De combi reisplanner

Om de openbare ruimte goed te benutten, vervuiling tegen te gaan en de stad bereikbaar te houden, werken diverse grote steden aan een verandering in mobiliteit. Door bijvoorbeeld openbaar vervoer, deelvervoer en privévervoer beter op elkaar te laten aansluiten, kun je mensen verleiden om te kiezen voor (een combinatie van) duurzaam vervoer. De uitdaging is dat veel mensen gewend zijn om met de auto naar de stad te reizen en dat het lastig is om aantrekkelijke alternatieven te vinden.

Type Project
Onderdeel van Embassy of Mobility
Project
De combi reisplanner
Onderdeel van Embassy of Mobility

In Nijmegen werken de gemeente en het RadboudUMC binnen het programma Duurzaam Bereikbaar Heijendaal aan een nieuw initiatief: de Combi Reisplanner voor Campus Heijendaal. Deze app helpt bezoekers aan Campus Heijendaal bij het vinden van een aantrekkelijke route waarbij het gebruik van een auto gecombineerd kan worden met het gebruik van openbaar vervoer om zo de werkelijke reistijd van verschillende reisroutes met elkaar te vergelijken. Doel van dit initiatief is het verminderen van het aantal auto’s op de campus, verkeershinder tegengaan en de parkeerdruk te verlagen.

Project door: Gemeente Nijmegen en RadboudUMC

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube