Welkom bij
The Embassy of Safety

In de Embassy of Safety kijken we naar hoe ontwerpers een bijdrage kunnen leveren aan actuele veiligheidsvraagstukken. In deze ambassade focussen we ons op onderzoek en experiment. We onderzoeken vanuit verschillende perspectieven relevante antwoorden op de brede vraag ‘Is veiligheid een recht?’

De dominante manier waarop wij veiligheid in de samenleving proberen te bewerkstelligen is door middel van beleid, wetten, regels, protocollen. We benaderen veiligheid als een recht. Een recht wat we op kunnen eisen bij bedrijven en uitvoeringsorganen van de overheid. Daar geldt een strakke verdeling van taken en hiërarchische structuren. We hanteren modellen gestuurd op basis van analyses van objectief gemeten cijfers. En om ons recht op veiligheid in de toekomst te waarborgen denken we vooral aan technologische toepassingen die data genereren en keuzes maken op basis van algoritmen.

Dat is allemaal goed. Maar de menselijkheid lijkt soms ver te zoeken in deze systemische veiligheidswereld. Onze veiligheidsbeleving is heel subjectief. Het toevertrouwen van onze veiligheid aan zelfdenkende systemen hoeft niet per se bij te dragen aan het ons veiliger voelen. Vertrouwen, emoties, betekenis zijn doorslaggevend voor ons veiligheidsgevoel. Precies het domein waar ontwerpers veel verstand van hebben.

Een actueel veiligheidsvraagstuk is bijvoorbeeld ondermijning. Criminelen maken gebruik van systemen en diensten van de bovenwereld. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Door de invloed en druk die criminelen zo op onze samenleving kunnen uitoefenen raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af.

In samenwerking met onze partners de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Aanjaagteam Ondermijning, de Politie en DDF onderzoeken we de vraag hoe we de menselijke beleving centraal kunnen stellen in de manier waarop we veiligheidssystemen inrichten. Daarmee veranderen we ook het perspectief van veiligheid als recht naar veiligheid als beleving en naar veiligheid als resultaat van gezamenlijke inspanningen en gedeelde verantwoordelijkheid.

Curator: Tabo Goudswaard

Kunstenaar en social designer Tabo Goudswaard geeft leiding aan Studio Goudswaard. De studio ontwerpt nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Het zoekt aansluiting bij het alledaagse gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe concrete handelingsperspectieven met en voor betrokkenen. Het is de stellige overtuiging van Studio Goudswaard dat ontwerpers en kunstenaars een cruciale rol kunnen spelen in het vormgeven van samenlevingen.

Topics
Topic
What if... safety matters to everyone?

Partners of Embassy of Safety

Blijf op de hoogte.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.