In de ambassades voor de toekomst denken allianties van partners na over maatschappelijke uitdagingen. Samen met ontwerpers werken wij aan oplossingen en ontwikkelen we nieuwe perspectieven voor de wereld van morgen.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Safety

De Embassy of Safety is een plek waar we gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor veiligheidsvraagstukken. We richtten ons hierbij vorig jaar op de vraag: ‘Is veiligheid een recht?’

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Health

Lang en gelukkig leven: hoe kunnen we dat waarmaken in de toekomst? We worden steeds ouder en de manier waarop we dat willen doen, vraagt om meer en andere zorg. Technologisch is er van alles mogelijk. In theorie kunnen we voor vrijwel iedere aandoening een pil, chip of nieuw lichaamsdeel ontwikkelen. En veel procedures worden al efficiënter uitgevoerd door robots dan door mensen. Maar worden we daar wel zo blij van?

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Circular & Biobased Building

De Embassy of Circular & Biobased Building richt zich op de maatschappelijke uitdagingen van nu: hoe kunnen we de komende jaren zorgen dat iedereen in Nederland kan wonen en hoe zorgen we dat binnen deze bouwopgaven ook de klimaatdoelstellingen behaald worden, door efficiënt energiegebruik, biobased en uitstootvriendelijk ontwerpen en bouwen?

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Mobility

Mobiliteit is een noodzaak: om op je werk te komen, wat te kunnen beleven, de zorg te krijgen die je nodig hebt, of met je kinderen een stad te kunnen bezoeken. Bij de Embassy of Mobility zien wij mobiliteit als middel, niet als doel.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Water

De Embassy of Water kijkt naar maatschappelijke kwesties die alles te maken hebben met waterkwaliteit en watercirculariteit. Binnen deze Embassy werken ontwerpers samen met verschillende waterpartners. Dat resulteert in een creatieve Water Hub waarin waterprofessionals en bezoekers op nieuwe ideeën kunnen komen. Samen op weg naar een zelfvoorzienende, circulaire, duurzame waterketen.

Video
Een terugblik op de Embassy of Safety
Video
De weg naar een biobased paviljoen
Water en design: voor een veerkrachtige samenleving
Nieuws
Catalogus van de tentoonstelling ‘Chronic Health: It’s only human?’
Video
Bekijk hier de WDE aftermovie
icon-arrow-thin icon-close-super-thin