Welkom bij
The Embassy of Mobility

Mobiliteit is een noodzaak. Om op je werk te komen, wat te kunnen beleven, de zorg te krijgen die je nodig hebt, of met je kinderen een stad te kunnen bezoeken. En zo zijn er veel voorbeelden. Bij de Embassy of Mobility zien wij mobiliteit als middel, niet als doel.

In de jaren ‘30 van de vorige eeuw hebben we steden ontwikkeld vanuit een efficiëntie perspectief. Voor auto’s en niet voor de mens. Nu we door veel nieuwe ontwikkelingen gedwongen worden terug naar de tekentafel te gaan, willen we deze fout niet opnieuw maken. We gaan voor mobiliteit waarin de mens continu centraal staat in het ontwerp.

Wij willen mobiliteit voor iedereen. En toegang voor iedereen. Hiermee bedoelen we dat zowel steden als buitengebieden bereikbaar moeten zijn op een manier die past bij de mensen die er wonen. Dat de markt openstaat voor bestaande dienstverleners, maar ook nieuwe, kleinschalige diensten een kans krijgen.

De Embassy of Mobility zoekt samen met ontwerpers, NS, VNG (de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), DDF en overige partners naar inspirerende oplossingsrichtingen om mobiliteit te herdefiniëren. Om te durven experimenteren en bestaande dogma’s ter discussie te stellen. Samen met partners gaan we de wegen van de toekomst verkennen. Waarin we de Dutch Design Week zien als tussenstop, niet als eindstation. Een tussenstop waarin we dilemma’s opwerpen en perspectieven ophalen.

Tijdens DDW19

Tijdens DDW maakt de Embassy of Mobility de toekomst van morgen nu al zichtbaar. Enerzijds om voor een breed publiek draagvlak voor de innovaties van morgen op te bouwen. Maar juist ook richting bedrijfsleven, industrie en overheid: de toekomst vergt immers dappere keuzes voor de inrichting van nieuwe infrastructuur, nieuwe toepassingen op het gebied van mobiliteit en wellicht zelfs nieuwe wet- en regelgeving, maar zeker ook een mindshift van denken vanuit efficiëntie naar denken vanuit leefbaarheid. De Embassy zal daarom ook sterk inzetten op debat tussen specialisten uit de verschillende sectoren die betrokken zijn bij deze toekomst van mobiliteit.

Curator: Rob Adams

Rob Adams, oprichter van innovatiebureau Six Fingers in Eindhoven, is een veelgevraagde spreker over thema’s als vernieuwing en innovatie. Six Fingers ontwikkelt nieuwe producten en diensten, maar ook strategieën en startups. Een alternatief financieel systeem voor de landbouw, nieuwe vormen van stemmen, de nieuwe rol van een energieleverancier… Dit soort vragen van bedrijven, overheden en organisaties worden door Six Fingers aangepakt met behulp van methodes als gebruikersonderzoek, painstorming, trend- en scenario onderzoek, Branchmarking, Lego SeriousPlay en Design Thinking.

Topics
Topic
Video: Toegankelijke mobiliteit voor iedereen

Partners of Embassy of Mobility

Blijf op de hoogte.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.