Terugblik 2022: Embassy of Safety

Voor actuele veiligheidsopgaven – zoals ondermijning, online veiligheid en polarisatie – is vertrouwen de sleutel tot verandering. Zo stelt Tabo Goudswaard, curator van de Embassy of Safety: “Vertrouwen is belangrijk voor een goed functionerende samenleving. In een samenleving waarin mensen elkaar vertrouwen, wordt meer samengewerkt en helpen mensen elkaar eerder. Wat weer zorgt voor een goed sociaal-cultureel klimaat en een goed functionerende economie.” Het thema van de Embassy of Safety was dit jaar dan ook: in makers we trust. Tijdens Dutch Design Week 2022 (DDW22) liet de Embassy zien hoe de samenleving veiliger wordt door te vertrouwen op maakkracht.

Type Actueel
Gepubliceerd op 14 december 2022
Onderdeel van Embassy of Safety
Actueel
Terugblik 2022: Embassy of Safety
Onderdeel van Embassy of Safety

“Makerschap kennen we van ontwerpers en kunstenaars. Het is complementair aan de klassieke manier van werken binnen het veiligheidsdomein. Makers hebben meer oog voor subjectiviteit dan voor objectiviteit. Betekenis is belangrijk, net als zintuiglijkheid. Makers denken in mogelijkheden, experimenteren en hoeven vooraf nog niet precies te weten wat het resultaat van hun werk zal zijn.” 

Daarmee is het een verrijking voor de aanpak van de vraagstukken in het veiligheidsdomein, gaat Goudswaard verder. “In de Embassy of Safety spreken we het makerschap van de veiligheidsprofessionals en andere betrokkenen aan. Dat is nodig, want met de huidige systemen lossen we problemen als ondermijning en polarisatie niet op.” 

Lees hier het curator interview met Tabo Goudswaard

Het Klokgebouw op Strijp-S was ook dit jaar het podium voor de expositie waar projecten te zien waren die onder meer urgente onderwerpen agenderen om het bewustzijn voor veiligheidsrisico’s te vergroten en openstaan voor de subjectieve beleving van mensen. Projecten die je anders naar een vraagstuk laten kijken.

Ontwapens - Studio SMELT - credits: Max Kneefel

Ontwapens

Zoals het project Ontwapens van een wijkagent uit Gouda en de Rotterdamse ontwerpstudio (SMELT) in het kader van het programma Social Design Politie. In dit project stond de vraag centraal hoe agenten te motiveren zijn om geweldloze kwaliteiten in te zetten wanneer een situatie dreigt te escaleren. Ze ontwikkelden samen “Ontwapens”. De Ontwapens zijn vormgeven als een object en daarmee net zo concreet als de wapens die aan de riem van een agent hangen. Het zijn persoonlijke strategieën van agenten die ze kunnen inzetten voor het de-escaleren van een situatie. Zoals het voor houden van een spiegel, met de ‘spiegelhandschoen’.

All Cops Are

Hoe je naar de ander kijkt staat centraal in All Cops Are. Wat zie je als je naar een ander mens kijkt? Wat valt meteen op? Wat is moeilijk of niet te zien? Hoe typeer je de persoon die tegenover je staat en hoe kom je tot dit oordeel? In All Cops Are laat een groep politieagenten zich profileren door willekeurige voorbijgangers op straat. Door elke agent zowel in burger als in uniform aan het experiment te onderwerpen, krijgen we een oordeel in stereo: een reflectie op de mens én op de agent. Ook een project uit het programma Social Design Politie. Een project ontworpen door Lotte Atsma, jeugdagent in Hengelo en ontwerper Atelier Yuri Veerman.

Vanavond niet

Het kan heel frustrerend zijn als je door uitsmijters van een nachtclub niet binnengelaten wordt. Maar is het misschien ook ergens goed voor? Jongeren laten lang niet iedereen toe in hun belevingswereld. Daar hebben ze vaak goede redenen voor. In het Embassy Lab Jonge Aanwas werkt de Embassy of Safety aan een nieuw perspectief op overlast door en criminalisering van jongeren in de wijk Doornakkers in Eindhoven. Tijdens DDW22 gaf de Embassy een tussentijdse update van het onderzoeksproject van de Nacht Club Academie en de gemeente Eindhoven.

Mes Less

Amsterdam heeft een groot wapenprobleem. Openbaar Ministerie, politie en scholen zetten al verschillende acties in om daar iets aan te doen. Zoals detectiepoortjes op scholen, wapeninleveracties en het inzetten van ervaringsdeskundigen. Mes Less is een VR game en lesprogramma ontwikkeld voor en mét jongeren, van 10 tot 14 jaar, om te voorkomen dat jongeren steekwapens dragen en incidenten met steekwapens te verminderen. Door situaties na te bootsen hebben jongeren echt het gevoel in die situatie te zitten. Na afloop van de game gaan de jongeren met elkaar en met de begeleiders in gesprek over messengeweld.

Mes Less is ontwikkeld door Garage2020 en Enliven in samenwerking met inhoudelijke experts en in opdracht van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), met Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) middelen vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kijk hier de curator tour met Tabo Goudswaard: vertrouwen op de maker in jezelf, bij de Embassy of Safety

Workshops

Tijdens DDW22 konden bezoekers zelf ook ervaren of zij in bepaalde situaties zouden grijpen naar een mes. Niet alleen van het project Mes Less was een workshop bij te wonen, maar ook All Cops Are en Ontwapens waren zelf te beleven. In twee sessies werden prototypes van Ontwapens gemaakt voor agenten. Na afloop van de sessie droegen de agenten hun Ontwapen op het terrein van DDW. 

Een andere workshop was bijvoorbeeld Sleep Twice van de Nachtclub Academie, een intieme nachtelijke omgeving die het makkelijker maakt bestaande patronen te doorbreken en toegang te geven en krijgen tot elkaars belevingswerelden. Ook de workshop LookBack vond plaats; een interactieve tool ontwikkeld door gemeente Amsterdam en ontwerpbureau Greenberry. Aan wapenincidenten ligt vaak een conflict ten grondslag dat door online groepsdruk op sociale media wordt vergroot. LookBack brengt een incident met terugwerkende kracht in kaart.

In gesprek over makerschap

Ook was er dit jaar weer een conferentie waarin de makers van diverse organisaties aan het woord kwamen en inspirerende ontwerpprojecten en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek werden gedeeld. Makers en mensen uit de zaal gingen met elkaar in gesprek over het makerschap. Dit keer waren er bijdragen van: Danish Design Center, Vereniging Nederlandse Gemeenten, SIDN fonds, Greenberry, Gemeente Amsterdam, Civinc, Atelier Yuri Veerman, Social Design Politie, Studio Sociaal Centraal, Provincie Noord Brabant, Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, TUDelft, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Reclassering NL, het Openbaar Ministerie en andere makers uit de veiligheidssector. Tabo Goudswaard, curator van de Embassy, modereerde de gesprekken.

Techneut zoekt ontwerper

Mieke van Heesewijk, adjunct-directeur SIDN fonds: “Wij maken ons al 7,5 jaar sterk voor een open en vrij internet. Dat doen we met verschillende projecten. Een belangrijk aspect daarbij is de eindgebruiker. Veel projecten zijn technisch georienteerd en denken weinig na over hoe een app gebruikt moet worden. Mieke Heesewijk: “Tijdens gesprekken stellen we vaak de vraag: hoe gaat mijn moeder dit gebruiken? We hebben nu twee programma’s gehad van ‘Techneut Zoekt Ontwerper’. Ontwerpers zijn nodig om de technologie te laten gebruiken. Daarmee vergroot je aanzienlijk de impact van het project.”  

Een mooi voorbeeld daarvan is Civinc van Ruben Treurniet. Het SIDN Fonds heeft zich de afgelopen drie jaar toegelegd op desinformatie. Van Heesewijk: “We zien dat desinformatie zorgt voor polarisatie. Het project laat mensen direct met elkaar praten die in een totaal tegengestelde mening hebben.”

Wil jij bijdragen aan de Embassy of Safety of ben je benieuwd naar de ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief (onderaan de pagina), bezoek de Embassy pagina of neem contact met ons op.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube