Het kamertje

Het Kamertje is een interactieve performance in de (semi-)publieke ruimte over de macht van de norm. Het woord normaal laat iets zien over machtsverhoudingen in onze samenleving.

Type Project
Onderdeel van Embassy of Safety
Project
Het kamertje
Onderdeel van Embassy of Safety

Doen we het goed wanneer we ons aan de (vaak ongeschreven) regels houden, of is dat conformisme? Durven we regels te doorbreken, en zo ja, welke reden hebben we daar dan voor? Hebben we dan ook een idee van hoe dingen anders zouden moeten zijn? Het Kamertje onderzoekt het maken en breken van regels als manier om het samenleven vorm te geven.

Je vindt Het Kamertje in de MU-container op het Ketelhuisplein. Rondom Het Kamertje kom je hoogstwaarschijnlijk in contact met de handhavers van het post-nieuwe normaal. Vraag jezelf eens af: draag je bij aan het in stand houden van bestaande structuren, of maak je iets nieuws?

Project door: Myrthe Krepel

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube