Ontwerpen met gedetineerden

In de Embassy of Safety zoeken we naar nieuwe antwoorden om maatschappelijke vragen rondom veiligheid op te lossen. Veiligheid is vaak een knelpunt binnen complexe sociale vraagstukken. De antwoorden komen meestal vanuit bestaande structuren en protocollen. Ontwerpers kunnen met nieuwe concepten en prototypes ruimte creëren voor een andere aanpak binnen het bestaande, statische systeem.

Type Actueel
Gepubliceerd op 22 december 2020
Onderdeel van Embassy of Safety
Actueel
Ontwerpen met gedetineerden
Onderdeel van Embassy of Safety

Een goed voorbeeld is het project The White Building. The White Building is een sociaal project dat zich richt op een succesvolle terugkeer van de gedetineerden in de maatschappij om zo een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het hoge aantal recidivisten in Nederland. Het project is geïnitieerd door ‘civic design consultancy’ This is BOUW, in 2014 opgericht door de van oorsprong Franse Laura Ferriere en Eléonore Delisse. 

This is BOUW werkt met gevangenen in de eindfase van hun detentie. In periodes van vier weken werken zij aan een voor hen relevant onderwerp. Ze doen onderzoek, ontwikkelen een concept en maken vervolgens de vertaling naar een eindproduct. De werkperiode is erop gericht de gedetineerden hun talenten en interesses te laten ontwikkelen. Er is tijd om te reflecteren, doelen te stellen en te werken aan een stabiele en onafhankelijke situatie voor na hun vrijlating.

Zo ontwierp This is BOUW in samenwerking met gevangenen het lunchconcept ‘Take your place, share food’ inclusief tafels en eetgerei. Tijdens de lunch zitten verschillende gasten samen aan tafel: van gedetineerden tot aan de directeur van de gevangenis. Het doel van dit concept is om binnen de gevangenis mensen met verschillende achtergronden samen te brengen en in gesprek te laten gaan zonder vooroordelen. Het eetgerei is combinatie van stokjes, vork en lepel waardoor het past bij elke cultuur en achtergrond. Alle tafelgasten dragen daarnaast dezelfde hesjes zodat de hiërarchie van een pak of een T-shirt geen rol speelt. 

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube