Embassy of Safety

Type Embassy
Onderdeel van Embassy of Safety
Theme
Embassy of Safety
Onderdeel van Embassy of Safety

GoedMaken

Wie de fout ingaat, krijgt straf. Dat is al sinds mensenheugenis zo en zal waarschijnlijk tot in lengte van dagen zo blijven. Is dat echt zo? Nee. Er zijn ook tijden geweest waarin de samenleving anders omging met de mensen die fouten maakten. In zogenaamde vrijplaatsen bijvoorbeeld golden regels waar daders en slachtoffers bescherming kregen en het weer goed konden maken met elkaar. De ideeën uit die tijden komen stukje bij beetje terug. Zo is de taakstraf nu een manier waarop daders hun schuld in kunnen lossen. En ook herstelrecht wordt een serieus alternatief. Daarin is niet alleen het perspectief van de dader maar ook dat van het slachtoffer belangrijk. Goedmaken is eigenlijk wel zo logisch, want alle betrokkenen willen na een delict weer verder met hun leven en dat gaat moeilijk als ze nog steeds een conflict met elkaar hebben.

Toch is het in Nederland nog steeds de uitzondering op de regel dat mensen het weer goedmaken, hun fouten herstellen. Dat is jammer, want dat werkt wel. En niet alleen voor de betrokkenen maar ook voor de maatschappij. Mensen die zich bewust zijn van wat ze anderen hebben aangedaan en het weer met hen hebben goedgemaakt, gaan namelijk veel minder vaak opnieuw in de fout. Daarom gaan wij op zoek naar meer manieren om het goed te maken.

Maakkracht

In de afgelopen jaren is gebleken dat het de mensen in ‘de veiligheidsketen’ niet altijd meer lukt om de opgaven waar ze voor staan klaar te spelen. Het is lastig om voldoende veiligheidsprofessionals te vinden. Ondermijnende criminaliteit speelt een steeds grotere rol in het dagelijks leven van ons allemaal. Aan de andere kant zijn onze overheidssystemen soms zo rigide dat onschuldige burgers de dupe kunnen worden van overheidshandelen.

Wordt het daarom niet tijd om onze huidige manier van werken tegen het licht houden en onszelf de vraag stellen wat we daar precies mee willen bereiken? Doen we eigenlijk wel ‘het goede’?

Voor de partners in deze Embassy is het duidelijk: De aanpak van criminaliteit is steeds ingewikkelder geworden en daarom kunnen we niet blijven doen wat we altijd deden. Er zijn andere manieren van werken nodig. Daarom gaan wij op zoek naar meer manieren van goed máken.

In de Embassy of Safety vertrouwen we daarbij op de kracht van makers. Met het doel om in co-creatie met de samenleving positieve veranderingen teweeg te brengen in complexe veiligheidsvraagstukken. We draaien de traditionele benadering van probleemoplossing radicaal om: we zetten niet de oplossing centraal, maar de gedrevenheid van de mens. Als mensen zelf iets gaan doen zonder meteen te weten waar dat toe leidt, komt het proces van verandering en leren door te doen op gang. Dat is maakkracht. We zijn allemaal makers.

Dit narratief is geschreven in samenwerking met Het Makerscollectief van Jusititie en Veiligheid.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube