i
Tickets

Deze sessie is gratis toegankelijk.

Bestel tickets

De stem van gezondheid

Kiezen voor gezondheid is niet alleen een opdracht binnen het domein van zorg & welzijn. Het raakt aan brede welvaart, ruimtelijke ordening, participatie & inkomen en economische zaken. Deze veelvoud aan stemmen levert een kakofonie aan geluid op dat de besluitvorming voor gezondheid belemmert. Hoe kunnen we gezondheid een structurele plek geven in beleid en besluitvorming?

In deze interactieve sessie brengen we deze stemmen samen, geïnspireerd door voorbeelden uit het ontwerpveld en zorgpraktijk. We gaan op verkenning naar de stem van gezondheid: hoe geven we deze stem vorm? Hoe houden we de stem vast en zorgen we voor verankering, zodat we daadwerkelijk voor gezondheid kiezen? Hoe geven we gezondheid een structurele plek in beleid en besluitvorming?

Kom en laat jouw stem van gezondheid horen!

Type event Workshop
Datum & tijd

27 Okt 2023 - 12:15 - 13:45

Locatie Natlab
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
Onderdeel van Embassy of Health
Event
De stem van gezondheid
Onderdeel van Embassy of Health

Provincie Noord-Brabant
Een goede gezondheid is een basisvoorwaarde om prettig te kunnen leven. De provincie Noord-Brabant wil de gezonde samenleving continu blijven verbeteren. Dat betekent dat haar onderwerpen op een positieve manier bijdragen aan de leefwereld van de Brabander. Dat doet ze samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Met de ambitie van 3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030. Niet een lánger leven, maar een gezónder.

Health Hub Utrecht
Zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers, ondernemers en inwoners vinden elkaar binnen het dynamische transitie-ecosysteem voor gezondheid Health Hub Utrecht. Medische, sociale, economische en ruimtelijke samenwerking vormt de sleutel tot succes in het vormgeven van gezondheid en geluk voor iedere Utrechter in 2030.

Alles is Gezondheid
Gezond leven doen mensen zelf, op de plek waar ze wonen, werken, sporten, recreëren en leren. Daarom versterkt en versnelt Alles is Gezondheid de maatschappelijke beweging die mensen in hun eigen omgeving inspireert en activeert om aan hun gezondheid te werken. Met een landelijk netwerk van ruim drieduizend organisaties uit de publieke en private sector werken we samen aan een vitaler Nederland. Hierbij staat de individu/gezonde wijkbewoner centraal, gelden gezondheid van mens en omgeving (ecosysteem) als waarden en bij veel van de netwerkactiviteiten staat anders denken en doen centraal. Zoals met het concept van Positieve Gezondheid of het 4D model.

 

Locaties

Natlab
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube