In gesprek met Máxima MC

Dries Steinmeijer werkt bij Máxima MC en is verantwoordelijk voor business development en funding, zo vermeldt zijn visitekaartje. Zijn belangrijkste taak is te zorgen dat het Máxima MC aanvullende financiering krijgt voor medisch wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten van het ziekenhuis. Het Máxima MC is een topklinisch ziekenhuis, wat betekent dat het niet alleen een opleidingsziekenhuis is, maar dat een deel van de artsen en verpleegkundigen, naast hun reguliere werk, aan onderzoek en zorginnovaties werkt. “Als topklinisch ziekenhuis zien wij veel patiënten in verschillende doelgroepen. Het Máxima MC is daarmee een ideale plek om nieuwe ideeën te valideren en om verder onderzoek te doen.”

Type Actueel
Gepubliceerd op 23 augustus 2023
Onderdeel van Embassy of Health
Actueel
In gesprek met Máxima MC
Onderdeel van Embassy of Health

Het ziekenhuis werkt daarbij samen met kennisinstellingen zoals de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen en Summa College, maar ook met andere ziekenhuizen en het bedrijfsleven. “Wij kijken waar we de verbinding kunnen leggen om innovaties in de zorg, ideeën die bij ons ontstaan, of de ideeën die bedrijven hebben, tot iets te laten komen.

Máxima MC is al sinds 2018 bij de Embassy of Health betrokken. “Wij zijn partners van het eerste uur. Enerzijds omdat wij als Máxima MC onderdeel zijn van de Brainportregio en dat is natuurlijk ook een ontwerpregio. Anderzijds, en de belangrijkste reden, omdat wij zien dat ontwerp een goede bijdrage levert om tot oplossingen te komen. Om een voorbeeld te noemen, wij zijn al een aantal jaar bezig met het ontwikkelen van een kunstmatige baarmoeder. Dat project hebben we tijdens Dutch Design Week (DDW) 2018 gepresenteerd. Een kunstmatige baarmoeder is een complexe opgave waarbij je niet alleen naar de technologie moet kijken, maar ook naar de functionaliteit. Ontwerp helpt ons heel erg bij die functionaliteit.”

Wat betekent ontwerp voor jou?

“De traditionele opvatting van ontwerp is in het verleden vooral gericht op het ontwerpen van spullen. Tot zo’n tien tot vijftien jaar geleden ging het vooral om meubilair en gebruiksartikelen, de afgelopen tien jaar is er een kanteling gaande. Het gaat meer om de functie. Wat kan ontwerp toevoegen in bepaalde functies, in bepaalde mechanismen of in bepaalde manieren van denken? Voor de duidelijkheid: ik ben een leek wat ontwerp betreft, maar ik ervaar twee stromingen in ontwerp. Die laatste stroming is voor mij interessant omdat het een bijdrage levert aan hoe je kijkt naar ontwikkelingen en gewoontes. Dat heeft in eerste instantie niet zoveel te maken met vormgeving, maar meer met de inrichting en functionaliteit. Het fijne van werken met ontwerpers is dat zij out of the box kunnen denken. Voor mij is dat een absolute meerwaarde.”

‘Al vanaf het begin van dit project hebben we ontwerpers betrokken. Zij denken buiten de geijkte paden. Het mooie van ontwerpers is dat zij zich verdiepen in de materie, in de maatschappelijke ontwikkeling en dan met ideeën komen.’

Op welke manier helpt ontwerp de innovaties van Máxima MC een stap verder?

“Het zit vooral in de manier van denken. Een mooi voorbeeld vind ik een project waarmee we vorig jaar op DDW stonden: Expeditie Vitaal Gezond. Daarin werken we samen met woningcorporatie Trudo. Het achterliggend idee is dat de zorg in Nederland overbezet is en dat de vraag naar zorg alleen maar toeneemt. Daarnaast is er een groot personeelstekort. Ziekenhuizen worden in Nederland niet geacht in omzet te groeien, maar eerder deze te temperen. 2034 is het jaar waarin door de toenemende vergrijzing er een piek ontstaat in het beroep dat we doen op de zorg in Nederland, zorg in de brede zin.”

“Technologische ontwikkelingen leveren een bijdrage aan de oplossing, maar met alleen technologie redden we het niet. We kunnen ook geen blikken personeel opentrekken. Die mensen zijn er gewoonweg niet. Als ziekenhuis willen we werken aan preventie en de vitaliteit van mensen. Een manier waarop we dat proberen te doen is de samenwerking woningbouwcorporatie Trudo, iets wat al out of the box denken is voor ons. Traditioneel gezien stelt een arts een diagnose, komt er een behandelplan, en dat wordt uitgevoerd vanuit een patiënt -dokter relatie. Bij de Expeditie Vitaal Gezond werken we aan de voorkant, wanneer er nog geen patiënt-dokter relatie is. Kunnen we mensen bewust maken van hun leefstijl, zoals een tekort aan beweging? We hopen daarmee te voorkomen dat mensen in een later stadium naar het ziekenhuis moeten.”

“Al vanaf het begin van dit project hebben we ontwerpers betrokken. Zij denken buiten de geijkte paden. Het mooie van ontwerpers is dat zij zich verdiepen in de materie, in de maatschappelijke ontwikkeling en dan met ideeën komen. Die ideeën werken soms wel, maar soms ook niet. Dat is niet erg, het is een kwestie van onderzoeken. Dat hebben ze bij Expeditie Vitaal Gezond gedaan.”

Ik merk ook dat teams bij projecten steeds vaker kijken naar welke disciplines er nodig zijn. Dan kijkt een team ook meteen naar ontwerp. Dat is een groot verschil met tien jaar geleden.
— Dries Steinmeijer

Met welke ideeën komen de ontwerpers?

“In de Eindhovense wijk De Bennekel zijn we gestart met het ‘Lekker in je vel-loket’. Het is een echte volkswijk waar veel gebeurt. Een wijk waar je ziet dat mensen niet snel naar de huisarts gaan. Ze durven niet te gaan of denken dat het hen geld kost. Samen met ontwerpers ontstond het idee om gewoon de mensen met het ‘lekker in je vel-busje’  te gaan benaderen. Heel toegankelijk, zonder drempels, maar met aandacht voor de gezondheid. Een eerste stap, een experiment en een mooie ontwikkeling. Een ontwikkeling die inmiddels veel belangstelling geniet. Ook vanuit de gemeente Eindhoven.”

“Voor mij is de grootste meerwaarde dat ontwerpers in processen kunnen denken, dat ze anders kunnen denken, aanvullend. Een arts hoef je niets uit te leggen over het medische aspect. Een ontwerper is geen medicus. Disciplines en vaardigheden bij elkaar brengen, daar gaat het om. Ik merk ook dat teams bij projecten steeds vaker kijken naar welke disciplines er nodig zijn. Dan kijkt een team ook meteen naar ontwerp. Dat is een groot verschil met tien jaar geleden.”

Wat betekent de samenwerking met de Embassy of Health for Máxima MC?

 “De Embassy is voor ons een podium. Tijdens de negen dagen van DDW maken we deel uit van de expositie. Dat ging van de kunstmatige baarmoeder, naar robotica vraagstukken over de arts patiënt-relatie en dus de Expeditie Vitaal Gezond. Dit jaar komen we met een heel bijzonder presentatie, maar daar vertel ik nog niets over, behalve dat het gaat om de toekomst van de ziekenhuiszorg.”

“Tijdens DDW proberen we de doelgroep steeds wat breder te trekken. Op de eerste plaats onze medewerkers. We hebben ruim 3500 medewerkers dus niet iedereen zal de expositie bezoeken, maar we proberen, zeker dit jaar, te stimuleren dat meer van onze medewerkers de expositie toch gaan bekijken.”

“We willen iedereen die interesse heeft in de zorg laten zien welke ontwikkelingen en ideeën er zijn binnen de ziekenhuiszorg. Zoals zelfmonitoring, waardoor mensen vanuit hun thuis een bijdrage leveren aan hun herstel. Mensen hoeven dan niet telkens terug naar het ziekenhuis. We willen laten zien dat de toekomstige ziekenhuiszorg een heel andere functie krijgt. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in de ontwikkeling om de zorg beheersbaar te houden. De Embassy of Health biedt daar een podium voor.”

Hoe zie je de toekomst in de samenwerking met de Embassy of Health?

“Ik ben nooit zo van het heel ver vooruitkijken, maar met de Embassy zijn we de goede weg ingeslagen. Ik zou het een mooi vinden dat de Embassy of Health over drie jaar in Nederland wordt gezien als het platform voor samenwerking tussen kennisinstellingen, zorginstellingen en bedrijfsleven, vanuit design thinking voor zorgvraagstukken. We moeten ons laten zien wat er mogelijk is, want onbekend maakt onbemind.”

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube