Visualisaties Regeneratieve Nieuwbouw

mulderendevries/vangorkom architecten verbeelden in opdracht van de Embassy of Water een virtuele toekomst van regeneratief waterontwerp in onze woon- en leefomgeving. Deze visualisaties tonen de inzichten van vijf jaar waterontwerp van de Embassy of Water. Zo is te zien hoe vernieuwende watersystemen in woningen kunnen functioneren en wat decentrale zuivering kan doen voor een stad. Het werk maakt duidelijk hoe wonen in harmonie en samenwerking met water eruit kan zien.

Architecten Remco Mulder, Marian de Vries en Joost van Gorkom combineren in hun werk een integrale visie op landschap, stedenbouw en architectuur. Zij beschouwen hun ontwerpen als een ecosysteem. Ze zijn toekomstbestendig en met respect voor natuur, mens en historie. Deze visie passen ze toe in duurzame ontwerpen voor woningbouw, transformaties van historisch erfgoed en gebiedsontwikkelingen in stad en land.

Type Project
Onderdeel van Embassy of Water
Project
Visualisaties Regeneratieve Nieuwbouw
Onderdeel van Embassy of Water

Project door: mulderendevries & vangorkom architecten

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube