In de ambassades voor de toekomst denken allianties van partners na over maatschappelijke uitdagingen. Samen met ontwerpers werken wij aan oplossingen en ontwikkelen we nieuwe perspectieven voor de wereld van morgen.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Inclusive Society

Hoe kunnen ontwerpers bijdragen aan een samenleving waarin iedereen zich gezien en gerepresenteerd voelt?

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Safety

De Embassy of Safety onderzoekt hoe ontwerp en beleid samen kunnen komen in het veiligheidsdomein. Met elkaar zoeken we nieuwe denkrichtingen en oplossingen om onze maatschappij zo veilig mogelijk te maken.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Health

Het afgelopen jaar heeft ons meer dan ooit aan het denken gezet over onze gezondheid. De coronacrisis heeft bestaande systemen op scherp gezet en dwingt een nieuwe aanpak af. Het besef groeit dat gezondheid geen kant-en-klaarproduct is van ons zorgstelsel, maar alles te maken heeft met hoe we ons leven inrichten. Maar wat vinden we eigenlijk belangrijk voor onze kwaliteit van leven? En hoe regelen we dat?

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Mobility

Mobiliteit is een noodzaak. Geen doel. Om de zorg te krijgen die je nodig hebt, op je werk te komen, of met je familie ontspanning op te zoeken ben je ervan afhankelijk. En zo zijn er veel voorbeelden.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Circular & Biobased Building

Soms voelt het als een impasse: de enorme klimaatopgave enerzijds en de enorme bouwopgave anderzijds. Als Embassy of Circular & Biobased Building gaan we deze uitdaging aan. Wij – ontwerpers, ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers – onderzoeken mogelijke oplossingen en bieden nieuwe perspectieven op het vlak van circulair en biobased ontwerpen, bouwen en wonen.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Water

Water cohabitation: Hoe leven we samen met water. Dit is het hoofdthema van de Embassy of Water tijdens de Dutch Design Week 2021. We onderzoeken hoe architectuur en ontwerp ons kan helpen het water een centrale, respectabele rol te geven in het hart van de samenleving. Hoe kunnen we weer in harmonie samenleven met water?

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Food

Dit jaar staat een kritische analyse op de fooddesign-discipline centraal. We onderzoeken veelbelovende food-projecten waarmee ontwerpers vragen opwerpen over het huidige voedselsysteem, of over de rol van ons als consumenten, en die toch de schappen niet hebben gehaald. De bevindingen zullen tijdens Dutch Design Week (DDW) gepresenteerd worden in de supermarkt van de toekomst.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Rethinking Plastic

Plastic veroorzaakt milieuproblemen, maar het materiaal heeft ook voordelen. Het is niet zwart of wit. We moeten anders over plastic gaan denken en er op een andere manier mee omgaan. Ontwerpers spelen een cruciale rol bij die noodzakelijke omslag.

icon-arrow-thin icon-close-super-thin