Welkom bij
The Embassy of Water

De Embassy of Water is een platform voor watergerelateerd design, waar partijen elkaar vinden in kennisdeling, inspiratie en het versnellen van innovatie. Ontwerpers zijn nodig om de omslag te maken van idee naar product, van geest naar materie, van ideaal naar realiteit. Met hun brede, grensverleggende manier van kijken kunnen zij zorgen voor een omslag in denken, handelen en doen.

Voorgaande jaren

Door in een vroeg stadium designers, overheid, kennis- en onderzoeksinstellingen, bedrijven en eindgebruikers aan elkaar te koppelen, ontstaat een creatieve Water Hub, waar met een toekomstgerichte blik wordt samengewerkt in verrassende dwarsverbindingen. Loskomen van bestaande organisatiestructuren en op neutraal terrein aan de slag gaan. Zo bereiken we samen een duurzame, watervriendelijke samenleving.

Deze Embassy koppelt ontwerpers aan specifieke vraagstukken van partners als Waterschap de Dommel, Gemeente Eindhoven en Provincie Noord Brabant. Daarnaast worden ontwerpers ook meegenomen in de wondere wereld van water en krijgen ze (basis)kennis mee over natuurlijke watersystemen en processen. We willen naar een designmethode die verder gaat dan biomimicry (het kopiëren van de natuur), naar een manier van ontwerpen die de werking van het water ondersteunt of versterkt. Ontwerpen vóór water.

Tijdens DDW19

Tijdens de Dutch Design Week laat deze Embassy zien wat de mogelijkheden zijn. We tonen het beeld van de supertoekomst die we samen voor ogen hebben en hopen daarmee te inspireren: op weg naar een zelfvoorzienende, circulaire, duurzame waterketen.

Voorgaande jaren
Topics
Topic
Video: Gedragsverandering rondom water

Partners of Embassy of Water

Blijf op de hoogte.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.