Zet (afval)water om in waarde

Door SEMiLLA Sanitation en Van den Berk Boomkwekerijen

Type Project
Onderdeel van Embassy of Water
Project
Zet (afval)water om in waarde
Onderdeel van Embassy of Water

Het is niet meer vanzelfsprekend dat er voldoende en schoon drinkwater kan worden geleverd in Nederland. Meer dan de helft van de drinkwaterbronnen is vervuild en droogte zorgt ervoor dat er in de toekomst minder beschikbaar is, terwijl de vraag door bevolkingsgroei juist zal stijgen. Het RIVM stelt dat er in 2030 zo’n 100 miljoen kubieke meter drinkwater meer moet worden gemaakt dan in 2020.

Daarom moeten we lokaal technieken inzetten die waterhergebruik mogelijk maken.

Peter Scheer (SEMiLLA Sanitation) is i.s.m. Nijhuis Saur Industries al jaren bezig met het ontwikkelen en implementeren van ‘closed-loop’ systemen: waterzuiveringsinstallaties die lokaal afvalwater omzetten in schoon water en meststoffen voor voedselproductie en groen in de stad.

Als voorbeeld heeft de Embassy of Water in de expositie OP WATERBASIS een kleine, werkende opstelling gemaakt. In combinatie met de bomen en struiken van Van den Berk Boomkwekerijen. Door de koppeling te maken met een lokale afvalwaterzuivering, zoals hier het systeem van SEMiLLA Sanitation, kunnen bomen en planten in de stad voorzien worden van water en meststoffen. Zo hoeven we geen kostbaar drinkwater te gebruiken, maar kunnen we korte ‘loops’ maken van ons afvalwater naar stadsgroen.

En dat is belangrijk want bomen spelen een belangrijke rol in de waterkringloop. Daarnaast zorgt groen in de stad zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging en verkoelt in warme periodes. Groen is ook essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Daarnaast is er een aangetoond positief effect op de gezondheid en sociale verbindingen van mensen die in een groene omgeving wonen, werken en recreëren.

 

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube