De workshops van de Embassy of Inclusive Society

Naast een expositie in het Van Abbemuseum organiseert de Embassy of Inclusive Society een programma vol workshops. Tijdens dezes workshop ga je actief aan de slag met het leren en ontleren van je eigen (denk)patronen. In dit artikel vind je alle workshops van de Embassy of Inclusive Society op een rijtje. Wil je een workshop bijwonen? Meld je dan aan!

Type Actueel
Gepubliceerd op 3 Oktober 2023
Onderdeel van Embassy of Inclusive Society
Actueel
De workshops van de Embassy of Inclusive Society
Onderdeel van Embassy of Inclusive Society

22 oktober 14:00u-16:00u: The Infrastructural Drag

In deze workshop gaan we het binaire idee van gender doorbreken (het idee waarbij gender alleen als mannelijk of vrouwelijk wordt gezien). Dat doen we met behulp van drag, een optreden waarbij genderexpressies overdreven worden uitgebeeld. Het binaire idee van gender wordt in stand gehouden door dingen als milieuvervuilende hormonen, anticonceptiepilverpakkingen, elektrische kabels, openbare toiletten, hotelkamers, bordelen, buitenwijken en zelfs door Wikipedia.

Tijdens de workshop gebruiken we drag als een strategie van toe-eigening. Zo gaan we op speelse wijze deze normatieve, bepalende structuren uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. We gebruiken Meta Spark als een publicatiestrategie. Meta Spark is een digitale toolkit gemaakt door Meta voor het maken van augmented reality. Hoewel Meta Spark zelf soms bepaalde gendernoties kan versterken, gaan we bespreken wat het betekent om zo’n tool te gebruiken en welke invloed we nog wel kunnen hebben in het proces. Het doel van de workshop is om uiteindelijk een selfie te maken in de genderneutrale toiletten van het Van Abbemuseum met de Infrastructural Drag make-up die we tijdens de workshop samen maken. 

Deze workshop vindt plaats vlak naast de genderneutrale badkamer in het Van Abbemuseum. De sessie wordt gehouden in het Engels. Meld je hier aan. 

22 oktober 14:00u-16:00u: (De)coding bodies

In de maatschappij van vandaag, waarin informatie een grote rol speelt, worden onze lichamen voortdurend onder een vergrootglas bekeken. Deze lezing zoomt in op deze zorgwekkende ontwikkelingen en bekijkt hoe externe krachten onze fysieke verschijning scherp in de gaten houden, coderen en vormgeven.

Het werk van Gabriel Fontana zal eerst laten zien hoe sport werkt als een biopolitiek strijdtoneel. Als een manier om mensen in de gaten te houden, invloed uit te oefenen op hoe de samenleving denkt en wie we zijn vanaf jonge leeftijd. Vervolgens kijken we, door de lens van Kaan Hiçyılmaz, naar de rol van moderne surveillancetechnologieën zoals beveiligingscamera’s (CCTV) en wearables (draagbare apparaten). Die technologieën volgen alles wat we doen op de voet. De inzichten uit deze lezing helpen ons beter begrijpen hoe we onze lichamelijke zelfstandigheid kunnen terugwinnen, de controle over ons lichaam kunnen terugpakken en kunnen breken met de systemen die controleren en bepalen wie en wat we zijn.

Dit evenement wordt georganiseerd door de Embassy of Inclusive Society en Onomatopee X Baltan Laboratories, met tentoonstellingen over verwante onderwerpen. De sessie wordt gehouden in het Engels. Meld je hier aan. 

23 oktober 14:00u-17:00u: Werken met ervaringsdeskundigen? Vraag eens een kunstenaar om advies!

Theatermakers Karlijn van Kruchten en Maxime Schräder werkten vijf maanden bij kringloopwinkel 2Switch. Samen met collega’s maakten ze een theatervoorstelling over de wereld van de kringloop, en vooral over zichzelf. Want als je werkt bij de kringloop is de kans groot dat je in een re-integratietraject zit om ‘stappen te zetten in je persoonlijke ontwikkeling richting passend werk’. En het blijkt dat collega’s die stappen sneller en beter zetten als zij vanuit hun talent en verhaal bijdragen aan een theatervoorstelling. 

Hoe doe je dat als theatermaker? Hoe ga je in gesprek met zo’n uiteenlopende groep mensen? Tijdens deze workshop delen Karlijn, Maxime en deelnemer Simone hun ervaringen. Hoe hebben zij op een zo’n gelijkwaardig mogelijke manier samengewerkt? En hoe ervaarde Simone dat? 

De workshop nodigt beleidsmakers uit om kennis te maken met design-antropologie als manier om te werken met ervaringsdeskundigen en inclusieve burgerparticipatie. Tegelijk biedt de workshop ook nieuwe inzichten en tools voor ontwerpers en kunstenaars die op een participatieve manier (artistiek) werk willen maken en ontwikkelen. Meld je hier aan. 

23 oktober 15:30-17:45u: Samen bouwen aan een toegankelijke culturele sector

Op maandagmiddag 23 oktober tijdens de Dutch Design Week organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met Zeewaardig en Greenberry een bijeenkomst over toegankelijkheid in de culturele sector. Tijdens de bijeenkomst geven we drie perspectieven (culturele instellingen, ervaringsdeskundigen en makers) het podium om over hun ervaringen te spreken. Dit gesprek zal onder leiding van moderator Eva Eikhout plaatsvinden.

Onderdeel van de bijeenkomst is de presentatie van de ideeën voor de verschillende onderdelen voor het kennispunt toegankelijkheid, waar de afgelopen maanden aan is gewerkt en waar u mogelijk bij betrokken bent geweest. Meld je hier aan. 

24 oktober 15:00u-17:00u: Beyond the Visible

In hoeverre kunnen religie en spiritualiteit bestaan in een samenleving die seculier georganiseerd is, zonder specifieke religieuze invloed? YUMNA verkent deze vraag in de workshop ‘Beyond the Visible.’ Als een collectief met een op geloof gebaseerde visie, is het niet-zichtbare constant aanwezig in ons denken en handelen. Het gaat over het in relatie staan tot God.

In deze workshop nemen we je mee in een YUMNA-ervaring. Je wordt uitgenodigd in een ruimte die nieuwsgierigheid en open gesprekken aanmoedigt. Als vervolg op ons vorige onderzoek, ‘Een Spiritueel Thuis voor Ons’, stellen we nu de vraag: wat is er nodig voor een gezonde spirituele omgeving? Hierbij dagen we je uit om je iets voor te stellen dat voorbij de zichtbare wereld gaat, een plek die we niet kunnen zien met onze ogen.

De sessie wordt in het Engels en/of Nederlands gehouden, afhankelijk van de deelnemers. Meld je hier aan.

24 oktober 15:00u-17:30u: Zorgen voor de verzorger: wat betekent zorgen voor een ander?

Hester Dibbits en Rosa Mul delen de methode ‘Emotienetwerken’ die mensen uitnodigt om hun gevoelens rond alledaagse cultuurverschijnselen uit te wisselen. Die werkwijze maakt het ook mogelijk om eventuele veranderingen in die gevoelens tijdens de uitwisseling te bespreken. In deze sessie onderzoeken we wat deze methode kan betekenen voor mensen die anderen verzorgen. Dat kunnen professionals zijn, maar ook mantelzorgers. We gaan samen in gesprek over alledaagse zorghandelingen.

De gespreksmethode emotienetwerken onderzoekt de complexe interactie die ontstaat tussen deelnemers. Deelnemers oefenen zich kritisch te verhouden tot een onderwerp en er een open gesprek over te voeren. Altijd met oog voor de dynamiek rond het onderwerp en de eigen positie daarin. Het uitgangspunt is dat gevoelens door de interactie kunnen veranderen, bijvoorbeeld door een onverwacht verhaal of nieuwe informatie. Zo’n ‘ingebrachte stem’ kan alles veranderen en de hele samenstelling doen bewegen. Maar het kan ook zijn dat er niets of vrijwel niets verandert.

Deze workshop is geschikt voor beleidsmakers, zorgprofessionals, designers, makers uit de creatieve industrie en andere niet-professionele verzorgenden. Samen wordt onderzocht wat deze methode kan betekenen voor mensen die anderen verzorgen. Meld je hier aan. 

25 oktober 14:00u-16:00u: Spiegeltje Spiegeltje aan de wand, kan iedereen meedoen in dit land?

We leven in een inclusief land, nietwaar? Toch is het in Nederland nog niet zo vanzelfsprekend dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij. Voor mensen met een fysieke beperking, andere achtergrond, onzichtbare handicap en nog vele anderen, zijn er hoge drempels. Alles kost meer tijd of is ingewikkeld. Je moet het vooral zelf oplossen en altijd een stapje extra zetten. Is dat eerlijk? 

In deze workshop ga je in gesprek met de spiegelgroep van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Je leert wat je kunt doen om meedoen vanzelfsprekend te maken voor iedereen. We praten over de domeinen zorg, onderwijs en werk. Interessant voor iedereen die in deze sectoren werkt, daar leidinggeeft of beleid voor maakt. Maar zeker ook voor mensen die drempels ervaren en goede ideeën hebben over hoe het anders kan en moet. In deze workshop maken we samen een begin aan een inclusieve toekomst.

De sessie wordt gehouden in het Nederlands met gebarentolk. Meld je hier aan. 

25 oktober 14:00u-16:00u: Bootcamp Inclusive Design

Een ontoegankelijke omgeving wordt niet bewust ontworpen, toch? In een wereld waarin design ons dagelijks leven vormgeeft, is het tijd om te begrijpen waarom toegankelijkheid geen luxe, maar een must is. We duiken in de wereld van toegankelijk design en ontdekken hoe het onze ontwerpen kan verrijken. 

Hou jij je bezig met beleid, het ontwikkelen van diensten of producten of het ontwerpen van gebouwen en de openbare ruimte? Meld je dan nu aan voor deze Bootcamp. Stap in de schoenen van iemand met een beperking en ervaar het zelf. Met behulp van simulaties ervaar je de uitdagingen en krijg je een dieper begrip van inclusief design. We willen jouw stem horen. We bespreken echte casussen en delen tips en tricks om samen te bouwen aan een inclusieve design gemeenschap.

Afhankelijk van de deelnemers is de sessie in het Engels en/of Nederlands. Meld je hier aan. 

26 oktober 14:00u-16:00u: Betaalbaar wonen in een sterke buurt – Community Land Trust Nederland

Een Community Land Trust betrekt bewoners, gebruikers, ondernemers, buurtgenoten en lokale overheden bij het eigenaarschap en de zeggenschap over grond. Deze ‘Community’ van mensen ontwikkelt samen, leeft samen, en deelt en beheert faciliteiten. Het ‘Land’ wordt van de markt onttrokken en komt in gedeeld eigenaarschap van de gemeenschap. Daardoor worden vastgoedprijzen niet meer beïnvloedt door stijgende grondprijzen en blijft het eerlijk en toegankelijk. De ‘Trust’ zorgt voor gedeeld beheer van het land en de bebouwing, en garandeert betaalbaarheid en duurzaamheid voor komende generaties. Duurzame ontwerp-, bouw- en beheerkeuzes worden bevorderd doordat een Community Land Trust anti-speculatief is. De Trust is gericht op de lange termijn en de belangen van de community.

We nemen bezoekers mee in een aantal voorbeelden van Nederlandse Community Land Trust initiatieven. We lichten het perspectief van de community, de ontwikkelaars en de rol van ontwerpers toe. We sluiten af met een themadiscussie over ‘the Community as the Expert.’ De workshop is interessant voor initiatiefnemers, beleidsmakers en ontwikkelaars die graag in gesprek gaan over hoe we Community Land Trust in Nederland samen mogelijk kunnen maken.

De workshop wordt gehouden in het Nederlands. Meld je hier aan. 

27 oktober  14:00u-16:00u: Keti Koti – Kadena Kibra, representatie, eigenaarschap en belichaming in de praktijk

We onderzoeken Eindje 0 Filters aanpak die gebruikmaakt van een combinatie van media, kunst, cultuur en activisme. Ook bekijken we hoe dit concreet werd in het project Keti Koti – Kadena Kibra 2023. In samenwerking met Stichting Comité 30 juni – 1 juli, en vanuit de ervaring en inzichten van leden van de communities, zoomden we in op de gevoelige geschiedenis en de doorwerking ervan in het heden. We probeerden heling naar kunst te vertalen, en zagen kunst als een manier om te vertellen over geschiedenis die niet in de boeken staat. In dit proces speelde de methodiek van Aminata Cairo over ‘Holding Space’ een sleutelrol. Zo blijven we met elkaar aanwezig, door dynamieken van intergenerationeel trauma heen.

Mel je hier aan.

27 oktober 15:00u-17:00u: Stories to Sleep to

‘Stories to Sleep to’ is een serie voorstellingen waarin vertellers bedtijdverhalen delen. BIPOC (Black Indigenous and People of Colour) kunstenaars met een praktijk die past bij de dekoloniale theorie van vertragen, worden uitgenodigd als storytellers. Zij laten het publiek in slaap vallen door middel van folkloristische en op hun cultuur gebaseerde bedtijdverhalen.

Deze serie begon als een zoektocht naar een rustigere, comfortabelere en veiligere manier om verhalen te delen met het publiek. Het eeuwenoude medium van het bedtijdverhaal kwam naar voren als een manier om te vertragen, luisteraars tot rust te brengen en te laten dromen. We nodigen je uit om je overwerkte en vermoeide lichaam mee te nemen naar de gezellige ruimte met zachte gele tapijten in het Van Abbemuseum. Hier voert Nisala een verhaal op, geïnspireerd door Sri Lankaanse vertellingen.

Mayomi Basnayaka leidt de sessie met een gastoptreden van Nisala. Het evenement is in het Engels. Meld je hier aan. 

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube