i
Tickets

Deze sessie is gratis toegankelijk

Bestel tickets

Architectuur en gezondheid

Om een passende zorg- en werkomgeving voor alle gebruikers te ontwerpen, is het van belang dat diverse betrokken partijen goed samenwerken en er gebruik wordt gemaakt van actuele kennis en ervaringen.

Tijdens deze workshop staat daarom het ontwerpen, leven en werken in een gezonde zorgomgeving centraal en hoe je deze in samenwerking kan realiseren, door het gebruik van bestaande ontwerpprincipes en interdisciplinaire kennis.

Type event Workshop
Datum & tijd

27 Okt 2023 - 14:15 - 15:15

Locatie Natlab
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven
Onderdeel van Embassy of Health
Event
Architectuur en gezondheid
Onderdeel van Embassy of Health

In Nederland verblijven momenteel ongeveer 360.000 mensen in verpleeg- en verzorgingsinstellingen- en zorginstellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Het verduurzamen van de (langdurige) zorg vormt, naast vergrijzing, hoge werkdruk en arbeidstekorten, eén van de grote uitdagingen van deze tijd. In de green deal duurzame zorg 3.0 hebben diverse partijen uit de zorg, afspraken gemaakt hoe met gezamenlijke inspanningen de zorg te verduurzamen én de zorg- en leefomgeving voor alle gebruikers te verbeteren. 

Uit onderzoek blijkt namelijk dat het ontwerp van zorg- en leefomgeving de gezondheid en het welzijn van mensen aanzienlijk kan beïnvloeden, bijvoorbeeld als het gaat om herstel, het verminderen van stress, het bevorderen van gezond gedrag en het creëren van een gastvrije en ondersteunende omgeving. Ook voor mensen die werken of op bezoek kan architectuur een positieve invloed op de gezondheid hebben. Het is dan ook van belang om deze principes toe te passen in het ontwerp van de zorgomgeving voor mensen met een langdurige zorgvraag.

Vilans is een landelijke kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. Vilans combineert kennis uit zorgpraktijk, onderzoek en ervaringskennis, en maakt daar praktische kennisproducten van. Sinds 2022 voert Vilans een verkenning uit naar welke kennis zorgorganisaties, onderzoekers en ontwerpers nodig hebben om gezamenlijk een gezonde zorgomgeving te realiseren én naar de beschikbaarheid en vindbaarheid van kennis over dit thema.  

Vilans

HealthScapes en G.A.F. architecten zijn beide betrokken bij het ontwerp van gebouwen voor gezondheid en zorg in Nederland. HealthScapes richt zich op het creëren, delen en versterken van kennis, terwijl G.A.F. zich bezighoudt met het integreren van onderzoek in hun ontwerpprocessen en het evalueren van gerealiseerde projecten. 

Healthscapes
G.A.F. architecten

Locaties

Natlab
Kastanjelaan 500
5616 LZ Eindhoven

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube