WDE Spotlight: Studio Corvers

In WDE Spotlight geven we het woord aan diverse ontwerpers uit de Embassies. Dit keer spreken we met Studio Corvers, onderdeel van de Embassy of Inclusive Society. Wat is hun achtergrond? Wat inspireert hen? Wat hopen ze met hun werk te bereiken? Je leest het in deze Q&A!

Type Actueel
Gepubliceerd op 17 maart 2022
Onderdeel van Embassy of Inclusive Society
Actueel
WDE Spotlight: Studio Corvers
Onderdeel van Embassy of Inclusive Society

Kunnen jullie iets meer over jezelf, jullie achtergrond en jullie ontwerppraktijk vertellen?

Studio Corvers is in 2014 opgericht door Wouter Corvers. Wouter studeerde in 2016 af aan Design Academy Eindhoven waar hij met zijn afstudeerwerk ‘Scale 1:16’ de Milky Way Award won. Joost Corvers studeerde in 2018 af van de bachelor Architectuur en Interieur aan de Academy of Architecture Maastricht waarna hij in 2020 zijn master Interieurarchitectuur behaalde met het project ‘Speelvelden’. Na langdurig op freelance basis samen te hebben gewerkt hebben we besloten vanaf januari 2021 samen verder te werken onder de naam Studio Corvers. Het combineren van onze verschillende expertises zorgt voor interessante ontwerp uitkomsten. De studio richt zich op het vormgeven van publieke ruimtes, installaties, architectuur en interieurs waarin de menselijke maat en zintuiglijke beleving van de gebruiker centraal staan.

Jullie project is tijdens Dutch Design Week 2021 onderdeel geweest van de Embassy of Inclusive Society. Wat kun je ons over dit project vertellen en in welke fase bevindt het zich nu?

We zijn op twee verschillende manieren betrokken geweest bij de Embassy of Inclusive Society. We hebben namelijk samen met een team van andere ontwerpers het paviljoen en de tentoonstelling ontworpen: een labyrint van jute wanden waar de ongeplande ontmoeting plaatsvindt tussen de bezoekers en het tentoongestelde werk. Daarnaast stond het project Drempelloos (ontwikkeld in samenwerking met What if Lab) tentoongesteld, een serie modules waarmee winkeliers en medewerkers op een laagdrempelige manier kunnen testen hoe toegankelijk de winkel is. We werken nu aan het doorontwikkelen van de modules waarvan drie varianten al gereed zijn om ondernemers mee aan de slag te laten gaan. Zeer binnenkort start de eerste pilot in samenwerking met MKB-Nederland.

Bij dit project houden jullie je bezig met inclusiviteit van winkelbezoekers. Is inclusiviteit iets waar jullie je graag mee bezighouden, en zo ja, waarom?

Inclusie is een van de belangrijkste thema’s waar we in onze studio op focussen. Dit begon met Wouter zijn afstudeerwerk ‘Scale 1:16’ waarin hij onderzoek deed naar de inclusiviteit van de openbare ruimte. Hierin werd pijnlijk duidelijk dat Wouter met zijn lichaamslengte van 2.05 meter tegen allerlei obstakels aanliep. Dit was de start voor een breed scala aan projecten waarin inclusie de belangrijkste pijler was. Bijvoorbeeld Het Inclusieve Park waar we een tijdelijk park aan het Zuid Willemspark bouwden, waarin we streven naar ultieme toegankelijkheid zodat niemand zich meer hoeft aan te passen.

Studio Corvers - Drempelloos

Jullie hebben in Drempelloos verschillende spelelementen verwerkt waaronder een spel over omgangsvormen, hebben jullie hier tot nu toe al positieve reacties op gekregen?

In de ontwerpfase van dit project zijn we in gesprek gegaan met HEMA medewerkers, waarin we de spelvormen hebben voorgelegd. Hier werd enthousiast op gereageerd, omdat de modules naast bewustwording en het overbrengen van informatie ook een gespreksstarter waren voor veel medewerkers. Hoe ga jij in je werk om met klanten die bijvoorbeeld een visuele beperking hebben of gebruik maken van een rolstoel?

Wat was het belangrijkste uitgangspunt van het project?

Een tool ontwerpen waarmee iedere winkelbezoeker onbeperkt kan meedoen en waar de ondernemer of winkelmedewerker met plezier even 10 minuten voor vrijmaakt.

Eén van de partners binnen dit project is HEMA. Hoe wordt Drempelloos daar nu ingezet?

Momenteel zijn de modules nog niet in gebruik door HEMA. Wel zijn we met MKB-Nederland (een andere partner uit het What if Lab traject) een samenwerking gestart om de modules in te zetten voor de MKB-Toegankelijke routes. De modules zijn nu in productie en worden over enkele weken verspreid onder een grote groep ondernemers.

Is er ook een manier voor andere winkeliers om Drempelloos aan te schaffen?

Momenteel worden de modules enkel op projectbasis geproduceerd en verspreid. Zo zijn we bijvoorbeeld in gesprek met een overkoepelende organisatie om honderden gymzalen te testen op toegankelijkheid met de modules van Drempelloos.

Wat voor ontwerp/project zouden jullie nog graag realiseren in de toekomst en waarom?

Momenteel werken we aan het ontwerpen van een paviljoen/ontdeklokaal voor een basisschool. Het bijzondere is dat op deze basisschool alle kinderen, met of zonder beperking, gemengd samen spelen en het lokaal dus voor alle groepen toegankelijk moet zijn. Daarnaast leren kinderen hier over het klimaat door middel van bijvoorbeeld water installaties en opwekken van zonne-energie. Projecten die gaan over dit soort hedendaagse thema’s in combinatie met ruimtelijk vormgeven op deze schaal; daar kunnen we geen genoeg van krijgen!

Kunnen jullie een andere interessante ontwerper noemen die zich bezighoudt met hetzelfde thema, en waarom is zijn/haar werk zo sterk in jullie ogen?

Omdat we werken met diverse thema’s is het ingewikkeld één ontwerper te noemen. Daarbij worden we geïnspireerd door talloze ontwerpers. Als we er dan toch een moeten noemen is het Floris Alkemade. We bewonderen zijn sociaal-maatschappelijke visie op de toekomst van Nederland.

Hoe denk je dat jullie met jullie werk impact kunnen maken?

Door projecten te blijven realiseren in het publieke domein, waarin onze visie sterk tot uiting komt. Hier vindt het gesprek plaats tussen een grote diversiteit aan mensen die het werk kunnen bewonderen of bekritiseren. Dat zorgt voor een interessant dialoog.

Als jullie een persoon mochten kiezen om mee samen te werken (een wetenschapper, kunstenaar, filosoof, bioloog, ontwerper, politicus, wie dan ook), wie zouden jullie kiezen en waarom?

Ook hier kunnen we een lijst aan namen noemen. In vrijwel ieder project zoeken we de samenwerking op met externe partners om bij ieder project gedegen onderzoek te kunnen doen. Omdat we werken met uiteenlopende thema’s is het onmogelijk al die kennis in huis te hebben. Daarnaast geloven we dat kruisbestuiving vanuit verschillende expertises het creatief proces bevorderd.

Voor/met welk bedrijf zouden jullie heel graag een keer een project willen doen? En wat voor project zou dat zijn?

We hebben geen specifieke voorkeur voor/met welk bedrijf. Wel is het een vereiste dat we voldoende ontwerp vrijheid krijgen en dat er ruimte is voor gedegen onderzoek.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube