In de ambassades voor de toekomst denken allianties van partners na over maatschappelijke uitdagingen. Samen met ontwerpers werken wij aan oplossingen en ontwikkelen we nieuwe perspectieven voor de wereld van morgen.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Safety

In de Embassy of Safety kijken we naar hoe ontwerpers een bijdrage kunnen leveren aan actuele veiligheidsvraagstukken. In deze ambassade focussen we ons op onderzoek en experiment. We onderzoeken vanuit verschillende perspectieven relevante antwoorden op de brede vraag ‘Is veiligheid een recht?’

Ondersteund door

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Health

De groeiende complexiteit in de zorg vraagt meer dan ooit om een integrale aanpak vanuit nieuwe samenwerkingsvormen. Nieuwe werkwijzen en denkrichtingen vanuit ontwerpers en de verschillende gebruikers geven richting aan nieuwe diensten en services. De ontwerpopgave voor de toekomst van de zorg wordt een dynamisch samengaan van organisatie, burgers, omgeving en techniek.

Ondersteund door

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Circular & Biobased Building

De Embassy of Circular & Biobased Building richt zich op de maatschappelijke uitdagingen van nu: hoe kunnen we komende jaren zorgen dat iedereen in Nederland kan wonen en hoe zorgen we dat binnen deze bouwopgaven ook de klimaatdoelstellingen behaald worden door efficiënt energiegebruik, biobased en uitstootvriendelijk ontwerpen en bouwen?

Ondersteund door

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Mobility

Mobiliteit is een noodzaak. Om op je werk te komen, wat te kunnen beleven, de zorg te krijgen die je nodig hebt, of met je kinderen een stad te kunnen bezoeken. En zo zijn er veel voorbeelden. Bij de Embassy of Mobility zien wij mobiliteit als middel, niet als doel.

Ondersteund door

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Sustainable Design

Met het thema ‘If not now, then when’ benadrukt de Dutch Design Week 2019 de urgentie van de gewenste transitie naar duurzaamheid en een meer circulaire economie en manier van leven. Hoe kunnen we zorgen voor impact, als bedrijfsleven, als ontwerpers, als consumenten? Die vraag staat centraal in de Embassy of Sustainable Design.

Ondersteund door

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Water

De Embassy of Water is een platform voor watergerelateerd design, waar partijen elkaar vinden in kennisdeling, inspiratie en het versnellen van innovatie. Ontwerpers zijn nodig om de omslag te maken van idee naar product, van geest naar materie, van ideaal naar realiteit. Met hun brede, grensverleggende manier van kijken kunnen zij zorgen voor een omslag in denken, handelen en doen.

Ondersteund door
Topic
What if Lab Selectiedag
News
Thema DDW19: If not NOW, then WHEN?
Topic
What if... safety matters to everyone?
DDF: De drijvende kracht achter WDE