i
Aanmelden

Meld je aan voor dit evenement.

Registreer

Openingstalk

Rondetafelgesprek over inclusief tentoonstellingsontwerp

Type event Talk
Datum & tijd

22 Okt 2022 - 13:30 - 15:30

Event
Openingstalk

Tijdens deze Dutch Design Week verwelkomt het Van Abbemuseum de Embassy of Inclusive Society. In deze Embassy benaderen we inclusiviteit als gezamenlijk handelen en creëren we een plek voor leren en ontleren. Naast een tentoonstelling met interventies, organiseren we een inspirerend programma met workshops, lezingen en symposia – van praktische (non-verbale) communicatievaardigheden, hands-on maken tot ontwerpmethodes en ontwerppraktijken.

In het proces van het ontwerpen van een tentoonstelling en programma stelden we inclusie centraal. Het riep vragen op als: wie wordt geïncludeerd? Waar maken wij deel van uit? En met welk doel? Vragen die eigenlijk niet volledig te beantwoorden zijn. Inclusiviteit komt tot uitdrukking als we ruimte maken om vragen te stellen en onszelf toestaan om dit bij iedere relatie met anderen te blijven doen. Dit voortdurend bevragen van inclusiviteit hopen we in de Embassy of Inclusive Society tastbaar te maken.

We nodigen onze gasten, deelnemende ontwerpers en kunstenaars, beleidsmakers en professionals uit met ons in gesprek te gaan. En samen met ons te verkennen hoe we bewegen naar meer inclusieve culturele plekken. In deze openingstalk reflecteren we op de inzichten van het ontwerpproces van deze Embassy, de collectie Dwarsverbanden van het Van Abbemuseum en het werk van Kossmanndejong en AFARAI in het Tropenmuseum. Hoe kunnen we leren van deze inzichten in toekomstige tentoonstellingen en festivals, zoals DDW en de World Design Embassies? Voor welke uitdagingen zien we ons gesteld? En welke urgente vragen moeten we gezamenlijk gaan beantwoorden?

Trap samen met ons deze inspirerende DDW af, geheel in lijn met de benadering van de Embassy: door een open dialoog en kritische reflectie, waarin we de resultaten samen vieren.

13.00 – Inloop
13.30 – Welkomstwoord
13.40 – Rondetafelgesprek met Setareh Noorani (ontwerper van Embassy of Inclusive Society, in samenwerking met Jelmer Teunissen en grafisch ontwerp door studio The Anderen), Steven ten Thije (curator Van Abbemuseum), Martijn Paulen (directeur Dutch Design Foundation), Shay Raviv (curator Embassy of Inclusive Society) en Femke Bijlsma (partner Kossmanndejong)
15.15 – Afsluiting

Na afloop is er gelegenheid om samen een drankje te drinken in museumcafé Karel-1. 

De Embassy is te bezoeken via de ingang van het Van Abbemuseum. Onze host heet u welkom in het roze paviljoen aan de Stratumsedijk 2. De openingstalk en de Embassy zijn gratis toegankelijk. Meld je vooraf wel even aan voor de openingstalk via de button “aanmelden”. Het rondetafelgesprek vindt in het Engels plaats.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube