Embassy of Inclusive Society

In het licht van de toenemende fragmentatie, polarisatie en demografische veranderingen is inclusie urgenter dan ooit. Ondanks dat het vraagstuk van inclusie vandaag de dag veel besproken wordt in verschillende contexten, blijft het een complex, gevoelig en soms abstract onderwerp. De Embassy of Inclusive Society omarmt deze complexiteit en het ongemak dat het soms met zich meebrengt.

Embassy of Safety

De Embassy of Safety heeft de ambitie de samenleving veiliger te maken door het inzetten van ontwerpers. De grote veiligheidsopgaven van deze tijd, zoals online criminaliteit, ondermijning en polarisatie, vragen daar om.

Embassy of Health

Hoe veranderen we onze houding ten opzichte van gezondheid? Om de samenleving gezond(er) te maken en te voorkomen dat de zorg onbetaalbaar en onuitvoerbaar wordt, is het hoog tijd voor andere routes en perspectieven. We weten wat er op ons af komt, we voelen de druk toenemen op de arbeidsmarkt, op de wachtlijsten en in onze portemonnee. Toch blijkt de praktijk lastig te veranderen. Het vraagt om aanpassingen in onze manier van denken, doen en samenwerken. De Embassy of Health legt dit jaar de focus op hoe en vooral wélke mindset bijdraagt aan het bewegen richting een chronisch gezonde samenleving. 

Embassy of Mobility

Embassy of Urban Mobility

Wat als leefbaarheid en het geluk van toekomstige generaties centraal zouden staan bij het ontwerpen van steden? Wat als ontwerp zorgt voor meer verbinding tussen mensen en hun omgeving? En als groen het wint van grijs? In de Embassy of Urban Mobility verbinden we ontwerpers aan grote stedelijke vraagstukken omtrent wonen, mobiliteit en infrastructuur. Ze zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Embassy of Circular & Biobased Building

De vraag die wij stellen bij The Embassy of Circular & Biobased Building is uitdagend maar helder: Hoe zorgen we ervoor dat de miljoenen huizen die gebouwd en gerenoveerd moeten gaan worden, CO2 en stikstof negatief zijn, bijdragen aan de bodemkwaliteit en biodiversiteit en zorgen voor een gezondere leefomgeving?

Embassy of Water

Als het aan de Embassy of Water ligt, gaan steden en dorpen een bijdrage leveren aan de veerkracht en gezondheid van het hele waterecosysteem. De stad en haar inwoners werken samen mét en vóór het water. Wie water gebruikt op een nieuwe manier, leent het uit de kringloop en geeft het weer schoon terug. Het resultaat is een waterstroom zo fris en vitaal als een sprankelende bergbeek. De vraag die de waterpartners van de Embassy of Water zich daarom stellen is: ‘Hoe kunnen we zorgen dat de miljoen woningen die erbij komen in Nederland een positieve bijdrage leveren aan het watersysteem?’

Embassy of Food

De Embassy of Food gelooft in de kracht van voedsel en ontwerp om verandering teweeg te brengen. Wereldwijd is onze voedselproductie verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van de totale CO₂-uitstoot. Bovendien zorgt de huidige manier van voedselproductie en -consumptie voor ontbossing, watervervuiling, bodemdegradatie, verlies van biodiversiteit en ongelijke beschikbaarheid tot gezond voedsel. Maar voedsel heeft ook het potentieel om verandering teweeg te brengen. Als we anders gaan eten, produceren en vervoeren, kunnen we enorme verbeteringen brengen in dit onhoudbare systeem. Hoe kunnen we met de kracht van ontwerp het huidige voedselsysteem anders vormgeven en nieuwe perspectieven bieden?

Gearchiveerd

Embassy of Rethinking Plastic

Bekijk ook eens wat we deden in...
Gearchiveerd

Embassy of Sustainable Design

Bekijk ook eens wat we deden in...
chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube