Chronic Health – Happily ever after?

Type Actueel
Gepubliceerd op 22 december 2020
Onderdeel van Embassy of Health
Actueel
Terugblik 2020: Embassy of Health
Onderdeel van Embassy of Health

De vierde editie van de Embassy of Health vond plaats in een jaar waarin zorgsystemen op scherp kwamen te staan. Door de uitbraak van COVID-19 werd het thema ‘Health’ (red. gezondheid) actueler dan ooit. Gezondheid bleek niet langer een kant-en-klaar product van ons zorgstelsel, maar heeft alles te maken met hoe we ons leven inrichten.

“Met de titel ‘Chronic Health – Happily ever after?’ onderzocht de Embassy of Health de manier waarop we met onze gezondheid omgaan”, vertelt curator Jetske van Oosten. “En hoe we samen een goede kwaliteit van leven kunnen organiseren.” De virtuele expo (in de vorm van een 3D Viewing Room op ddw.nl) toonde de kracht van ontwerpend onderzoek bij het stellen van vragen en het vinden van oplossingen. In zestien projecten namen ontwerpers en zorgprofessionals ons mee in hun vooruitziende blik op een gezonde samenleving.

Thema’s

De virtuele expo was onderdeel van Dutch Design Week (DDW) 2020 en was ingedeeld in de volgende drie thema’s.

De toekomst van de zorg is intiem
Contact en intimiteit zijn cruciaal voor onze kwaliteit van leven; de afgelopen tijd is dat besef hard binnengekomen. De projecten in dit deel van de expositie gaan over de diepere connectie tussen mensen. Hoe creëren we de intimiteit om stil te staan bij onszelf en elkaar?

De toekomst van de zorg is inclusief
Zorg is van ons allemaal en niet voorbehouden aan medisch specialisten. In de toekomst vindt alleen de complexe medische zorg nog in het ziekenhuis plaats. Met de verschuiving naar wijkniveau krijgt onze directe leefomgeving steeds meer invloed op onze gezondheid. Hoe zorgen we dat iedereen meedoet en niemand zich uitgesloten voelt?

De toekomst van de zorg is in samenhang
Als we uitzoomen naar het grotere plaatje, voorbij de systeemgrenzen, blijkt alles met elkaar samen te hangen. We zijn slechts een radertje in een groter geheel, waar we lang niet altijd zicht op hebben, maar waar we de impact wel van voelen. Een gezonde samenleving gaat samen met een gezonde planeet, waar systemen ‘in sync’ met elkaar zijn. Zijn we in staat om samen een duurzaam ecosysteem in te richten?

Projecten

Bezoekers konden in de virtuele expo kennismaken met zestien verschillende projecten, verdeeld over de drie hierboven beschreven thema’s. We delen graag enkele hoogtepunten:

ENCOUNTER
Joost van Wijmen heeft de afgelopen jaren verschillende ontmoetingen ontworpen, waarbij het veranderend lichaam centraal staat. Zijn reeks gaat over het verbeelden en bespreekbaar maken van intimiteit en kwetsbaarheid. Dit jaar vroeg hij in deel 7 aan de bewoners van een woonzorgcentrum om de positieve en negatieve lichamelijke veranderingen uit hun leven op een tijdbalk te zetten. Hij ziet ouderen als ervaringsexperts; het project maakt hun veerkracht zichtbaar en ontsluit hun expertise.

Het werk van Joost van Wijmen was onderdeel van het thema ‘De zorg is intiem’. Andere projecten bij dit thema waren: One Minute Futures: Prime Cycle, Data en design in de jeugdhulp, Goed afscheid nemen en Magic Tea.

Multiform
Wat is jouw positie in een groep? Wanneer hoorde jij voor het laatst bij de minderheid? En kun je je in de schoenen van een ander verplaatsen? Gabriel Fontana nam een standaard gymles op school als basis voor zijn onderzoek naar groepsdynamiek. Met ‘Multiform’ ontrafelde hij de competitieve en normatieve kanten van teamsport, en presenteerde hij een socialere variant.

Het project maakte deel uit van het thema ‘De zorg is inclusief’. Andere werken bij dit thema waren: One Minute Futures: Common Health, Vitaal en gezond op recept, Verbouwen in Dialoog en Re-creatie

Grandmom Mom
Het project ‘Grandmom Mom’ verkende de ethische grenzen van moderne voortplantingstechnieken. Met de oprichting van het International Geriatic Pregnancy Centre creëert Kuang-Yi Ku, in 2019 door VPRO geselecteerd als een van de VPRO Toekomstbouwers, een instituut voor gepensioneerde vrouwen van wie de baarmoeder wordt verjongd om nakomelingen te kunnen produceren voor hun dochters. Het dilemma om voor kinderen of een carrière te gaan, is daarmee opgelost. Goed voor de economie en de emancipatie op de arbeidsmarkt. Maar is dit wat we willen?

Het futuristische scenario van Kuang-Yi Ku was te zien als onderdeel van het thema ‘De zorg is in samenhang’. Andere projecten bij dit thema waren: One Minute Futures: Immuno Calibration, One Minute Futures: The Caretaker, Adaptief als water, LABS – Future Interiors en Medische metrolijnen

Multiform by Gabriel Fontana
Multiform by Gabriel Fontana
Grandmom Mom by Kuang-Yi Ku
Grandmom Mom by Kuang-Yi Ku
Multiform by Gabriel Fontana
Multiform by Gabriel Fontana
Grandmom Mom by Kuang-Yi Ku
Grandmom Mom by Kuang-Yi Ku
Multiform by Gabriel Fontana
Multiform by Gabriel Fontana
Grandmom Mom by Kuang-Yi Ku
Grandmom Mom by Kuang-Yi Ku

Evenementen

De Embassy of Health had dit jaar vele online talks en conferenties. Enkele hoogtepunten waren:

Openingstalk
In de openingstalk van de Embassy of Health ging Paulien Melis in gesprek met filosoof Henk Oosterling en ontwerpers Frank Kolkman en Mario de Zeeuw over de toekomst van de zorg. Keren we straks terug naar onze ‘oude’ systemen of zijn we in staat om nieuwe wegen in te slaan?

Design a community of care
De afgelopen maanden deden ons meer dan ooit beseffen dat we niet alleen verantwoordelijk zijn voor onszelf maar ook voor onze buurtgenoten. Tijdens de bijeenkomst Design a community of care gingen ontwerpers en zorgprofessionals met elkaar in gesprek over de kansen die zij zien én aangrijpen om lokale netwerken te versterken.

Co-design in de anderhalve meter maatschappij
Never waste a good crisis. Welke kansen biedt de coronacrisis voor design research-projecten in de zorg? In de online sessie Co-design in de anderhalve meter maatschappij deelden onderzoekers en ontwerpers hun ervaringen en de kansen die zij zien.

Nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren
Hoe kunnen we de meest kwetsbare groepen bij de samenleving betrekken en hen tegelijkertijd beschermen? Tijdens de bijeenkomst Nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren, gingen ontwerpers, gemeenten en mensen uit het gezondheidsdomein met elkaar in gesprek over de kansen die zij aangrijpen om het aantal dak- en thuisloze jongeren tegen te gaan.

Exploring Healthcare Futures
Kun jij je een voorstelling maken van de zorg in 2050? In de talk Exploring Healthcare Futures bespraken experimenteel ontwerper Frank Kolkman en Reon Brand (Design Principal: Foresight and Strategic Innovation, Philips Experience Design),  de onderzoekskaders en experimentele methodologieën die worden gebruikt om de toekomst van de gezondheidszorg te ontwerpen.

De talk gaf een inkijk in het ‘One Minute Futures’-project, waarin studenten van ArtEZ Arnhem mogelijke toekomstscenario’s voor de zorg verbeeldden in vier korte video provocaties.

Verder werden er drie Health-journaals georganiseerd in samenwerking met Skipr. In elke aflevering ging Skipr-hoofdredacteur Simon Broersma met gasten in gesprek over een ander thema van de Embassy of Health. De gesprekken leidden de kijker langs een aantal bijzondere projecten uit de expositie.

Enkele weken na DDW20 was er in Pakhuis de Zwijger een WDE Talks waarin we samen met curator Gjilke Keuning (Embassy of Health , Health Hub Utrecht), Fenna Heyning (Directeur STZ-ziekenhuizen) en Matthijs van Dijk (Reframing Studio) terugblikten op de Embassy of Health én vooruit keken naar de toekomst van gezondheid en zorg. 

WDE Talks - Embassy of Health
WDE Talks - Embassy of Health
WDE Talks - Embassy of Health
WDE Talks - Embassy of Health

Media

In samenwerking met de Embassy of Health maakte WDE dit jaar drie verschillende podcasts met verhalen van deelnemende ontwerpers. In de eerste podcast spraken we met Jasper Brands van Panton over Medische Metrolijnen, in de tweede podcast spraken we met Inge Kruit over wat de zorg kan leren van het watermanagement, en in de laatste podcast spraken we met ontwerpers Danielle Roberts van Magic Tea en Naomi Jansen van De Voedselapotheek over hun projecten.

Samen met mediapartner Bohn Stafleu van Loghum (BSL), uitgever van o.a. Skipr en Zorgvisie, zijn drie inhoudelijke journaals gemaakt waarin zorgprofessionals met één van de curatoren in gesprek gingen over de thema’s. BSL heeft deze, samen met korte video’s en inhoudelijke artikelen, in het netwerk van Skipr verspreid in meerdere nieuwsbrieven en aankondigingen.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube