Terugblik 2023: Embassy of Health

We zijn gewend op een economische manier over onze gezondheid en zorg te denken. In termen van geld, betalingen, harde munt: valuta. Maar het woord valuta is terug te leiden naar het Latijnse ‘valēre’. Dat betekende toen zoveel als ‘gezond of sterk zijn’. Maar gezondheid kun je natuurlijk veel breder zien dan alleen in financieel opzicht.

Type Actueel
Gepubliceerd op 30 november 2023
Onderdeel van Embassy of Health
Actueel
Terugblik 2023: Embassy of Health
Onderdeel van Embassy of Health

“Gezondheid is hoe dan ook iets sociaals, iets wat tussen mensen ontstaat. Voor die gedachte willen we meer ruimte laten ontstaan”, zei Marleen van Bergeijk, creatief leider van de Embassy of Health, in een interview dat je hier terug kunt lezen. Tijdens DDW23 bood de Embassy die ruimte op verschillende verrassende manieren. 

De expositie ‘Gezondheid als valuta’ liet op DDW23 bijvoorbeeld vanuit ontwerpkracht zien welke waarden leiden tot gezondheid en hoe we gezondheid (her)waarderen als ons grootste goed. Door (beeld)taal te onderzoeken, werd voorbij transacties gedacht en verkend hoe het centraal stellen van andere, vaak onmeetbare waarden leidt tot nieuwe oplossingen en routes naar gezondheid. In deze Embassy Tour legt Marleen hoe die zoektocht zoal verloopt aan de hand van enkele projecten in de tentoonstelling.

Intimate Implant - Bertrand Burgers - credits: Max Kneefel

Intimate Implant

In de expositie van de Embassy trof je verschillende zinnenprikkelende ontwerpen. Intimate Implant van Betrand Burgers is daarvan een mooi voorbeeld. Intimate Implant begint bij deze gedachte: Beeld je in dat je een jaar lang nauw samenleeft met een implantaat in je lichaam. Een implantaat dat je helpt genezen en nieuwe lichaamsdelen laat groeien. Er ontstaat een hechte relatie waarin jullie voor elkaar zorgen, totdat het implantaat zichzelf volgens afspraak opoffert. Niet lang daarna ontvang je een emotioneel afscheidsbericht van het implantaat, waarin het reflecteert op jullie connectie – en op de band tussen mens en technologie. Deze speculatieve ervaring gaat over de emotionele relatie tussen mens en technologie, een thema dat in de wetenschap nog weinig aandacht krijgt.

In deze WDE Spotlight kom je meer te weten over ontwerper Betrand Burgers en Intimate Implant.

Metacarpus

Ook Metacarpus -winnaar van de ontwerpwedstrijd Toekomst van het Lichaam- presenteerde toekomstvisies van ons lichaam. In dit geval van de evolutie van onze handen door gevolg van onder andere digitalisatie en klimaatverandering. “Het doel is vooral om mensen aan het denken te zetten of dit toekomsten zijn waarin zij wel of niet zouden willen leven. Worden onze handen te zwak vanwege digitalisatie en het aanraken van platte schermen? Moeten wij juist teruggaan naar onze oorsprong als oermens om zo onze handen weer te conditioneren voor overleving?”, zijn vragen die ontwerper Stefan Boerkamp aankaartte met het ontwerp dat je kon zien in de Embassy of Health tijdens DDW23.

Publieke stilteruimtes

Gezonheid is niet alleen een kwestie van fysieke gesteldheid, maar speelt ook een bredere rol in onze samenleving, kon je in de expo tijdens DDW23 op verschillende manieren zien. Zo speelt het project Publieke stilteruimtes in op de groeiende behoefte aan momenten van bezinning in een veeleisende maatschappij. Bezinning betekent in dit geval: een moment waarin je uit ‘het gewone’ stapt en nadenkt over jezelf en de wereld om je heen. In een tijd waarin 1,3 miljoen werkende Nederlanders last hebben van burn-outklachten, wordt de relevantie van dit initiatief steeds duidelijker.

Rookvrij leven voor iedereen

Ook een typisch maatschappijbreed thema waarvoor op DDW23 plek was: roken. Iedereen in Nederland heeft het recht om lang en gelukkig te leven. Maar niet iedereen heeft hier dezelfde kans op. Grote verschillen in gezondheid en de manier waarop gezondheid verband houdt met andere aspecten van ons leven en de samenleving, maken dit een belangrijke en complexe opgave. In het programma Rookvrij Leven voor Iedereen werkt Muzus samen met Pharos, de GGD, professionals uit de sociale sector en de zorg, sleutelpersonen en ervaringsdeskundigen.

Het gezicht van vertrouwen

Tijdens verschillende workshops werden al concrete stappen gezet over relevante thema’s die spelen op het gebied van gezondheid. Data en daarmee gepaard privacy zijn heikele thema’s die bij de workshop ‘Het gezicht van vertrouwen’ ter tafel kwamen. Data wordt vaak het nieuwe goud genoemd. Het smeermiddel van de economie en het middel om allerlei problemen op te lossen (of te signaleren voor ze ontstaan). Ook de gezondheidszorg kan profiteren van slim gebruik van data. Maar over welke data hebben we het? Medische data? De data van uw sportapp? Waar staat die data? En kan iedereen zomaar bij die data? Veel vragen met tot nu toe weinig antwoorden. In deze sessie gingen deelnemers hierover samen op onderzoek uit.

Financiering vanuit de bedoeling

Ook het thema ‘geld’ kwam bij de Embassy of Health tijdens DDW23 veelvuldig ter sprake bij verschillende workshops en talks. Zo ook bij de workshop rond ‘Financiering vanuit de bedoeling’. Transformatie vraagt dat zorg en ondersteuning aansluiten op en zich laten leiden door de behoeften en acties van mensen zelf en hun zorgzame gemeenschappen. Het initiatief ‘Financieren vanuit de bedoeling’ onderzoekt de belemmeringen en ontwikkelt de handvatten om de mens echt centraal te stellen. In een cyclus van inzichten verwerven, in de praktijk te doen, te leren en ontwikkelen met alle betrokkenen zelf: alle niveaus in interactie met elkaar: bewonersinitiatieven, Fieldlabs, professionals, lokale en landelijke systeempartijen, onderzoekers en onderwijs.

Gezondheidstaal

De Health-dag werd afgesloten met een conferentie in Natlab in Eindhoven. Tijdens die conferentie werden verschillende inzichten gedeeld uit workshops die eerder deze dag plaatsvonden. Ook werden dilemma’s besproken die verschillende instanties tegenkomen bij de noodzakelijke transities. “Verschillende collega’s werken bijvoorbeeld aan projecten waarin totaal andere doelstellingen dan gezondheid zijn vastgesteld. En daar worden ze dus ook op afgerekend. Dan gaat het om vierkante meters, om asfalt, om deadlines. Kortom: dat is niet de gezondheidstaal die we hier met z’n allen spreken”, zei Richard Dumont, beleidsadviseur bij de provincie Noord-Brabant treffend op het podium van Natlab.

Wil jij bijdragen aan de Embassy of Health of ben je benieuwd naar de ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief, bezoek de Embassy pagina of neem contact met ons op.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube