Water... het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is echt niet zo

Type Actueel
Gepubliceerd op 13 december 2019
Onderdeel van Embassy of Water
Actueel
Terugblik 2019: Embassy of Water
Onderdeel van Embassy of Water

We nemen water uit de kraan vaak voor lief. Maar door klimaatverandering en vervuiling is schoon water steeds minder vanzelfsprekend. We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat we nu en in de toekomst beter met water omgaan.

Waterkwaliteit en het (her)gebruik van water zijn thema’s waar veel partijen aan werken. Design biedt verrassende oplossingen voor veelbesproken thema’s. Ontwerpers kunnen daarom met hun grensverleggende manier van kijken een belangrijke bijdrage leveren aan een omslag in de manier waarop we omgaan met water.

Dutch Design Week 2019

Dit jaar werkten negen ontwerpers samen met verschillende waterpartners. Dat resulteerde in een creatieve Water Hub waarin waterprofessionals en bezoekers op nieuwe ideeën konden komen. Samen op weg naar een zelfvoorzienende, circulaire en duurzame waterketen.

Het team van de Embassy of Water had zich ten doel gesteld om te laten zien hoe waardevol water is en hoe we meer waardering kunnen krijgen voor kraanwater, regenwater, rivieren en kanalen. Bezoekers werden geprikkeld om na te denken over hun eigen watergebruik en geïnspireerd om anders naar water te kijken, om zo samen een duurzame, watervriendelijke samenleving te bereiken.

Programmaonderdelen

Het programma van de Embassy of Water bestond dit jaar uit verschillende onderdelen. Naast de expositie waren er lezingen en workshops en was er een conferentie. Tussen de 12.000 en 15.000 bezoekers bezochten de Embassy of Water

De expositie op het Campinaterrein toonde ondermeer cross-over projecten van innovatieve ontwerpers met waterpartners. Samen ontwikkelden zij toepasbare oplossingen rondom bewust watergebruik, lokale en natuurlijke zuivering, klimaatbestendig bouwen, het terugwinnen van grondstoffen en het creëren van een robuust, veerkrachtig watersysteem.

Een van de projecten was een interactieve installatie om te ontdekken of de Nederlander openstaat voor alternatieve waterbronnen zoals regenwater of lokaal (binnenshuis) gezuiverd water, een samenwerking van ontwerper Wouter Corvers en de provincie Noord-Brabant. Een ander inspirerend voorbeeld was het DIY Regenwaterproject van Studio Bas Sala in samenwerking met de gemeente Eindhoven. Een simpel doe-het-zelf-ontwerp om regenwater niet via het riool af te voeren maar op te vangen en te gebruiken in de tuin.

Project by Wouter Corvers, photo by Oscar Vinck

Kim Hemmes bracht verschillende kunstenaars bij elkaar voor een water-experience. ‘There’s something in the water’ benadrukte onze relatie met water. Het element water is overal en daarmee een fundamenteel onderdeel van ons leven. De ervaring die deze groep kunstenaars bood, onthulde onze persoonlijke impact op deze transformerende substantie.

Bezoekers konden ook kennismaken met grote, innovatieve projecten als SchoonSchip van Space&Matter. Een circulaire, drijvende wijk die tevens zelfvoorzienend is en daardoor controle en verantwoordelijkheid terugkrijgt over lokale bronnen van energie, water en voedsel.

Smart Rain Barrel by Studio Bas Sala

In het lezingenprogramma sprak Kasper Spaan over microwatermanagement: nieuwe ontwerpopgaven in de klimaatadaptieve stad. Bas Sala legde uit hoe de slimme regenton bijdraagt aan de oplossing voor de overlast door klimaatverandering. En John Jacobs vertelde over hoe zijn stad Rotterdam via de klimaatadaptatie-strategie via het programma Water Sensitive Rotterdam tot Rotterdams Weerwoord is gekomen.

Er waren ook interactieve dialogen. Hoe betrek je bijvoorbeeld bewoners bij waterprojecten? Deze vraag werd besproken aan de hand van het werk van Amsterdam Rainproof en het DIY regenwaterproject. Wethouders van Brabantse gemeenten en (bestuurs)leden van Brabantse waterschappen spraken elkaar tijdens de bestuurlijke lunchmeeting ‘Omgaan met extreem weer in Brabant’ in de Embassy of Water.

Tijdens de Embassy of Water Theme conference vertelden de negen ontwerpers die met de partners van de Embassy of Water samenwerkten over hun toekomstvisie. Bezoekers werden uitgenodigd mee te helpen aan het verder schetsen en invulling geven aan de doelstellingen van de Embassy of Water.

Embassy theme conference, photo by Oscar Vinck
Embassy theme conference, photo by Oscar Vinck

114 gasten bezochten de Embassy of Water als deelnemer van een thematische route vanuit het DDW programma. Er waren onder meer twee internationale delegaties uit China en Duitsland en een tour van de Topsectoren met boegbeelden uit die sectoren en SG’s en DG’s van verschillende ministeries.

Media

De publicatielijst bestaat uit artikelen waarin deze ambassade vernoemd werd, en publicaties waarin de Embassy of Water centraal stond. Onder de publicaties een artikel in De Limburger en in H2O. De volledige publicatielijst is te vinden op onze perspagina. Ook is er een podcast gemaakt over de Embassy of Water.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube