Klimaatadaptatie-woordenboek

Het weer wordt extremer. Langdurige droogte en hevige hoosbuien komen steeds vaker voor. Slimme, klimaatadaptieve aanpassingen aan het huis en in de tuin vergroten de veerkracht van onze leefomgeving en beperken de negatieve effecten van klimaatverandering. Hoe kan het dan toch dat daar nog maar zo weinig mensen mee aan de slag gaan?

In de strijd tegen klimaatverandering is het nodig dat iedereen meedoet. Maar kán iedereen dat? De woorden klimaatadaptatie, stresstest, mitigatie en drainagesystemen blinken niet uit in duidelijkheid. En dat is problematisch in een land waar 2,5 miljoen mensen laaggeletterd zijn.

Het klimaatadaptatie-woordenboek is een spel dat spiegelt met de taal die wij gebruiken. Het pakje kaarten nodigt je uit met collega’s te bespreken welke moeilijke woorden je zelf in je werk gebruikt en hoe dat anders kan. Zo trainen we op een speelse manier om inclusiever te worden in de transities die we samen moeten maken.

Type Project
Onderdeel van Embassy of Water
Project
Klimaatadaptatie-woordenboek
Onderdeel van Embassy of Water

Project door: Hoogheemraadschap van Delfland, Stichting Lezen & Schrijven, Tuinbranche Nederland, TwynstraGudde en Atelier Yuri Veerman

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube