In de ambassades voor de toekomst denken allianties van partners na over maatschappelijke uitdagingen. Samen met ontwerpers werken wij aan oplossingen en ontwikkelen we nieuwe perspectieven voor de wereld van morgen.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Safety

De Embassy of Safety is een plek waar we gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor veiligheidsvraagstukken. We richtten ons hierbij vorig jaar op de vraag: ‘Is veiligheid een recht?’

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Health

Lang en gelukkig leven: hoe kunnen we dat waarmaken in de toekomst? We worden steeds ouder en de manier waarop we dat willen doen, vraagt om meer en andere zorg. Technologisch is er van alles mogelijk. In theorie kunnen we voor vrijwel iedere aandoening een pil, chip of nieuw lichaamsdeel ontwikkelen. En veel procedures worden al efficiënter uitgevoerd door robots dan door mensen. Maar worden we daar wel zo blij van?

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Circular & Biobased Building

De Embassy of Circular & Biobased Building richt zich op de maatschappelijke uitdagingen van nu: hoe kunnen we de komende jaren zorgen dat iedereen in Nederland kan wonen en hoe zorgen we dat binnen deze bouwopgaven ook de klimaatdoelstellingen behaald worden, door efficiënt energiegebruik, biobased en uitstootvriendelijk ontwerpen en bouwen?

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Mobility

Dit jaar zijn we hard geconfronteerd met een nieuwe wereld waarin afstand tussen mensen centraal staat en individuele vormen van mobiliteit de voorkeur krijgen. Wat we ook zien is dat het stilleggen van mobiliteit een grote positieve invloed heeft op het milieu en de leefbaarheid van steden. We worden gedwongen terug naar de tekentafel te gaan en openbare mobiliteitsvormen te overdenken.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Water

Stel je voor dat er water in overvloed is. We vangen elke druppel water op en hebben een ingenieus systeem voor hergebruik. Aantrekkelijk idee? Designers van de Embassy of Water zoeken naar manieren om samen met jou ons watersysteem in balans te brengen.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Food

De productie en consumptie van eten is sterk vervlochten met ons dagelijks leven. Het is even simpel en noodzakelijk, als uiterst complex of schaars. Eten raakt aan onze gezondheid maar ook tot aan de inrichting van ons huis, onze stad en ons land. In de Embassy of Food komen al deze aspecten aan bod en wordt er ingegaan op de rol die de ontwerper daarin speelt.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Rethinking Plastic

Plastic veroorzaakt milieuproblemen, maar heeft ook voordelen. Het is niet zwart of wit. We moeten anders gaan denken over plastic als materiaal en er anders mee omgaan. Ontwerpers spelen een cruciale rol bij die noodzakelijke omslag.

Podcast
De complete WDE podcast serie
Nieuws
Embassy of Sustainable Design dit jaar anders
Video
Een terugblik op de Embassy of Safety
Video
De weg naar een biobased paviljoen
Water en design: voor een veerkrachtige samenleving
icon-arrow-thin icon-close-super-thin