Welkom bij
The Embassy of Safety

De Embassy of Safety is een plek waar we gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor veiligheidsvraagstukken. We richtten ons hierbij op ondermijnende criminaliteit.

Door de invloed en druk die criminelen op onze samenleving uitoefenen raken normen vervaagd en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Gezagsdragers geven aan lastig grip te krijgen op deze vorm van criminaliteit en geven aan hulp nodig te hebben bij de bestrijding hiervan. Tegelijkertijd zien burgers voor zichzelf hierin geen rol weggelegd. Veiligheid wordt namelijk beschouwd als een recht, iets wat je op kunt eisen zonder dat je er zelf veel voor hoeft te doen.

De dominante manier waarop wij nu veiligheid in de samenleving proberen te bewerkstelligen is door middel van beleid, wetten, regels, protocollen. Daar omheen hanteren we strakke verdeling van taken met hiërarchische structuren. We zoeken houvast in objectief gemeten cijfers. En om onze veiligheid in de toekomst te waarborgen bedenken we technologische toepassingen die data genereren en keuzes maken op basis van algoritmen.

Dat is op zich allemaal goed. Maar de menselijkheid lijkt soms ver te zoeken in deze systemische veiligheidswereld. Terwijl de subjectieve beleving van veiligheid een gevoelskwestie is. Wat als we veiligheid – naast met geweld en systemen – ook met liefde proberen te bewerkstelligen? Vertrouwen, emotie en betekenis zijn immers doorslaggevend voor ons veiligheidsgevoel. Hoe kunnen we actief, met elkaar en vanuit intrinsiek gevoelde verantwoordelijkheid bijdragen aan een veilige toekomst?

In samenwerking met onze partners de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Aanjaagteam Ondermijning, de Politie, Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland en Dutch Design Foundation werkten we aan experimentele projecten die nieuwe betekenisvolle relaties tussen alle betrokkenen smeden. Ook onderzochten we hoe we de daaruit voorkomende netwerken van overheid, burgers en bedrijven zo kunnen ondersteunen dat ze vanuit intrinsiek gevoelde verantwoordelijkheid bijdragen aan een veilige toekomst.

Onze speciale dank aan de volgende betrokkenen:
Trimbos Instituut, het Openbaar Ministerie, gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Breda, Zaanstad, Zoetermeer, Eindhoven, Haarlem, Maastricht, RIEC Limburg, Summa College, Universiteit Twente en de ontwerpbureau’s, designers en sprekers die een bijdrage leverden.

Curator: Tabo Goudswaard

Kunstenaar en social designer Tabo Goudswaard geeft leiding aan Studio Goudswaard. De studio ontwerpt nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Het zoekt aansluiting bij het alledaagse gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe concrete handelingsperspectieven met en voor betrokkenen. Het is de stellige overtuiging van Studio Goudswaard dat ontwerpers en kunstenaars een cruciale rol kunnen spelen in het vormgeven van samenlevingen.

Programma

Filter

Locaties
 • Parktheater
 • Arena Graduation Show, Campina
 • Microlab
 • Natlab
 • ABN AMRO Circle-E, Klokgebouw
 • The Growing Pavilion
 • Klokgebouw
 • Entresol, Klokgebouw
 • Het Lab, Campina
 • TQ/Strijp T
 • Keukenconfessies
 • Ketelhuisplein
 • Machinekamerplein
 • Innovation Powerhouse
 • Yksi Expo
 • Gloeilampplantsoen
Type event
 • Workshop
 • Expo
 • Talk
 • Conference
 • Debate
 • Dinner
 • What if Lab
 • Concert
Filter
Topics
Video
Een terugblik op de Embassy of Safety
Podcast
Is veiligheid een recht?
Topic
Burgemeester meets designer
Topic
De beeldtaal van social design. En hoe die verschilt van een klassieke kunsttentoonstelling.
Topic
Bijtende Bende: 3D-drugsdumptour tijdens Dutch Design Week
Topic
What if Lab LIVE
Opiniestuk
Geen nieuwe drugseenheid, minister
Topic
Social Design Politie
Topic
From the police with love
Video
Vertrouwen, emotie en betekenis zijn doorslaggevend voor ons veiligheidsgevoel
Topic
Heilige boontjes
Topic
Resultaten Selectiedag What if Lab Safety

Partners of Embassy of Safety

Blijf op de hoogte.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.