In de ambassades voor de toekomst denken allianties van partners na over maatschappelijke uitdagingen. Samen met ontwerpers werken wij aan oplossingen en ontwikkelen we nieuwe perspectieven voor de wereld van morgen.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Safety

De Embassy of Safety is een plek waar we gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor veiligheidsvraagstukken. Dit jaar richten we ons op ondermijnende criminaliteit.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Health

Lang en gelukkig leven: hoe kunnen we dat waarmaken in de toekomst? We worden steeds ouder en de manier waarop we dat willen doen, vraagt om meer en andere zorg.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Circular & Biobased Building

De Embassy of Circular & Biobased Building richt zich op de maatschappelijke uitdagingen van nu: hoe kunnen we komende jaren zorgen dat iedereen in Nederland kan wonen en hoe zorgen we dat binnen deze bouwopgaven ook de klimaatdoelstellingen behaald worden door efficiënt energiegebruik, biobased en uitstootvriendelijk ontwerpen en bouwen?

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Mobility

Mobiliteit is een noodzaak: om op je werk te komen, wat te kunnen beleven, de zorg te krijgen die je nodig hebt, of met je kinderen een stad te kunnen bezoeken. Bij de Embassy of Mobility zien wij mobiliteit als middel, niet als doel.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Sustainable Design

Met het thema ‘If not now, then when’ benadrukt de Dutch Design Week 2019 de urgentie van de gewenste transitie naar duurzaamheid en een meer circulaire economie en manier van leven. Hoe kunnen we zorgen voor impact, als bedrijfsleven, als ontwerpers, als consumenten? Die vraag staat centraal in de Embassy of Sustainable Design.

You’ve picked Welkom bij
The Embassy of Water

The Embassy of Water kijkt naar maatschappelijke kwesties die alles te maken hebben met waterkwaliteit en watercirculariteit. Binnen deze embassy werken momenteel acht ontwerpers samen met verschillende waterpartners. Dat resulteert in een creatieve Water Hub waarin waterprofessionals en bezoekers op nieuwe ideeën kunnen komen. Samen op weg naar een zelfvoorzienende, circulaire, duurzame waterketen.

Sustainable Design - photo by Remco Nagtzaam
Video
Terugblik expositie Embassy of Sustainable design
Bekijk de Dezeen talk over architectuur en de circulaire economie
Topic
RADICALE VERBEELDING, de basis voor verandering
Topic
Het uitdagen van de status quo met nieuwe manieren van bouwen
Topic
Over het leven, niet over mobiliteit
Topic
De beeldtaal van social design. En hoe die verschilt van een klassieke kunsttentoonstelling.
Topic
Een gezondheidszorg die veel toegankelijker, veel eerlijker en gelijker verdeeld is
Topic
Water... het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar dat is echt niet zo
News
Halldór Eldjárn: curator van computer gegenereerde muziek
Topic
Growing Music: Sounding Bodies