In de afgelopen maanden is er samen met rijksbouwmeester Floris Alkemade gewerkt aan de visie ‘De kunst van richting te veranderen’, geïnspireerd op zijn essay. Deze visie haakt in op verschillende thema’s die door de pandemie actueler zijn dan ooit. Het besef van kwetsbaarheid en de angst voor verandering, maar ook de kansen die in elke catastrofe verborgen liggen. Overheid, burgers, bedrijven en de wetenschap- iedereen wil het anders, iedereen zoekt naar een eigen rol. Wat nog ontbreekt, is een samenhangend verhaal. Laten we dat ‘wat er moet gebeuren’ combineren met ‘wat we willen dat er gebeurt’. Hoe willen we dat onze leefomgeving eruit ziet en hoe willen we samenleven? Om van richting te kunnen veranderen, is verbeelding nodig, een creatief proces om zaken te veranderen. Ontwerpers kunnen dat: zij bedenken hoe het anders kan en creëren die samenhang.

In deze 8-delige reeks bekijken we samen met de ontwerpers, experts en partners van World Design Embassies (Rethinking Plastic, Circular & Biobased Building, Water, Health, Mobility, Food en Safety) de wereld van morgen en onderzoeken we de rol van design in het ontwikkelen van deze nieuwe vergezichten.

18 juni vond de virtuele conferentie plaats waar Rijksbouwmeester Floris Alkemade sprak over onze gezamenlijke visie ‘De kunst van richting te veranderen’. Heb je deze livestream gemist? Kijk hem hier terug.

Kick off

In deze eerste livecast belichten we kort de zeven Embassies (Water, Circular & Biobased Building, Mobility, Safety, Food, Rethinking Plastic en Health). Samen met deze allianties van partners werpen we we de komende weken een blik op de wereld van morgen en onderzoeken we de rol van design in het ontwikkelen van deze nieuwe vergezichten.

Rethinking Plastic

We gaan in gesprek met Leonne Cuppen over de expositie van de Embassy of Rethinking Plastic en diverse projecten binnen deze tentoonstelling. De expo toont hoe ontwerpers ons de weg kunnen wijzen om anders naar plastic te kijken en hoe ze alternatieven doorontwikkelen. Deze zodanig ontwerpen dat plastic producten langer meegaan en beter te scheiden en dus beter te recyclen zijn. En zeker ook bij het creëren van (gevoels)waarde zodat gebruikers plastic anders gaan beleven.

Circular and Biobased Building

Bij de Embassy of Circulair and Biobased Building gaat het over bouwen met eieren, popcorn, paddenstoelen en zeewier. Met materialen uit de natuur dus, die ook weer terug kunnen naar de natuur. Of naar het productieproces. Dat vraagt vanzelfsprekend wel om andere methodes van ontwerpen.

Water

Het klimaat wordt grilliger, langere periodes van droogte maar ook meer hoosbuien. Tegelijkertijd neemt de bevolking toe. Meer gebruikers van water dus. Vier regionale (water)partijen werken binnen de Embassy of Water aan een nieuw watersysteem. De Embassy biedt daarmee een nieuw perspectief op water: Wat wil het water eigenlijk zelf?

Health

In de uitzending blikken we terug op de Embassy of Health. Met de online tentoonstelling Chronic Health: Happily ever after? toonden we inspirerende voorbeeldprojecten die verbeelden hoe onze samenleving en zorg er uit kan zien. Soms heel dichtbij, waarin de kwetsbaarheid van het leven getoond wordt. Soms een speculatief beeld van hoe ons zorgsysteem eruit kan zien, waarbij we ons de vraag moeten stellen of dit is wat wij willen.

Mobility

Hoe kunnen mobiliteitssystemen bijdragen aan de leefbaarheid van mensen in de stad en het dorp? Dit jaar zijn we hard geconfronteerd met een nieuwe wereld waarin afstand tussen mensen centraal staat en individuele vormen van mobiliteit de voorkeur krijgen. De Embassy of Mobility gaat op onderzoek uit en maakt een tour over de wereld, kijkend naar de gevolgen van Covid-19 op mobiliteit.

Food

Decennialang is de voedselproductie gesystematiseerd, geïnternationaliseerd en financieel geoptimaliseerd. Naast talloze positieve effecten heeft dit ook geleid tot een systeem waarin we duurzaamheid, zorg voor het klimaat, waardering voor de boer en kennis over voedsel uit het oog zijn verloren. Dit vraagt om een nieuwe manier van omgaan met voedsel. Welke initiatieven bestaan er op dit gebied en hoe kan de ontwerper hier een positieve rol in spelen? Binnen de Embassy of Food worden antwoorden gezocht op deze vragen.

Safety

Veiligheid is vaak een knelpunt binnen complexe sociale vraagstukken. De antwoorden komen meestal vanuit bestaande structuren en protocollen, terwijl sommige situaties om een alternatieve benadering vragen. Ontwerpers kunnen met nieuwe concepten en prototypes ruimte creëren voor een andere aanpak binnen het bestaande, statische systeem. Daarbij is kennis en draagvlak nodig van beleidsmakers en experts, die we vinden bij de partners van de Embassy of Safety.

Afgelopen

Partners of WDE Talks @ Pakhuis de Zwijger

  • Brainport Eindhoven

    Samenwerken zit in onze natuur. Dat is de kracht van deze regio. Onze regio. In deze innovatieve technologieregio werken we als denkers en als doeners slim samen. Terwijl wij kijken hoe dingen nóg beter kunnen, kijkt de wereld naar de manier waarop we dat doen. Brainport Eindhoven is namelijk de plek waar we elkaar helpen. Waar bedrijven nieuwe banen creëren op ieder niveau. Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; In Brainport zijn eindeloos veel kansen om te groeien.

    Link to Brainport Eindhoven
  • Dutch Design Foundation

    Dutch Design Foundation (DDF) is optimistisch en gelooft in het probleemoplossende vermogen van designers om de wereld een betere plek te maken. DDF biedt designers daarom kansen, ondersteuning, publiciteit en een platform

    Link to Dutch Design Foundation
icon-arrow-thin icon-close-super-thin