Welkom bij
The Embassy of Safety

De Embassy of Safety is een plek waar we gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor veiligheidsvraagstukken. We richtten ons hierbij vorig jaar op de vraag: ‘Is veiligheid een recht?’

Voorgaande jaren

Door de invloed en druk die criminelen op onze samenleving uitoefenen raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Gezagsdragers geven aan lastig grip te krijgen op deze vorm van criminaliteit en geven aan hulp nodig te hebben bij de bestrijding hiervan. Tegelijkertijd zien burgers voor zichzelf hierin geen rol weggelegd. Veiligheid wordt namelijk beschouwd als een recht, iets wat je op kunt eisen zonder dat je er zelf veel voor hoeft te doen.

De dominante manier waarop wij nu veiligheid in de samenleving proberen te bewerkstelligen is door middel van beleid, wetten, regels, protocollen. Daar omheen hanteren we strakke verdeling van taken met hiërarchische structuren. We zoeken houvast in objectief gemeten cijfers. En om onze veiligheid in de toekomst te waarborgen bedenken we technologische toepassingen die data genereren en keuzes maken op basis van algoritmen.

Dat is op zich allemaal goed. Maar de menselijkheid lijkt soms ver te zoeken in deze systemische veiligheidswereld. Terwijl de subjectieve beleving van veiligheid een gevoelskwestie is. Wat als we veiligheid – naast met geweld en systemen – ook met liefde proberen te bewerkstelligen? Vertrouwen, emotie en betekenis zijn immers doorslaggevend voor ons veiligheidsgevoel. Hoe kunnen we actief, met elkaar en vanuit intrinsiek gevoelde verantwoordelijkheid bijdragen aan een veilige toekomst?

In 2019 werkten we aan experimentele projecten die nieuwe betekenisvolle relaties tussen alle betrokkenen smeden. Ook onderzochten we hoe we de daaruit voorkomende netwerken van overheid, burgers en bedrijven zo kunnen ondersteunen dat ze vanuit intrinsiek gevoelde verantwoordelijkheid bijdragen aan een veilige toekomst.

Voorgaande jaren
Programma

Filter

Locaties
 • Parktheater
 • Arena Graduation Show, Campina
 • Microlab
 • Natlab
 • ABN AMRO Circle-E, Klokgebouw
 • The Growing Pavilion
 • Virtual
 • Klokgebouw
 • Entresol, Klokgebouw
 • Het Lab, Campina
 • TQ/Strijp T
 • Keukenconfessies
 • Ketelhuisplein
 • Machinekamerplein
 • Innovation Powerhouse
 • Yksi Expo
 • Gloeilampplantsoen
Type event
 • Workshop
 • Expo
 • Talk
 • Conference
 • Debate
 • Dinner
 • What if Lab
 • Concert
Filter
Topics
Toon enkel:
 • Longread
 • Nieuws
 • Podcast
 • Video
Nieuws

Aankondiging WDE 2020

14 sep 2020
Video

Terugkijken: Virtuele conferentie ‘De kunst van richting te veranderen’

19 jun 2020

Partners of Embassy of Safety

 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de organisatie die alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden verbindt. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen.

  Link to Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Nederland moet een minder aantrekkelijk land voor ondermijnende criminaliteit worden. Daarom is de aanpak van ondermijning een speerpunt van het kabinet. De Rijksoverheid wil niet dat criminelen het voor het zeggen krijgen. Daarom probeert de Rijksoverheid beter zicht te krijgen op ondermijning.

  Link to
 • Taskforce-Riec

  De RIEC Apothekerskast is een kennisbank met informatie over de meest voorkomende thema’s in de ondermijnende criminaliteit, casusgerichte interventies en best practises. RIEC Apothekerskast is hét platform voor de overheidsprofessional ten aanzien van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Zeeland en Brabant.

  Link to Taskforce-Riec
 • Dutch Design Foundation

  Dutch Design Foundation (DDF) is optimistisch en gelooft in het probleemoplossende vermogen van designers om de wereld een betere plek te maken. DDF biedt designers daarom kansen, ondersteuning, publiciteit en een platform.

  Link to Dutch Design Foundation
 • CLICKNL

  De creatieve industrie is een aanjager van innovatie. Ze levert mensgerichte oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Om die impact te kunnen blijven leveren, wil CLICKNL, TKI van de topsector Creatieve Industrie, de kennisbasis van de creatieve professional vergroten. Daarmee versterken ze de sector, en het innovatievermogen van Nederland.

  Link to CLICKNL

Blijf op de hoogte.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

icon-arrow-thin icon-close-super-thin