WDE Spotlight: Bygg Architecture & Design

In WDE Spotlight geven we het woord aan diverse ontwerpers uit de Embassies. Dit keer spreken we met Bygg Architecture & Design, onderdeel van de Embassy of Mobility. Wat is hun achtergrond? Wat inspireert de ontwerpers van deze studio? En wat hoopt Bygg met hun werk te bereiken? Je leest het in deze Q&A!

Type Actueel
Gepubliceerd op 25 november 2021
Onderdeel van Embassy of Mobility
Actueel
WDE Spotlight: Bygg Architecture & Design
Onderdeel van Embassy of Mobility

Kun je iets meer over jullie, jullie achtergrond en ontwerppraktijk vertellen?

Wij zijn Bygg Architecture & Design, een bureau uit Eindhoven. Wij zijn een multidisciplinair bureau en binnen ons werk leggen we een focus op circulariteit, tijdelijkheid en socialiteit. We hebben architecten, social designers en productontwerpers in ons team.

Jullie project is tijdens Dutch Design Week onderdeel van de Embassy of Mobility. Wat kun je ons over dit project vertellen en in welke fase bevindt het zich nu?

De Achtse Trein is een speculatief ontwerpvoorstel voor de inrichting van de openbare ruimte in de Achtse Barrier, een wijk in het Noorden van Eindhoven.

Met dit project kijken we naar de mogelijkheden voor de publieke ruimte als we – genoodzaakt of vrijwillig – afstand doen van de auto en meer klimaatadaptief en lokaal georiënteerd gaan leven.

Wij hebben drie thema’s geïntroduceerd die wij belangrijk vinden voor een toekomstbestendige wijk: wilde natuur, technologische soberheid en sociale veerkracht. Met die drie thema’s als uitgangspunt richten we de wijk opnieuw in, waar we natuurinclusief denken en sociale interactie voorop zetten.

  • Wilde natuur: Inclusief ontwerpen betekent het integreren van niet-menselijk perspectief in het ontwerpprocess. De Achtse Barrier biedt een complex netwerk van wilde natuur om permanente of migrerende soorten in de buurt te herintroduceren.
  • Technologische soberheid: Het gebruik van individuele auto’s strookt niet met de duurzaamheids- en leefbaarheidsdoelstellingen en we richten de publieke ruimte opnieuw in voor wandelen en fietsen. Een stap terug voor een stap voorwaarts.
  • Sociale veerkracht: De Fransebaan is een ringweg in de wijk, waar een bewegend platform wordt geïntroduceerd. Dit platform zit vol met dagelijkse benodigde voorzieningen en maakt wekelijks een rondje om de baan en is zo bereikbaar voor iedereen. Als jij niet naar de stad kunt, komt de stad naar jou!

Kun je uitleggen hoe jullie project zich verhoudt tot het verhaal van deze Embassy?

Ons project sluit aan bij de doelstellingen van de Embassy om na te denken over de toekomst van mobiliteit, waarin we spaarzamer met onze grondstoffen omgaan en zorgen dat we klimaatadaptief zijn. Onze mobiliteit is in de laatste eeuw sneller, intensiever en individuelere geworden, dit heeft een enorme druk op ons landschap en grondstoffen gelegd. Dit project laat zien dat het ook anders kan en dat je daar ook veel kwaliteit van leven voor terug kan krijgen.

Jullie zijn een architectenbureau, maar houden je ook veel bezig met ontwerp, leefbaarheid, circulariteit en nu dus ook mobiliteit. Is de leefbaarheid van een stad iets waar jullie je graag mee bezighouden, en zo ja, waarom?

Wij zijn een multidisciplinair bureau en onze projecten lopen soms ook flink uiteen van een nieuwbouwwijk afgebouwd door de eindgebruiker zelf, tot een circulair paviljoen voor de Rijksoverheid en een strategisch maatschappelijk en circulair plan voor Prorail. Juist die diversiteit spreekt ons aan!

Wat voor ontwerp/project zou je nog graag realiseren in de toekomst en waarom?

De ontmoetingsplek is het meest interessant om te ontwerpen en over na te mogen denken. Wij zouden graag betrokken worden bij een project waar wij de verantwoordelijkheid krijgen om een plein of cultuurgebouw te mogen ontwerpen, waarbij wij van object tot architectuur interventies kunnen doen. In principe is de Achtse Trein een voorbeeld van een dergelijke plek en we gaan daarom ook graag verder om te kijken hoe we dit concept in werkelijk kunnen vertalen.

Kun je een andere interessante ontwerper noemen die zich bezighoudt met hetzelfde thema, en waarom is zijn/haar werk zo sterk in jouw ogen?

Voor dit project hebben wij veel inspiratie gehaald uit The Shift Project. Onderzoek en inzichten geven gerichte inspiratie, waaruit wij kunnen creëren. Ze doen multidisciplinair onderzoek naar elke vorm van transport en vertalen dit naar behapbare analyses. Wist je bijvoorbeeld dat als je een vleeseter bent, je per saldo efficiënter bent op een elektrische scooter dan op de fiets?

Hoe denk je dat jij met jouw werk impact kan maken?

Met de Achtse Trein hebben we een voorstel voor de herinrichting van onze publieke ruimte neergezet, dat wel haalbaar is, maar ook net ver genoeg van ons afstaat, zodat we erover kunnen fantaseren en ons toelaten dit concept te kunnen accepteren. Het project laat zien, dat er veel voordelen in de leefomgeving te behalen zijn, waar je eigenlijk niet veel voor hoeft te laten. Wij hopen dat het project inspireert en motiveert om vooral positief en oplossingsgericht naar mobiliteit te kijken.

Als je één persoon mocht kiezen om mee samen te werken (een wetenschapper, kunstenaar, filosoof, bioloog, ontwerper, politicus, wie dan ook), wie zou je kiezen en waarom?

We kiezen voor Liam Young, vanwege zijn extreem hoge kwaliteit in het vertellen en visualiseren van impactvolle gedachten. We zouden het een eer vinden om met hem een project op te pakken en te conceptualiseren.

Voor/met welk bedrijf zou je heel graag een keer een project willen doen? En wat voor project zou dat zijn?

Wij werken graag aan projecten die verbindend zijn en werken daarom graag samen met publieke instellingen en organisaties. Misschien is het interessant om een volgend project op Europees niveau uit te voeren, daar zijn nog veel verbindingen te maken. Dichtbij huis lijkt ons een een project i.s.m. Natuurmonumenten mooi, waarbij wij bijvoorbeeld een koppeling tussen natuur en mens ontwerpen.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube