Embassy of Inclusive Society

In het licht van de toenemende fragmentatie, polarisatie en demografische veranderingen is inclusie urgenter dan ooit. Ondanks dat het vraagstuk van inclusie vandaag de dag veel besproken wordt in verschillende contexten, blijft het een complex, gevoelig en soms abstract onderwerp. De Embassy of Inclusive Society omarmt deze complexiteit en het ongemak dat het soms met zich meebrengt.

Embassy of Safety

De Embassy of Safety heeft de ambitie de samenleving veiliger te maken door het inzetten van ontwerpers. De grote veiligheidsopgaven van deze tijd, zoals online criminaliteit, ondermijning en polarisatie, vragen daar om.

Embassy of Health

Hoe veranderen we onze houding ten opzichte van gezondheid? Om de samenleving gezond(er) te maken en te voorkomen dat de zorg onbetaalbaar en onuitvoerbaar wordt, is het hoog tijd voor andere routes en perspectieven. We weten wat er op ons af komt, we voelen de druk toenemen op de arbeidsmarkt, op de wachtlijsten en in onze portemonnee. Toch blijkt de praktijk lastig te veranderen. Het vraagt om aanpassingen in onze manier van denken, doen en samenwerken. De Embassy of Health legt dit jaar de focus op hoe en vooral wélke mindset bijdraagt aan het bewegen richting een chronisch gezonde samenleving. 

Embassy of Mobility

Embassy of Urban Mobility

Wat als leefbaarheid en het geluk van toekomstige generaties centraal zouden staan bij het ontwerpen van steden? Wat als ontwerp zorgt voor meer verbinding tussen mensen en hun omgeving? En als groen het wint van grijs? In de Embassy of Urban Mobility verbinden we ontwerpers aan grote stedelijke vraagstukken omtrent wonen, mobiliteit en infrastructuur. Ze zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Embassy of Circular & Biobased Building

De vraag die wij stellen bij The Embassy of Circular & Biobased Building is uitdagend maar helder: Hoe zorgen we ervoor dat de miljoenen huizen die gebouwd en gerenoveerd moeten gaan worden, CO2 en stikstof negatief zijn, bijdragen aan de bodemkwaliteit en biodiversiteit en zorgen voor een gezondere leefomgeving?

Embassy of Water

Als het aan de Embassy of Water ligt, gaan steden en dorpen een bijdrage leveren aan de veerkracht en gezondheid van het hele waterecosysteem. De stad en haar inwoners werken samen mét en vóór het water. Wie water gebruikt op een nieuwe manier, leent het uit de kringloop en geeft het weer schoon terug. Het resultaat is een waterstroom zo fris en vitaal als een sprankelende bergbeek. De vraag die de waterpartners van de Embassy of Water zich daarom stellen is: ‘Hoe kunnen we zorgen dat de miljoen woningen die erbij komen in Nederland een positieve bijdrage leveren aan het watersysteem?’

Image by Bernard Hermant

Embassy of Food

Bestaat er over 30 jaar nog een supermarkt zoals we die nu kennen? Doen we nog boodschappen, of laten we alles thuisbezorgen? Eten we nog dierlijke producten, exotische gewassen en snoepgoed, of zijn we al lang over op een ander dieet? De Embassy of Food biedt niet direct de antwoorden, maar neemt je aan de hand door een wereld van mogelijke toekomstscenario’s. Ervaar de voor- en nadelen van de mogelijke ontwikkelingen en bepaal hoe jouw supermarkt van de toekomst eruit moet komen te zien.

Embassy of Rethinking Plastic

Met Rethinking Plastic laat Yksi Expo op een verrassende en prikkelende manier zien hoe we anders kunnen kijken naar en omgaan met plastic, ‘s werelds meest verguisde materiaal. Als een van oorsprong goedkoop materiaal wordt het gemakkelijk weggegooid. Met alle gevolgen van dien. Het is de hoogste tijd om onze blik op plastic te veranderen én er anders mee om te gaan. Ontwerpers spelen een cruciale rol bij deze noodzakelijke omslag. 

Gearchiveerd

Embassy of Sustainable Design

Bekijk ook eens wat we deden in...
chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube