Embassy van Safety

De Embassy of Safety is een plek waar we gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor veiligheidsvraagstukken. We richtten ons hierbij op ondermijnende criminaliteit.

Embassy van Health

Lang en gelukkig leven: hoe kunnen we dat waarmaken in de toekomst? We worden steeds ouder en de manier waarop we dat willen doen, vraagt om meer en andere zorg.

Embassy van Circular & Biobased Building

De Embassy of Circular & Biobased Building richt zich op de maatschappelijke uitdagingen van nu: hoe kunnen we komende jaren zorgen dat iedereen in Nederland kan wonen en hoe zorgen we dat binnen deze bouwopgaven ook de klimaatdoelstellingen behaald worden door efficiënt energiegebruik, biobased en uitstootvriendelijk ontwerpen en bouwen?

Embassy van Mobility

Mobiliteit is een noodzaak: om op je werk te komen, wat te kunnen beleven, de zorg te krijgen die je nodig hebt, of met je kinderen een stad te kunnen bezoeken. Bij de Embassy of Mobility zien wij mobiliteit als middel, niet als doel.

Embassy van Sustainable Design

Met het thema ‘If not now, then when’ benadrukte Dutch Design Week 2019 de urgentie van de gewenste transitie naar duurzaamheid en een meer circulaire economie en manier van leven. Hoe kunnen we zorgen voor impact, als bedrijfsleven, als ontwerpers, als consumenten? Die vraag stond centraal in de Embassy of Sustainable Design.

Embassy van Water

De Embassy of Water kijkt naar maatschappelijke kwesties die alles te maken hebben met waterkwaliteit en watercirculariteit. Binnen deze Embassy werkten dit jaar acht ontwerpers samen met verschillende waterpartners. Dat resulteerde in een creatieve Water Hub waarin waterprofessionals en bezoekers op nieuwe ideeën kunnen komen. Samen op weg naar een zelfvoorzienende, circulaire, duurzame waterketen.