Serious game Eindhoven: Goed op Weg!

Het centrum van Eindhoven wordt in de toekomst drukker. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. Meer inwoners en bezoekers betekent meer verkeersdeelnemers, meer (auto)verkeer op straat en toenemende (parkeer)drukte. Om de stad aantrekkelijk te houden, moeten we inzetten op gezonde en duurzamere mobiliteit.

Type Project
Onderdeel van Embassy of Mobility
Project
Serious game Eindhoven: Goed op Weg!
Onderdeel van Embassy of Mobility

Deze serious game daagt mensen uit concrete mobiliteitsmaatregelen te kiezen om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren. De game laat de effecten van de maatregelen zien en vraagt inhoudelijke argumenten voor of tegen bepaalde interventies in de wijk. Zo worden inwoners en andere betrokkenen uitgenodigd om in gesprek te gaan over duurzame mobiliteit in Eindhoven.

De game laat zien dat ontwerpkracht niet alleen ingezet kan worden voor het bedenken van ruimtelijke maatregelen, maar ook nodig is voor het vormgeven van middelen en instrumenten om hierover het gesprek te voeren.

Project door: UUM | Unlimited Urban Management, i.s.m. gemeente Eindhoven

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube