Jeanne van Heeswijk and Afrikaanderwijk Cooperative, Mobile of Interdependency (Acts of Balance) - credits: Janssen&Adriaans

Embassy of Inclusive Society

In het licht van de toenemende fragmentatie, polarisatie en demografische veranderingen is inclusie urgenter dan ooit. Ondanks dat het vraagstuk van inclusie vandaag de dag veel besproken wordt in verschillende contexten, blijft het een complex, gevoelig en soms abstract onderwerp. De Embassy of Inclusive Society omarmt deze complexiteit en het ongemak dat het soms met zich meebrengt.

Veel te vaak wordt inclusie benaderd als een probleem dat moet worden opgelost of als een lijstje dat kan worden afgevinkt. Door deze benadering blijft inclusie vaak oppervlakkig en negeert het de grotere onderliggende kwesties. Het leidt bijvoorbeeld tot ‘gelegenheidsdiversiteit’ of ‘window dressing’, maar bevraagt de diepgewortelde systemische problemen van uitsluiting waarmee we in de samenleving te maken hebben en de blinde vlekken die we als mensen hebben niet.

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin verschillende stemmen worden gehoord, waarin macht gedeeld wordt, en waarin we empathisch met elkaar samenleven en voor elkaar zorgen. Meerstemmigheid is essentieel om elkaar te vinden in onze verschillen. Op systemisch niveau betekent inclusie ook dat we onze samenleving zien als een ecosysteem van relaties en onderlinge afhankelijkheden. Ons gedrag beïnvloedt anderen, met wie we minder verbonden zijn, zowel geografisch als op verschillende momenten in de tijd.

Wat gebeurt er als we inclusie als een proces benaderen? Als we geen snelle kant-en-klare oplossingen bieden voor problemen waar specifieke gemeenschappen of groepen mee kampen, maar ervoor kiezen om inclusie als een continue collectieve inspanning te zien, die zowel in snelheid als in context varieert? Hoe kunnen we werken aan een inclusieve samenleving door na te denken over onze eigen (persoonlijke en maatschappelijke) positie in een proces van leren en ontleren?

In de Embassy maken we de keuze om inclusie te benaderen als een continu proces van leren en ontleren. Een leerproces waarin we samen verkennen hoe we onze eigen denkpatronen kunnen bevragen en hoe we alternatieve systemen kunnen ontwerpen voor een toekomstige samenleving gebaseerd op sociale cohesie. We creëren ontmoetingsruimtes om van en met elkaar te leren, waarin we kwetsbaar kunnen zijn en fouten mogen maken. En we beseffen dat dit proces nooit voltooid is.  

Dit jaar biedt de Embassy een inclusieve ruimte voor uitwisseling en ontmoeting. 

Verschillende ontwerpen laten ons zien hoe meerstemmigheid kan bijdragen in vormen van representatie en anders-zijn. Workshops en gesprekken bieden ons praktische handreikingen voor gezamenlijk leren. Door het delen van ontwerpmethodes, zoals ontwerp antropologie en embedded design, leren we weg te blijven van snelle oplossingen en langdurige, lokale, gezamenlijke handelingsperspectieven te ontwikkelen.

Bezoek de Embassy of Inclusive Society, ga mee op verkenning naar je eigen denkpatronen en neem deel aan het proces van leren en ontleren. 

Dit narratief is geschreven voor Creatief Leider Shay Raviv, met de bijdrage van velen stemmen, in het bijzonder Joanne Houmes, Sanne Karssenberg, Sophie Knight, Paulien Melis, Malique Mohamud, Setareh Noorani, Esteban Gomez Rosseli, Julie Trienekens, Penyue Yang. BeeldJeanne van Heeswijk en Afrikaanderwijk Cooperative, Mobile of Interdependency (Acts of Balance), 2014, ©Janssen&Adriaans.

Vázquez, R. (2021). Vistas of Modernity: Decolonial aesthesis and the end of the contemporary. Mondriaan Fund.
Sendra, P., Sennett, R., & Hollis, L. (2022). Designing disorder: Experiments and disruptions in the city. Verso.

Bekijk ook eens wat we deden in...

Shay Raviv is een social designer en design researcher. In 2015 studeerde ze af aan Design Academy Eindhoven en daarna werkte ze onder meer bij Studio Irene Fortuyn en STBY. Raviv ziet cultuur, ontwerp en creativiteit, als middelen om maatschappelijke kloven te overbruggen. Ze gebruikt ontwerpend onderzoek als een methode om systemen of vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te analyseren en nieuwe perspectieven te bieden op maatschappelijke kwesties.

Samen met Pim van der Mijl richtte ze in 2015 De Voorkamer op, een inclusieve ontmoetingsplek in het hart van de multiculturele Utrechtse wijk Lombok. Het is een plek waar nieuwkomers en de lokale gemeenschap elkaar ontmoeten. Door actief ontwerpkracht in te zetten, willen Van der Mijl en Raviv de kloof overbruggen tussen verschillende groepen in de maatschappij.

Programma

Embassy of Inclusive Society
Projecten
Toon enkel:

Haptic Room Studies #1 Porcelain Membrane Wall en #3 Conservation piece

4 Okt 2022

How to tell a Herstory

4 Okt 2022

Het Beelddepot

4 Okt 2022

Precious Burden

7 Okt 2022

The niteshop: ambassade van de superdiverse stad

12 Okt 2022

Ontmoetingsportaal_Eindhoven (HALL16)

19 Okt 2022

De Voorkamer – Waar culturen elkaar ontmoeten

4 Okt 2022

Design anthropology in the context of social issues

4 Okt 2022

Afgelopen

Actueel

Filter op type

 • Nieuws
 • Podcast
 • Redactioneel
 • Video
 • Verwijder filters
Redactioneel

WDE Spotlight: Gabriel Fontana

Redactioneel

WDE Spotlight: Bureau Ruimtekoers

Redactioneel

De waarde zit in de zoektocht

Redactioneel

Nieuwsgierig zijn naar een ander

Redactioneel

Terugblik 2022: Embassy of Inclusive Society

Video

Ouderen een volwaardige plek geven in de inclusieve samenleving

Video

Curator Tour: Bevraag je denkpatronen in de Embassy of Inclusive Society

Redactioneel

WDE Spotlight: The OtherAbilities

Nieuws

De Embassy of Inclusive Society in het Van Abbemuseum

Nieuws

Klaar om te (ont)leren?

Redactioneel

Inclusiviteit als een continu proces van leren en ontleren

Podcast

Andere Tonen: in gesprek met De Reuringdienst

Redactioneel

WDE Spotlight: Studio Corvers

Podcast

Andere Tonen: in gesprek met Garage2020

Nieuws

Shay Raviv nieuwe curator van Embassy of Inclusive Society

Video

Bekijk de WDE Talk: Hoe ontwerpen we een samenleving waarin iedereen zich gezien en gerepresenteerd voelt?

Andere Tonen: in gesprek met Are We Europe

Video

Kijk terug: Een thuis voor alle jongeren

Podcast

Andere Tonen: in gesprek met Multitude Creative Agency

Redactioneel

Terugblik 2021: Embassy of Inclusive Society

Podcast

Hoe kan iedereen in onze samenleving onbeperkt meedoen?

Redactioneel

WDE Spotlight: Angel-Rose Oedit Doebé

Video

Curator Tour: We nemen je mee door de Embassy of Inclusive Society

Nieuws

Kapsalon Embassy of Inclusive Society: Een nieuwe coupe én ontmoeting

Nieuws

Als je haar maar goed zit tijdens DDW

Nieuws

Embassy of Inclusive Society op DDW

Nieuws

Nieuwe perspectieven voor inclusieve winkelervaringen

Redactioneel

Kijk in de (kappers)spiegel bij de Embassy of Inclusive Society

Dutch Design Week
Nieuws

Dit presenteren de Embassies op Dutch Design Week

WDE Talk
Video

Bekijk de WDE Talk: Hoe ontwerpen we een veilige en inclusieve samenleving?

Partners van Embassy of Inclusive Society

 • ACTIZ Link to ACTIZ
 • VriendenLoterij Fonds Link to VriendenLoterij Fonds
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Link to Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • VSB Fonds Link to VSB Fonds
 • CoECI Link to CoECI
 • Van Abbemuseum

  Het Van Abbemuseum in Eindhoven is een van de meest toonaangevende musea voor hedendaagse kunst in Europa. Openheid, gastvrijheid en kennisuitwisseling zijn voor het Van Abbemuseum van belang en we prikkelen onszelf en onze bezoekers om over onderwerpen na te denken, bijvoorbeeld over de rol van de collectie als cultureel ‘geheugen’ of over het museum als publieke ruimte. Door internationale samenwerking en uitwisseling is het Van Abbemuseum bovendien een plaats waar creatieve kruisbestuiving plaatsvindt. Een bron van verwondering, inspiratie en verbeelding.

  Link to Van Abbemuseum
 • Shay Raviv Link to Shay Raviv
 • Dutch Design Foundation

  Dutch Design Foundation (DDF) is optimistisch en gelooft in het probleemoplossende vermogen van designers om de wereld een betere plek te maken. DDF biedt designers daarom kansen, ondersteuning, publiciteit en een platform.

  Link to Dutch Design Foundation
chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube