Terugblik 2021: Embassy of Health

Hoe zorgen we voor een gezonde samenleving, nu en in de toekomst? Dat is een enorme vraag waar niemand een passend antwoord op heeft. Het gaat namelijk niet alleen om de zorg, maar ook om de samenleving als geheel en de manier waarop we met elkaar omgaan. De Embassy of Health onderzocht de mogelijkheden van een gezondere samenleving. Tijdens Dutch Design Week (DDW) 2021 kregen bezoekers van de expositie een inkijkje in het verhaal van elf ‘gewone’ mensen die zich inzetten voor de gezondheid van de samenleving.

Type Actueel
Gepubliceerd op 28 december 2021
Onderdeel van Embassy of Health
Actueel
Terugblik 2021: Embassy of Health
Onderdeel van Embassy of Health

We worden steeds ouder en we zien de vraag naar zorg in Nederland stijgen. Dat heeft gevolgen voor de gezondheidszorg. “Hoe gezond we ons voelen is zeker niet alleen afhankelijk van de medische zorg die we krijgen”, stelt Jetske van Oosten, curator van de Embassy of Health. “De kwaliteit van de lucht, de hoeveelheid beweging en goede voeding zijn net zo belangrijk. Ook sociale contacten en een goed gesprek kunnen het verschil maken.” Van Oosten wil laten zien dat gezondheid een breed begrip is. Alles en iedereen om ons heen draagt bij aan onze gezondheid. 

Dat maakt gezondheid complex, waardoor je het idee kunt hebben dat je in je eentje weinig verschil kunt maken. “Mensen hebben vaak het gevoel dat zij toch niks kunnen doen en dat het aan anderen is, bijvoorbeeld aan de overheid of grote bedrijven. Maar je kunt wel degelijk iets doen. Iedereen kan bijdragen. Een klein gebaar van jouw kant, kan voor iemand anders al een groot verschil maken.”

Lees meer over het gedachtegoed achter de Embassy of Health in dit interview met curator Jetske van Oosten.

‘We willen laten zien dat iedereen het in zijn macht heeft om het verschil te maken, wat je achtergrond of beroep ook is.’

Krachten bundelen

Om op grote schaal impact te maken, is het belangrijk om samen te werken. “Iedereen heeft andere talenten en die krachten moeten we bundelen”, zegt Van Oosten. Dat zagen bezoekers ook terug tijdens de expositie van de Embassy of Health, Chronic Health – vital changes for a caring society. Elf personen met uiteenlopende beroepen en achtergronden lieten zien welke rol zij pakken in de transitie naar een gezondere samenleving. Het ging dus niet alleen om zorgmedewerkers of ontwerpers. “We willen laten zien dat iedereen het in zijn macht heeft om het verschil te maken, wat je achtergrond of beroep ook is”, zegt de curator daarover. Ontwerpers kunnen de katalysator zijn door mensen bij elkaar te brengen die van elkaars bestaan nog niet afwisten, maar die elkaar enorm kunnen versterken.

Ze geeft aan dat er niet altijd grote veranderingen nodig zijn om naar een gezondere samenleving te gaan, ‘soms zit het in de kleine dingen.’ Bovendien kan gezondheid voor iedereen anders zijn. “We laten geen eindplaatje zien van hoe een gezonde samenleving eruit zou moeten zien. Alles is met elkaar verweven, dus je weet helemaal niet wat het eindplaatje is”, verklaart Van Oosten.

Bewust van je omgeving

Alle aangesloten partners en ontwerpers proberen met de projecten van de Embassy of Health op hun eigen manier bij te dragen aan de transitie naar een chronisch gezonde samenleving. Zo vestigt KETTER&Co met het project Land & Hand de aandacht op de relaties tussen landschap, het beschikbare materiaal en vakmanschap. Land & Hand brengt MBO-studenten, ontwerpers, overheden en relevante partners samen in projecten die de potentie van het landschap onderzoeken. Een belangrijk doel is om mensen bewust te maken van het landschap en de grond om hun heen.

Het project Hollandse Luchten richt zich ook op onze omgeving en in het bijzonder de luchtkwaliteit. Inwoners van Noord-Holland hebben sensoren opgehangen om de luchtkwaliteit te meten. Op een interactieve, online kaart zijn de gegevens te zien. Het burgerplatform Hollandse Luchten wil de expertise van burgers inzetten en ziet dat deze manier van werken ervoor zorgt dat er constructieve gesprekken ontstaan tussen bewoners en bestuurders.

Patronen doorbreken

Daarnaast richten sommige projecten binnen de Embassy of Health zich meer op onderzoek, bijvoorbeeld de ExperiVan van de Universiteit Twente. Tijdens DDW was deze op het Ketelhuisplein te vinden. De ExperiVan is een mobiel lab om onderzoek op locatie uit te kunnen voeren. Veel onderzoek vindt normaal gesproken plaats binnen de muren van kennisinstellingen of via online vragenlijsten. Door middel van het mobiele lab worden burgers – vaak de eindgebruikers van zorginnovaties – meer betrokken bij het onderzoek.   

Het project Redesigning Psychiatry, geïnitieerd door Reframing Studio, richt zich eveneens op zorginnovatie en het doorbreken van bestaande gedachtepatronen. Dit is een netwerk van ontwerpers, filosofen, onderzoekers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen die samen kijken naar een nieuw ontwerp van de geestelijke gezondheidszorg. Samen willen zij de transitie naar een betrouwbaar, toegankelijk en flexibel geestelijk gezondheidszorg netwerk aanjagen. Volgens Curator Van Oosten is hierbij een belangrijk uitgangpunt: “De perfecte wereld bestaat niet. We moeten met de nodige veerkracht samen kijken naar de mogelijkheden.”

Bekijk hier de Curator Tour van Jetske van Oosten. Zij vertelt hoe jij kan bijdragen aan de collectieve gezondheid.

Verbinding maken

De rol van de Embassy of Health is volgens de curator om kennis te verbinden en dwarsverbanden te leggen. “Wij willen het netwerk sterker maken, zorgen dat mensen elkaar vinden en van elkaar kunnen leren”, zegt ze. Daarom organiseerde de Embassy verschillende events tijdens DDW. Een daarvan was de Health Hub Utrecht Meetup. Hier waren onder andere de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, het Rathenau Instituut en Agenda Stad bij betrokken. In deze talk hebben zij samen gekeken hoe de transitie in zorg en welzijn vormgegeven kan worden. Ook de workshop Kracht van verbinding focuste op samenwerking. In een interactieve bijeenkomst werden verschillende voorbeelden van verrassende én succesvolle samenwerkingen gedeeld. Burgers en professionals gingen met elkaar in gesprek om kennis en ervaringen te delen.

De Embassy of Health is een geweldig initiatief om mensen vrij te laten denken over de toekomst van de gezondheidszorg en de technologische oplossingen van morgen die daarin een rol spelen. Voor ons is het een vliegwiel voor het smeden van allianties om de Healthcare Connect te realiseren.
— Peter van Burgel (CEO AMS-IX)

De rol van technologie

Samenwerking en het benutten van ieders talenten stond ook centraal tijdens de conferentie van de Embassy of Health. De zaal zat bomvol met mensen uit de medische wereld, ondernemers, ontwerpers, technologie makers en gewoon geïnteresseerde burgers. Dat is ook goed, want ‘iedereen speelt een rol van betekenis in de transitie naar een gezonde samenleving’. Er kwamen verschillende thema’s aan bod, waaronder Artificial Intelligence (AI). Frank Kolkman, speculative ontwerper, Sabine Wildevuur, directeur DesignLab University of Twente, Marleen Stikker, directeur Waag, en Peter van Burgel, CEO van AMS-IX, verkenden de rol van AI in de zorg. Want wat kunnen we precies met data? Hoe objectief is dat? En hoe belangrijk is het wereldbeeld en de visie die we allemaal hebben? Allemaal vragen waarover de experts en het publiek samen in gesprek gingen. De conclusie: technologie heeft veel gebracht in de medische wereld, maar het heeft ook een keerzijde. Aanwezigen constateerde dat objectiviteit niet bestaat en daarnaast was er een roep om meer governance.

“De Embassy of Health is een geweldig initiatief om mensen vrij te laten denken over de toekomst van de gezondheidszorg en de technologische oplossingen van morgen die daarin een rol spelen. Voor ons is het een vliegwiel voor het smeden van allianties om de Healthcare Connect te realiseren”, zegt Peter van Burgel, CEO AMS-IX, over zijn bijdrage aan de Embassy of Health.

Meer dan medische zorg

Naast technologie zijn ook sociaal-economische omstandigheden belangrijk voor onze gezondheid. Zo kan leven in armoede zorgen voor veel stress en dat heeft invloed op onze gezondheid. Bas Bloem, hoogleraar Radboud UMC, Lex Burdorf, hoogleraar Erasmus MC, en Irene Fortuyn, social designer, gaan in gesprek over dergelijke omstandigheden. Burdorf, hoogleraar maatschappelijke gezondheid, noemt een van zijn onderzoeken als voorbeeld. Daaruit blijkt dat werk een medicijn kan zijn. In een wetenschappelijk experiment werden mensen met een ernstig psychische aandoening begeleid naar werk. “Bij de mensen die gingen werken zagen we een sprong in de mentale en fysieke gezondheid, in eigenwaarde en geluk. Toen ben ik gaan roepen dat arbeid het beste medicijn is. Vooral om te benadrukken dat goede gezondheid geen kwestie is van goede medische zorg.”

Elkaar bevragen over de zaken die we echt belangrijk vinden voor de toekomst en daar gezamenlijk een nieuw handelingsperspectief voor ontwerpen, dat is volgens de curator Van Oosten de belangrijke stap naar een ander zorgsysteem. “Als je weet wat je belangrijk vindt, dan ga je kijken wat economisch haalbaar is en hoe je de doelen kunt behalen. Nu doen we het vaak andersom en dan is het heel moeilijk om veranderingen door te voeren”, zegt ze. De betrokken partijen kijken ieder vanuit hun eigen visie naar de zorgtransitie, maar de missie is voor iedereen hetzelfde: een chronisch gezonde samenleving. 

Wil jij bijdragen aan de Embassy of Health of ben je benieuwd naar de ontwikkelingen? Houd de Embassy pagina in de gaten of neem contact met ons op.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube