal en er anders mee omgaan. Ontwerpers spelen een cruciale rol bij die noodzakelijke omslag.

Archived

Embassy of Sustainable Design

Voorgaande jaren
icon-arrow-thin icon-close-super-thin