Colofon

De Embassy of Water wordt gevormd door een denktank van onderstaande bevlogen partners en experts die samen met ontwerpers de grote watervraagstukken van deze tijd onder de loep nemen.

Type Actueel
Gepubliceerd op 14 Oktober 2020
Onderdeel van Embassy of Water
Actueel
Colofon
Onderdeel van Embassy of Water

Anouk van der Poll

Initiator en curator Embassy of Water

“We gaan op weg naar een supertoekomst waarin water in overvloed is. Kom gewoon mee.”

Marjolein Bezemer

Tekstschrijver en klankbord van de curator

“Ik denk dat we het minder moeten hebben over wat elk individu apart kan doen voor een beter watersysteem, maar wat we gezamenlijk kunnen bereiken. Een systemische verandering versnelt de transitie.”

Cees Kamp

Wateronderzoeker en ‘Stem van Water’ – Wat is Water?

“Vorige keer spraken we nog teveel over water als product. Ik voel nu een soort levendigheid, een soort opbloeien waar ik heel vrolijk van word; en nieuwsgierig. We tillen het echt naar een ander niveau!”

Conny van Rooij

Talentmakelaar – Waterschap De Dommel

“De transitie is een transformatie van de samenleving. Hoe gaan we met elkaar en onze omgeving om? Het gaat erom wie we willen zijn en niet wat gaan we doen.”

Joost van der Cruijsen

Manager Strategie, Beleid & Innovatie Watersysteem – Waterschap De Dommel

“Ik heb het vertrouwen dat we de maatschappij uitdagen om met oplossingen te komen die ons verder helpen. Dat maakt dat er verandering ontstaat en dat we inderdaad slimmer omgaan met onze belangrijke bron: water. Dat is mijn drive.”

Karla Niggebrugge

Beleidsmedewerker Water en klimaatadaptatie – Provincie Noord-Brabant

“Misschien moeten we verantwoordelijkheden meer gaan vertalen naar: hoe kunnen we elkaar helpen? En dat we daar een andere manier in ontwikkelen. Het moet gaan over mogelijkheden.”

Frank van Lamoen

Fysisch geograaf  – Team Klimaatadaptatie – Provincie Noord-Brabant

“Helpt dit het beter of verantwoorder omgaan met water in Brabant een stapje vooruit? Dat denk ik wel. Dit is gewoon een andere, niet technische, beetje ontregelende kijk op water.”

Marleen Wickering

Corporate communicatieadviseur Bestuurszaken – Brabant Water

“We zitten vaak op controle en beheersing. Ik kies ervoor om het gewoon te laten stromen. Dan ga je het gesprek over en met water hebben, even weg van de technische kijk.”

Sandra Verheijden

Strategisch beleidsadviseur – Brabant Water

“Als maar genoeg mensen iets willen, dan gebeurt het ook. Maar hoe kom je tot dat willen? ”

Hans van Oosterwijk

Adviseur water en klimaat – Gemeente Eindhoven

“Tot op heden gaat het vaak over tegengaan van wateroverlast en water in de bodem brengen of afvoeren. De omslag mag gemaakt worden naar water zinvol benutten. Bewustzijn dat water waardevol is.”

Anne van Strien

Deep designer

“We hebben een nieuwe taal nodig die naar de stem van water luistert. ‘Form follows awareness’ is het nieuwe adagium wat mij betreft.”

Bernhard Lenger

Social designer

“Als we mensen in staat willen stellen mee te doen aan de watertransitie, moeten we stoppen met het behandelen van water als een product en het gaan behandelen als een deel van ons leven, waar we voor kunnen zorgen.”

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube