Terugblik 2021: Embassy of Water

Water, het is voor ons vaak vanzelfsprekend dat het er is. We draaien de kraan open en het stroomt eruit. De Embassy of Water plaatst de mens weer terug in het natuurlijke water-ecosysteem en laat zien dat de watertransitie meer is dan vasthouden, vertragen en infiltreren. Tijdens Dutch Design Week 2021 (DDW21) konden bezoekers zich laten verwonderen door een nieuw perspectief op water.

Type Actueel
Gepubliceerd op 10 december 2021
Onderdeel van Embassy of Water
Actueel
Terugblik 2021: Embassy of Water
Onderdeel van Embassy of Water

Soms geeft water ‘overlast’ of leidt het tot een ramp, zoals we deze zomer gezien hebben tijdens de overstromingen in Limburg. We beschermen ons tegen het water. “We voeren het het liefst zo snel mogelijk af”, zegt Anouk van der Poll, curator van de Embassy of Water. “De droogte is een veel groter probleem. We moeten anders naar water gaan kijken, ons laten verwonderen door water en het niet meer voor lief nemen.”

‘We beginnen steeds meer door te krijgen dat we water veel beter vast kunnen houden, maar die omslag mag van mij sneller.’

Relatie met water

Door de jaren heen zijn we water gaan zien als iets dat er vooral voor óns is, stelt Van der Poll. “Water als een object.” De curator wil laten zien dat het ‘leeft’. “We hebben de watercyclus tot de helft gereduceerd. Met al die slootjes en beekjes, moet het water snel weg. Regenwater moet het riool in. Water gaat bijna niet meer de bodem in.” De droogte van de afgelopen jaren, laat zien dat het anders moet. “We beginnen steeds meer door te krijgen dat we water veel beter vast kunnen houden, maar die omslag mag van mij sneller.” 

Voor Van der Poll is het belangrijk om onze relatie met water te laten zien. Nadenken over de vraag wat water nodig heeft om weer gezond en in balans te zijn, daar gaat het volgens haar om.

Lees meer over het gedachtegoed achter de Embassy of Water in dit interview met curator Anouk van der Poll.

Stem van water

De Embassy of Water is een samenwerking tussen verschillende overheden, maatschappelijke organisaties en ontwerpers. Sinds 2020 zit ook de ‘Stem van Water’ aan tafel tijdens deze overleggen. Wordt een gesprek erg technisch of beleidsmatig, dan kan de Stem van Water een andere wending geven. Deze stem herinnert de aanwezigen dat water geen product is, maar een levende entiteit die we met respect behandelen. Wateronderzoeker Cees Kamp vertolkte in 2020 de Stem van Water en droeg zijn rol dit jaar over aan Matthijs Schouten, natuurfilosoof en bioloog.

“Als we water gaan zien als een levende entiteit, dan gaan we er ook heel anders mee om. Dan moet water ook een stem krijgen. Eigenlijk heeft het al een stem, maar daar luisteren we nauwelijks nog naar,” aldus Cees Kamp. 

Lees hier het dubbelinterview tussen de twee ‘waterwijzen’.

Wat heeft water nodig?

Volgens curator Van der Poll is het nodig om na te denken wat water nodig heeft om weer gezond en in balans te zijn. Voorbeelden van hoe we dat kunnen doen waren tijdens DDW21 te zien in Embassy of Water expositie, zoals met de installatie INdirect ONzichtbaar WATER, ontworpen door Studio Makkink & Bey, Studio Corvers, en Carla Herrewijnen, waarmee de Waterschool het waterbewustzijn wil vergroten. Vooral als het gaat om ons indirecte watergebruik. ’Direct water’ is het water dat we dagelijks in en rondom het huis verbruiken, zoals bij het douchen, wassen en doorspoelen van het toilet. ‘Indirect water’ is als het ware onzichtbaar. We verbruiken het als consument van producten waarvoor gedurende de productiecyclus water nodig is.

Met het tapijt Dryland laat Liselot Cobelens de gevolgen van droogte in Nederland zien. Ze laat zien zien hoe uitdroging is ontstaan en wat de verschillende perspectieven zijn van de gevolgen van droogte: ‘verdroging’, ‘verlies’, ‘verzakking’ en ‘verbranding’. 

Eva Broekhuijse / Lady Penelope creëerde een biomimicry gevelelement, Schaduwgevels, geïnspireerd op het aanpassingsvermogen van vetplanten en cactussen. En ontwerpers Axel Coumans en Fides Lapidaire bedachten de Mensput – Wensput die uitnodigt om onze relatie met water te herzien. Van waterconsumptie naar waterwederkerigheid. Met de vraag “Wat voor mensen zou water zich wensen?” daagde de Mensput – Wensput de bezoeker uit zich in te leven in water. 

In de opgave om bewuster met water om te gaan, onderzoekt deep designer Anne van Strien hoe we onze kijk op water kunnen veranderen. Dat begint bij luisteren. Zij presenteerde een compilatie van de vorig jaar ontwikkelde podcast ‘Luisteren naar de stem van water’, met een destillaat van negen inspiratiedruppels waarin ze de stem van water laat horen. 

Kijk hier naar de Curator Tour die Anouk van der Poll gaf door de Embassy of Water.

Ontwerpen aan een nieuw klimaat

Ook was er het Symposium ‘Ontwerpen aan klimaat’ van de samenwerking ‘OntwerpLab voor de klimaatrobuuste stad’. Daar werd gevierd dat deze samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Eindhoven, Waterschap De Dommel en het Urban Labs van de Technische Universiteit Eindhoven met drie jaar is verlengd. De samenwerking resulteerde eerder al in drie ontwerpstudies: Brainport Industrie Campus, Woonwijk ’t Ven en Internationale Knoop XL.

Persconferentie van water

Tijdens de persconferentie sprak de Stem van Water – Matthijs Schouten – toehoorders een hartig woordje toe. Staand aan de waterkant van die Dommel en kijkend naar het transparante en stromende water, nam het water het gezelschap mee in zijn geschiedenis naar het nu

De persconferentie bezegelde de samenwerking van Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven en de Dutch Design Foundation binnen de Embassy of Water. Bestuurders tekenden eerder die dag een samenwerkingscontract.

Samen aan tafel

Zoals Conny van Rooij, van Waterschap De Dommel en partner van de Embassy of Water, het tijdens de WDE Talk: Samenleven met water benoemt, is het mooie van deze Embassy dat: “Alle ketenpartners uit het gebied daar samen aan tafel zitten. Die samenwerking is nodig omdat we het integraal moeten aanpakken. We kunnen het niet meer lineair, planmatig, technocratisch bedenken, dat als we dit even gaan doen, dan komt alles goed, omdat het een complex probleem is in een erg complex systeem.” 

Wil jij bijdragen aan de Embassy of Water of ben je benieuwd naar de ontwikkelingen? Houd de Embassy pagina in de gaten of neem contact met ons op.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube