Water op de eerste plek

Type Actueel
Gepubliceerd op 29 december 2020
Onderdeel van Embassy of Water
Actueel
Terugblik 2020: Embassy of Water
Onderdeel van Embassy of Water

Water is het meest voorkomende materiaal op aarde en stroomt dagelijks met liters tegelijk uit onze kranen. Het is er voor de mens om te gebruiken, zo lijkt het. Maar nemen we water daarmee niet te veel voor lief? Wat is de behoefte van water zelf eigenlijk?

Bij de Embassy of Water luisterden we dit jaar naar de stem van water. Wat heeft water nodig om gezond en veerkrachtig te zijn? We onderzochten een nieuwe houding om het watersysteem weer in balans te krijgen. Een systeem waarin we water zien als iets dat we mogen lenen. Om het daarna schoon weer terug te geven.

Projecten

Bij de Embassy of Water zetten we creatieve kracht in om de huidige waterproblematiek op te lossen. Curator Anouk van der Poll: “We inspireren gebruikers en overheden om anders om te gaan met water. Wat als mensen verzorgers worden van water, in plaats van gebruikers? Zou je dan eigenlijk je wc doorspoelen met drinkwater? In verschillende projecten gingen we met dit thema aan de slag.” De projecten waren te zien op de online expo van de Embassy of Water.

Zo onderzocht deep designer Anne van Strien hoe we onze kijk op water kunnen veranderen. Dat begint met luisteren. In een aantal podcasts en inspiratiedruppels liet zij de stem van water horen. Benieuwd wat water te zeggen heeft? Beluister ‘Luisteren naar de stem van water’.

Met het spel ‘The Water Animals’ probeert ontwerper Bernhard Lenger te begrijpen hoe we met elkaar voor het water om ons heen kunnen zorgen. “Eigenlijk zouden we water als een metgezel moeten zien”, zegt Lenger over de gedachte achter het spel. “Zoals een kat waar je goed voor zorgt.” Om anders met water te leren omgaan, ontwierp hij acht waterhuisdieren, waarbij elk dier symbool staat voor een belangrijk watervraagstuk.

Deep designer Anne van Strien laat met een aantal podcasts de stem van water horen.
Illustration by Mariska Lamiaud

Als onderdeel van de Embassy of Water op Dutch Design Week (DDW) 2020, konden bezoekers dit jaar ook nog met vier andere projecten kennismaken. Bij Aqua Bridge in Eindhoven werd een concept gepresenteerd om de Dommel te verbinden met het Eindhovens kanaal, waardoor vissen en ander waterleven daar vrij tussen kunnen zwemmen. In Droogteschap de Dommel ging het over toekomstscenario’s voor Waterschap de Dommel in 2050. The Weather Makers lieten hun Eco Oasis zien, een ontwerp voor een kraamkamer voor bijzondere micro-organismen die waterkwaliteit kan verbeteren. Tot slot konden bezoekers kennismaken met POND. Dit is het eerste drijvende netwerk in de wereld die energie genereert uit microben in water. Deze technologie maakt het mogelijk om duurzame energie te verkrijgen door samen te werken met de natuur.

Aqua Bridge Eindhoven by Erik Melander
Droogteschap de Dommel by Studio 1:1
Eco Oasis by The Weather Makers
Pond by Nova Innova and Water Sensitive
Aqua Bridge Eindhoven by Erik Melander
Droogteschap de Dommel by Studio 1:1
Eco Oasis by The Weather Makers
Pond by Nova Innova and Water Sensitive
Aqua Bridge Eindhoven by Erik Melander
Droogteschap de Dommel by Studio 1:1
Eco Oasis by The Weather Makers
Pond by Nova Innova and Water Sensitive

Events

Tijdens DDW20 organiseerde de Embassy of Water vijf online events. Als virtuele ceremonie presenteerde deep designer Anne van Strien negen druppels bewustzijn, die zij destilleerde uit de podcast ‘Luisteren naar de stem van water’. Anne van Strien sprak daarnaast ook met de vijf WaterWijzen uit de podcast. Wat hebben zij gehoord tijdens het luisteren?

Vanuit de Effenaar in Eindhoven toonde CLICKNL de hele week state-of-the-art projecten op het gebied van creatieve industrie, kennis en innovatie. Tijdens deze Drive-sessies kon het online publiek actief deelnemen aan de gesprekken. Op 21 oktober stond het thema water centraal en de vraag hoe we de perceptie van water kunnen veranderen. 

DRIVE 2020 | Water
DRIVE 2020 | Water
DRIVE 2020 | Water
DRIVE 2020 | Water

Op de online expo van de Embassy of Water was het project POND te bekijken, dat ging over hoe je met microben in water energie kunt genereren. In de talk ‘Het verhaal achter POND’ werd dieper ingegaan op deze nieuwe technologie. 

Tot slot konden bezoekers de hele week de Water Dieren Quiz van ontwerper Bernhard Lenger spelen. 

Op 20 november was de Embassy of Water te gast bij Pakhuis de Zwijger, met aan tafel Anouk van der Poll (curator van de Embassy of Water), Cees Kamp (chemisch-technoloog / stem van water) en Bernhard Lenger (ontwerper van The Water Animals). Zij werden digitaal vergezeld door een tweetal partners van de embassy: Joost van der Cruijsen (procesmanager bij Waterschap de Dommel) en Karla Niggebrugge (beleidsmedewerker Water bij Provincie Noord-Brabant). We spraken onder andere over de projecten van de embassy, over nieuwe perspectieven op water en hoe ontwerpers hierbij een rol kunnen spelen.

WDE Talks @ Pakhuis de Zwijger
WDE Talks @ Pakhuis de Zwijger
WDE Talks @ Pakhuis de Zwijger
WDE Talks @ Pakhuis de Zwijger

Media

In de eerste podcast spraken we met ontwerpers Bernhard Lenger en Anne van Strien over hun twee projecten binnen de Embassy of Water. In een tweede podcast met Inge Kruit keken we niet enkel naar water maar ook naar de gezondheidszorg. Wat kan de zorg kan leren van watermanagement, waar het systeem minder bureaucratisch is en de regio meer centraal staat?

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube