Inclusive Society

Embassy of Inclusive Society

Inclusiviteit bereik je niet door het te hebben over één specifiek thema of over een specifieke doelgroep, het gaat om een set van waarden, perspectieven, houdingen en praktijken die ons verder kunnen brengen naar een meer rechtvaardige samenleving. Dat is wat de Embassy of Inclusive Society onderzoekt.

Embassy of Safety

De Embassy of Safety onderzoekt hoe ontwerp en beleid samen kunnen komen in het veiligheidsdomein. Met elkaar zoeken we nieuwe denkrichtingen en oplossingen om onze maatschappij zo veilig mogelijk te maken.

Embassy of Health

Embassy of Health

Verrassende coalities die de samenleving gezonder maken.

Embassy of Mobility

Embassy of Mobility

Mobiliteit is een noodzaak. Geen doel. Om de zorg te krijgen die je nodig hebt, op je werk te komen, of met je familie ontspanning op te zoeken ben je ervan afhankelijk. En zo zijn er veel voorbeelden.

Embassy of Circular & Biobased Building

Soms voelt het als een impasse: de enorme klimaatopgave enerzijds en de enorme bouwopgave anderzijds. Als Embassy of Circular & Biobased Building gaan we deze uitdaging aan. Wij – ontwerpers, ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers – onderzoeken mogelijke oplossingen en bieden nieuwe perspectieven op het vlak van circulair en biobased ontwerpen, bouwen en wonen.

Embassy of Water

Embassy of Water

In het dagelijks leven hebben we continue contact met water. Dat is vaak vanzelfsprekend, maar na een bezoek aan de Embassy of Water neem je dat water nooit meer voor lief. Laat je verwonderen door een nieuw perspectief op water.

Image by Bernard Hermant

Embassy of Food

Dit jaar staat een kritische analyse op food design centraal. We onderzoeken veelbelovende food-projecten waarmee ontwerpers vragen opwerpen over het huidige voedselsysteem, of over de rol van ons als consumenten, en die toch de schappen niet hebben gehaald. De bevindingen zullen tijdens Dutch Design Week (DDW) gepresenteerd worden in de supermarkt van de toekomst.

Embassy of Rethinking Plastic

Embassy of Rethinking Plastic

Plastic veroorzaakt milieuproblemen, maar het materiaal heeft ook voordelen. Het is niet zwart of wit. We moeten anders over plastic gaan denken en er op een andere manier mee omgaan. Ontwerpers spelen een cruciale rol bij die noodzakelijke omslag.

Gearchiveerd

Embassy of Sustainable Design

Bekijk ook eens wat we deden in...
chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube