Bekijk de WDE Talk: Vormgeven aan een leefbare en gezonde omgeving voor iedereen

Hoe ontwerpen we een leefomgeving die welzijn en leefbaarheid verhoogt, maar ook onze gezondheid verbetert?

Type Actueel
Gepubliceerd op 6 mei 2021
Onderdeel van Embassies: Health, Mobility
Actueel
Bekijk de WDE Talk: Vormgeven aan een leefbare en gezonde omgeving voor iedereen
Onderdeel van Embassies: Health, Mobility

De Embassy of Mobility is gevormd rondom belangrijke kernvragen. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als leefbaarheid centraal zou staan bij het ontwerpen van mobiliteit? Of wanneer mobiliteit zou zorgen voor beter welzijn en meer verbinding? Wat als mobiliteit niet gaat om meer verkeer, maar juist als doel heeft om vervoersbewegingen te voorkomen? Wat als mobiliteit een positieve bijdrage levert aan het milieu? Vanuit de embassy willen we kloven dichten en mensen dichter bij elkaar brengen, bijdragen aan het milieu door groen te brengen waar eerst auto’s hun plek hadden, en lokaal ondernemerschap stimuleren.

In februari 2021 publiceerde de Embassy of Mobility een manifest met een motivatie van deze visie: mobiliteit behoort geen doel te zijn, maar een middel. En hoe is mobiliteit vervolgens in te zetten om de leefbaarheid te verhogen?

Ook de Embassy of Health richt zich in 2021 onder andere op de leefbaarheid van de openbare ruimte. Hoe ontwerpen we onze leefomgeving om welzijn en leefbaarheid te verhogen en daarmee ook onze gezondheid te verbeteren? Een goede gezondheid is niet vanzelfsprekend. Niet alleen je genen en opleidingsniveau bepalen of je gezond blijft. Ook je leefomgeving bevordert of belemmert je gezondheid. In deze embassy staan dit jaar een aantal thema’s centraal. Een belangrijke is “Onze gezondheid is een vitale leefomgeving”. Hoe kunnen we onze leefomgeving zo inrichten, dat deze uitdaagt om gezond(er) te gaan leven? Zijn we bereid om hier – als maatschappij – in te investeren, zodat iedereen op zijn of haar voorwaarden deze uitdaging naar een gezond leven kan oppakken?

Op donderdag 29 april spraken we met deze WDE Talk met curator Rob Adams (Six Fingers) vanuit de Embassy of Mobility en Jetske van Oosten (Stimuleringsfonds) vanuit de Embassy of Health. Als tafelgast en expert op dit gebied sluit daarnaast aan Alexander D’Hooghe, Vlaams stedenbouwkundige, o.a. verbonden aan het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) en oprichter van Organization for Permanent Modernity (ORG).

Wil je meer WDE Talks bekijken? Klik dan hier

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube