Embassy of Safety

De Embassy of Safety heeft de ambitie de samenleving veiliger te maken door het inzetten van ontwerpers. De grote veiligheidsopgaven van deze tijd, zoals online criminaliteit, ondermijning en polarisatie, vragen daar om.

We maken vertrouwen en vertrouwen op makers

Dit jaar richt de Embassy zich op het thema ‘Vertrouwen’. Het hebben van vertrouwen is belangrijk voor ons welzijn. Onderling vertrouwen is een belangrijke bouwsteen voor de sociale cohesie in de samenleving. Het zorgt voor betere samenwerking, en het maakt de bereidheid om anderen te helpen groter. Toch zijn er helaas talloze pijnlijke voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat het vertrouwen in de medemens en instituties onder druk staat. De pandemie en de oorlog in Oekraïne maakten pijnlijk duidelijk welke risico’s het online verspreiden van desinformatie met zich meebrengt. Ook het vertrouwen in de politiek zagen we door de moeizame formatie en de toeslagenaffaire dalen. 

Creatief makerschap

Voor actuele veiligheidsopgaven – zoals ondermijning, online veiligheid en polarisatie – is vertrouwen de sleutel tot verandering. Ontwerpers spelen daarbij een essentiële rol. Zij agenderen urgente onderwerpen om het bewustzijn voor veiligheidsrisico’s te vergroten, ze doen empathisch onderzoek en staan open voor de subjectieve beleving van mensen. Een gevoel van veiligheid en vertrouwen is afhankelijk van wie je bent, welke ervaringen en waarden je hebt. Voor een andere omgang met een vraagstuk is wezenlijk anders kijken, denken en handelen door betrokkenen nodig. Ontwerpers doen daar nieuwe voorstellen voor die passen bij een specifieke context en bij wat de betrokkenen belangrijk vinden. Ze ontwerpen handelingsperspectieven die laten zien hoe iedereen zich tot het vraagstuk kan verhouden en testen dit. In de Embassy of Safety geloven we dat verandering in mensen, vanuit eigenaarschap bij een vraagstuk, moet plaatsvinden en voor een systemische verandering kan zorgen. Wij zíjn het systeem. 

De Embassy of Safety is een ontdekkingsreis met als startpunt het veiliger willen maken van Nederland. Dit doen we onder andere door het starten van Embassy Labs waar we werken aan thema’s als ondermijning en het tegengaan van ‘jonge aanwas’: hoe beschermen we jongeren tegen serieuze criminaliteit? 

De missie van de Embassy is het vinden van nieuw gedrag en nieuwe relaties die hieraan bijdragen. Ons kompas is het vergroten van vertrouwen. De bestemming (en zeker ook het moment van bereiken daarvan) is onbekend. Maar met de juiste koers en een scherp oog, herkennen we kwaliteit en onvoorziene waardecreatie als het zich aandient. We zijn op zoek naar zoveel mogelijk reisgenoten. Sluit je aan?

Bekijk ook eens wat we deden in...

Tabo Goudswaard is social designer en zet zich in om het repertoire van creatieve makers een grotere rol te laten spelen in de wijze waarop we de samenleving vormgeven. 

Tabo geeft leiding aan Studio Goudswaard. Hij ontwerpt nieuwe manieren van omgaan met maatschappelijke vraagstukken. Daarbij zoekt hij aansluiting bij het alledaagse gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe concrete handelingsperspectieven met en voor betrokkenen. 

Naast Creatief Leider van de Embassy of Safety is hij is mede-oprichter van de Sociaal Creatieve RaadLobbyclub voor nieuwe waarden en verbeelding. Het is een raad van vijftig vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke netwerken die hun krachten bundelen om samen met kunstenaars en ontwerpers onze toekomst vorm te geven.

Programma

Embassy of Safety
Projecten
Toon enkel:

Ontwapens

12 Okt 2022

WITTE WAS®, Crimineel Goed!

13 Okt 2022

Building synergistic collaborations

12 Okt 2022

This is not a drill

12 Okt 2022

Mes Less

12 Okt 2022

IJmuiden Staat Op

12 Okt 2022

All Cops Are

12 Okt 2022

Vanavond niet

12 Okt 2022

Makerspace

14 Okt 2022

Makers Collectief

19 Okt 2022

Afgelopen

Actueel

Filter op type

  • Nieuws
  • Podcast
  • Redactioneel
  • Video
  • Verwijder filters
Redactioneel

Bouwen aan synergetische samenwerkingen

Redactioneel

Terugblik 2022: Embassy of Safety

Redactioneel

Veiligheid: vertrouwen in de makers

Redactioneel

WDE Spotlight: Yuri Veerman

Video

Curator Tour: Vertrouw op de maker in jou bij de Embassy of Safety

Nieuws

Embassy Labs op DDW22

Redactioneel

Vertrouwen op maakkracht voor een veilige samenleving

Nieuws

Dit zijn de Labs van de Embassy of Safety

Redactioneel

WDE Spotlight: De Nacht Club

Nieuws

Een primeur: Reclassering Nederland zoekt social designer voor vaste aanstelling

Video

Bekijk de WDE Talk: Hoe kunnen ontwerp en beleid samenkomen in het veiligheidsdomein?

Redactioneel

Terugblik 2021: Embassy of Safety

Redactioneel

WDE Spotlight: What The Studio

Video

Curator Tour: Tabo Goudswaard toont je verassende veiligheid in de Embassy of Safety

Nieuws

Verrassende veiligheid verteld door een ex-jeugdcrimineel en cyber agent Roozy

Nieuws

Embassy of Safety op DDW

Redactioneel

Verrassende veiligheid in de Embassy of Safety

Nieuws

Rathenau Instituut luidt noodklok over schadelijk en immoreel gedrag online

Dutch Design Week
Nieuws

Dit presenteren de Embassies op Dutch Design Week

WDE Talk
Video

Bekijk de WDE Talk: Hoe ontwerpen we een veilige en inclusieve samenleving?

Embassy of Mobility
Nieuws

What if Lab en World Design Embassies bundelen krachten in Embassy Labs

Nieuws

Ontwerpen met gedetineerden

Nieuws

In gesprek met de Social Design Politie

Video

Terugkijken: WDE Talks @ Pakhuis de Zwijger: Safety

Podcast

Safety Podcast

Redactioneel

Terugblik 2019: Embassy of Safety

Floris Alkemade
Video

Terugkijken: Virtuele conferentie ‘De kunst van richting te veranderen’

Partners van Embassy of Safety

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube