Terugblik 2021: Embassy of Mobility

Hoe kan mobiliteit een positieve bijdrage leveren een de leefbaarheid van een stad? En aan het milieu? Die vragen staan bij de Embassy of Mobility centraal. Bezoekers kregen tijdens Dutch Design Week (DDW) 2021 een inkijkje in de mobiliteit van de toekomst én zij konden meedenken.

Type Actueel
Gepubliceerd op 16 december 2021
Onderdeel van Embassy of Mobility
Actueel
Terugblik 2021: Embassy of Mobility
Onderdeel van Embassy of Mobility

“We willen steden herontwerpen, helemaal vanuit een nieuw principe”, zegt Rob Adams, oprichter van innovatiebureau Six Fingers en curator van de Embassy of Mobility.  “Voorheen stond de auto centraal bij het vormgeven van een stad. In de gemiddelde woonwijk heb je eerst een weg, daarna een strook parkeerplaatsen en dan is er aan de randjes nog een beetje ruimte om te lopen of te fietsen. Dat zou andersom moeten zijn. De mens zou centraal moeten staan bij het ontwerpen van mobiliteit.”

‘Inwoners van steden met veel toerisme, zoals Parijs en Amsterdam, ervaarden rust en ruimte en dat kwam de leefbaarheid ten goede, vonden zij.’

Het moment is nu

De huidige tijd, met een pandemie, social distancing en lockdowns, is volgens Adams het perfecte moment om mobiliteit helemaal opnieuw in te richten. “Mensen zijn de leefbaarheid van een stad anders gaan ervaren toen de mobiliteit platlag vanwege een lockdown”, zegt hij. “Inwoners van steden met veel toerisme, zoals Parijs en Amsterdam, ervaarden rust en ruimte en dat kwam de leefbaarheid ten goede, vonden zij.” Minder reisbewegingen was niet alleen goed voor het welzijn van mensen in een stad, ook het milieu gedijde er goed bij.

Lees meer over het gedachtegoed achter de Embassy of Mobility in dit interview met curator Rob Adams.

De Embassy of Mobility onderzoekt hoe mobiliteit de leefbaarheid van een stad kan verbeteren en hoe mobiliteit een positieve bijdrage kan leveren aan het milieu. Wat gebeurt er in een stad als de auto’s minder prominent aanwezig zijn en er meer ruimte komt voor mensen? Hoe ziet een groenere wijk er precies uit? Wat doet het met de files als we allemaal dichter bij huis werken? De resultaten konden bezoekers van DDW zien via een animatie op een grote digitale maquette van de Brainportregio, het fieldlab van de Embassy of Mobility. “We willen de veranderingen inzichtelijk maken en een discussie starten”, zegt Adams.

Brainport als fieldlab

De Embassy is bezig met een viertal grote projecten in de Brainportregio. Het komende jaar kunnen inwoners nieuwe ontwerpen van mobiliteit ook in het dagelijks leven ervaren. Een van de projecten is Blik op Groen van Studio 1:1. Hierin wordt blik – auto’s – letterlijk vervangen door groen. De auto’s gaan naar een verzamellocatie net buiten de wijk. Daarnaast werkt de Embassy of Mobility aan de 15-minuten stad. Alle faciliteiten die mensen nodig hebben, zoals supermarkten, medische zorg, parken en theaters, zijn binnen vijftien minuten (lopen of fietsen) te bereiken. Bygg Architecture & Design onderzoekt samen met de inwoners van Eindhoven wat dit principe precies betekent voor de inrichting van de openbare ruimte.

De Embassy of Mobility gaat het komende jaar ook testen met een omgekeerde vervoerspyramide en een ‘uithuiswerkplek’. Stoplichten staan nu zo ingesteld dat het voor auto’s zo makkelijk mogelijk is. Met de omgekeerde vervoerspyramide krijgen voetgangers, fietsen en het openbaar vervoer (in die volgorde) voorrang op auto’s. Zo worden mensen die een gezonde en duurzame vorm van mobiliteit kiezen beloond. De ‘uithuiswerkplek’ moet mensen ervan weerhouden om de snelweg op te gaan, zodat files voorkomen kunnen worden. De ‘uithuiswerkplek’ is een verzamellocatie op de knooppunten van steden met goede faciliteiten om te werken. Bedrijven kunnen hun werknemers hier laten werken. Zij hebben dan een goede en ergonomische werkplek – in plaats van de keukentafel – en hoeven toch de snelweg niet op naar kantoor.

Bekijk hier de Curator Tour van Rob Adams. Hij laat zien hoe we mobiliteit opnieuw kunnen vormgeven.

Ook deelmobiliteit kan een oplossing zijn om de druk op het openbaar vervoer en de openbare ruimte (voornamelijk in de vorm van parkeren) te verminderen. Als we minderen eigen voertuigen hebben, is er ook minder parkeergelegenheid nodig en daarmee is er meer ruimte voor groen. Het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions onderzoekt hoe SmartHubs, locaties voor gedeelde mobiliteit, beter geïmplementeerd kunnen worden in de samenleving. Zij kijken bijvoorbeeld hoe zo’n hub er precies uit moet zien, welke businessmodellen nodig zijn om de hubs schaalbaar te maken en welke inkoopmodellen het meest geschikt zijn.

Samenwerken staat voorop

Naast de onderzoekers en ontwerpers, werkt de Embassy of Mobility ook samen met een grote partners zoals Rijkswaterstaat, NS en Brainport Development. Deze partijen spelen een belangrijke rol in de transitie naar duurzamere en efficientere mobiliteit. “Brainport Eindhoven staat, naast de aanwezigheid van het high-tech ecosysteem, (inter)nationaal bekend om haar expertise en competenties op het gebied van Design. Binnen de Embassy of Mobility willen wij de wisselwerking tussen innovatie en design stimuleren om zo een bijdrage te leveren aan verbeterde leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio door oplossingen te bedenken en ontwikkelen die aansluiten op de behoefte van de mens”, zegt Tim Daniels, Programme Director Smart Mobility.

Een van de talks tijdens DDW ging over slimme en duurzame mobiliteit in Brabant. De provincie Noord-Brabant, SmartwayZ.NL, Brainport Eindhoven, VNO-NCW Brabant Zeeland en het Brabants Mobiliteitsnetwerk werken samen in Kruispunt Brabant. Het doel is om ondernemers alternatieven te laten zoeken voor de klassieke (lease)auto, om zo de bereikbaarheid, vitaliteit van werknemers en aantrekkelijk werkgeverschap te verbeteren. De Mobiliteitsindex moet werkgevers inzicht geven in hun beleid. Bovendien laat de index zien waar nog kansen liggen. Tijdens DDW ging een aantal tafelgasten met elkaar in gesprek over slimme en duurzame mobiliteit.

Embassy of Mobility Conference

Iedereen expert

De Embassy of Mobility organiseerde ook een conferentie. Samen bepalen wat de toekomstige mobiliteit is, dat was het uitgangspunt dit jaar. In een talkshowachtige setting gingen verschillende experts met elkaar in gesprek. Wethouder Monique List, Tim Daniels (programmamanager Brainport), Edwin Heesakkers (directeur EIT Urban Mobility), Stan Kerkhofs (Living Lab specialist bij Corporate Innovatie Programma van Rijkswaterstaat) en hoogleraar Mobility Design Matthijs van Dijk van de TU Delft schoven samen met ontwerpers Ivo Hulskamp, van ontwerpstudio Bygg Architecture & Design en Lucas Zoutendijk, van multidisciplinair onderzoeks- en projectbureau Studio 1:1 aan op het podium. Daarbij benadrukte curator Rob Adams dat iedereen expert is als het gaat om mobiliteit.

Tijdens de conferentie werden verschillende nieuwe vormen en ontwerpen van mobiliteit besproken. Zo kunnen we elektrische auto’s niet alleen zien als vervoersmiddel, maar ook als energieopslag. Daarnaast zorgen deelsystemen voor meer efficiëntie in het gebruik van auto’s. Verrijdbare speeltuinen en bomen kunnen ervoor zorgen dat bepaalde pleinen in een stad niet meer voor auto’s beschikbaar zijn, maar juist voor recreatie. Curator Adams benadrukte daarbij dat het uitgangspunt niet is om auto’s te verbannen, maar om er anders mee om te gaan.

Mobiliteit als relatie

Hoogleraar Matthijs van Dijk nam het publiek mee in zijn verkenning, genaamd Tomorrow Better. Volgens hem moeten we gaan zoeken naar een nieuw evenwicht in interactiepatronen. Hij pleit voor een vrijheid, waarin we samen kijken naar wat de gewenste situatie is, niet alleen voor een individu, maar voor zijn relatie met zichzelf, anderen, de omgeving en tijd en de interacties tussen deze relaties. “We moeten mobiliteit behandelen als een relatie”, stelde hij. Volgens Van Dijk is het interessant dat als je aan de ene kant iets doet, het een effect heeft op een andere relatie. “Wij gaan met zijn allen werken aan een betere mobiliteit van morgen.”

Wil jij bijdragen aan de Embassy of Mobility of ben je benieuwd naar de ontwikkelingen? Houd de Embassy pagina in de gaten of neem contact met ons op.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube