i
Aanmelden

Dit event is volgeboekt. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Mail naar anouk@embassyofwater.nl

Water Works, ecologies of entanglement VOL

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) en Embassy of Water bundelen hun krachten en organiseren een speciaal waterevenement op vrijdag 24 maart, als geaccrediteerd parallel evenement van de VN Water Conferentie in New York, dit jaar georganiseerd door Tadzjikistan en Nederland. Je bent van harte uitgenodigd om samen met inspirerende sprekers en met elkaar vorm te geven aan een nieuwe ontwerphouding ten opzichte van water.

Let op: dit event is volgeboekt!

Type event Conference
Datum & tijd

24 Mar 2023 - 09:30 - 16:00

Locatie OASE
Schiehaven 15a
3024 EC Rotterdam
Onderdeel van Embassy of Water
Event
Water Works, ecologies of entanglement VOL
Onderdeel van Embassy of Water

We staan in Nederland voor een groot aantal en soms zelfs tegengestelde wateropgaven; droogte, zeespiegelstijging, gebrek aan drinkwater of overstromingen. De huidige reflex is te denken dat we deze opgaven vanuit technocratische, rationele ontwerp- oplossingen tegemoet moeten treden zoals we dat al eeuwen doen. De veranderingen die nodig zijn, zijn echter fundamenteel en systemisch, hebben invloed op sociaal-cultureel, economisch en politiek gebied en kennen uiteraard ook allerlei ruimtelijke implicaties. Daarbij is controle onmogelijk, het gaat immers over de samenhang en zeker als het onze vervlochtenheid met water betreft. Nationale programma’s als Mooi Nederland en het ‘water en bodem sturende’ ontwerpprincipe luiden een nieuwe tijd in. Een tijd die vraagt om een veranderende houding ten opzichte van het niet-menselijke, om te luisteren en andere vragen te stellen, een tijd om tot meer integrale en regeneratieve ontwerpoplossingen te komen.

Voorbeelden van een integrale manier van gebiedsontwikkeling en de daarbij horende ontwerphouding, zijn er volop. Deze ontwikkeling vraagt ook om meer aandacht voor rechten en sociaal culturele verandering. Hoe herstellen we de relatie met onze natuurlijke omgeving, hoe geven we water een stem en hoe zorgen we dat onze ontwerpen een netto positief effect hebben op water- ecosystemen? Hoe vertalen we nieuwe inzichten door naar de praktijk, nemen we anderen hierin mee en verankeren we de stem van water binnen landschappelijke en (binnen)stedelijke structuren?

De kracht van ontwerp, verbeelding en ontwerpend onderzoek zijn onmisbaar bij het constructief bijdragen aan nieuwe ontwerpoplossingen. Alle verschillende perspectieven zijn van belang, van waarde. We kijken uit naar een dag vol inspiratie en beweging.

Water Works, ecologies of entanglement, wordt gemodereerd door Marsha Simon.

Ochtendprogramma

09.30 – 10.00   Inloop, met de film Droogte in de Delta. Het IABR–Atelier Droogte in de Delta (2020-2021) deed ontwerpend onderzoek naar de kansen en kaders voor grootschalige opslag van zoetwater in de boven- én ondergrond in Nederlands. Het onderzoek is uitgevoerd door Studio Marco Vermeulen onder leiding van Marco Vermeulen.

10.00 – 10.10    Welkom door Anouk van der Poll (Embassy of Water) en Saskia van Stein (IABR)

10.10 – 10.45    Tafelgesprek met Floris Alkemade, architect en voormalig Rijksbouwmeester, en Anne van Kuijk, adviseur omgevingskwaliteit bij provincie Noord-Brabant Aan de hand het resultaat van het IABR Brabantstad Atelier 2014, verbeeld in een groot geweven wandtapijt in de hal van het Provinciehuis (Den Bosch), wordt gesproken over de implicaties van water en bodem sturend.

10.45 – 11.00    Intermezzo

11.00 – 11.15     Korte pauze

11.20 – 12.10     Fransje Hooimeijer – Associate Professor Environmental Technology & Design aan de TU Delft Onderzoekers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en ingenieurs maakten in het kader van de Redesigning Deltas beweging vernieuwende ontwerpen voor 5 regio’s in Nederland. Mede-initiatiefnemer Fransje Hooimeijer vertelt over de ideeën en impact.

12.10 – 12.30     Groepsdiscussie 

Lunch

12.30 – 13.00     Vegetarische lunch 

Middagprogramma

13.10 – 13.20     Arita Baaijens – schrijfster, ontdekkingsreizigster en bioloog. Arita onderzoekt onze bazige relatie met natuur. Ze ontwikkelde deep mapping als methode om ook landschap en water een stem te geven bij ruimtelijke opgaven.

13.20 – 13.30     Anne van Strien – deep designer. Anne vertelt over de resultaten van een aantal diepgaande ‘water-dialogen’ die zij samen met Waterschap De Dommel organiseerde bij de Embassy of Water.

13.30 – 13.40     Phebe Kloos -antropoloog, specialisme mens-waterrelatie, werkzaam bij het waterschap. Hoe geef je water een stem? Die verkenning deed Phebe met hydrologen-in-spé: studenten die aan Van Hall Larenstein en Wageningen University & Research een watermanagement opleiding volgen.

13.40 – 14.40     Workshop Stem van Water, onder leiding van Arita Baaijens, Anne van Strien en Phebe Kloos. Arita, Anne en Phebe nemen je mee naar buiten, naar het water. Hier gaan we met elkaar experimenteren hoe je je kunt verplaatsen in water, water een stem kunt geven. Vervolgens vertalen we onze inzichten naar de praktische realiteit. We gaan ontwerpen voor water.

14.40 – 14.50     Korte pauze

15.00 – 16.00     Inspiratiesessie door Dirk van Peijpe, stedenbouwkundige en oprichter van De Urbanisten. De Urbanisten staan wereldwijd bekend om hun waterpositieve projecten, die bijdragen aan een veerkrachtige en aantrekkelijke stad.

16.00 – 16.30     Groepsconversatie en afsluiting

16.30 – 17.30     Borrel 

Je kunt je aanmelden voor een dagdeel of voor de gehele dag. 

Praktische Informatie

• Datum & tijd: vrijdag 24 maart, 09:30 – 16:30 uur.
• Locatie: OASE, Schiehaven 15a, 3024 EC Rotterdam
–> OV: neem de metro naar Delfshaven of Coolhaven, tram 8 naar Schiemond of de watertaxi naar Schiemond (75).
–> Auto en parkeren: bij OASE is een klein aantal parkeerplekken. In de buurt vind je parkeergarage Q-park Schiecentrale.
• Voertaal is Nederlands
• Vanwege enkelglas kan het wat fris zijn, trek iets warms aan!
• Dieetwensen kun je doorgeven via de aanmeldlink
• Deelname is gratis
• Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus mel je zo snel mogelijk aan!

Water Works, ecologies of entanglement wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven, Waterschap De Dommel, drinkwatermaatschappij Brabant Water en Dutch Design Foundation. 

 

Anouk van der Poll

Creatief Leider Embassy of Water
Meer Minder

Anouk van der Poll, oprichter en creatief leider van de Embassy of Water en productontwerper. Ze is partner van vanderPolloffice, een multidisciplinair ontwerpstudio in Eindhoven.

Saskia van Stein

Directeur Internationaal Architectuur Biënnale Rotterdam
Meer Minder

Saskia van Stein is algemeen directeur van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), is onafhankelijk curator, moderator en is momenteel afdelingshoofd MA getiteld The Critical Inquiry Lab aan Design Academy Eindhoven. Daarvoor was ze artistiek en managing director bij Bureau Europa, platform voor architectuur en design, Maastricht, 2013-2019. In de loop van haar carrière heeft ze talloze (reizende) tentoonstellingen en biënnales samengesteld, (performatieve) lezingen gegeven, gesproken of gemodereerd op symposia en bijgedragen aan andere culturele evenementen, zowel binnen als buiten de muren van het institutionele domein van het museum, in Nederland en daarbuiten. Zij heeft vaak onderwerpen en thema’s aangesneden die de culturele productie en de ontworpen omgeving zelf bevragen.

Portretfoto: Moniek Wegdam

Floris Alkemade

Architect en voormalig Rijksbouwmeester
Meer Minder

Anne van Kuijk

Adviseur omgevingskwaliteit bij provincie Noord-Brabant
Meer Minder

Anne van Kuijk werkt sinds 2014 aan de conceptuele en concrete doorwerking van de oogst van het IABRProjectatelier BrabantStad. Dit vindt plaats via culturele manifestaties (Mozaïek Brabant – de reis van het tapijt 2014-2015, Landschapstriënnale 2021 in Van Gogh Nationaal Park), ruimtelijke strategie (Omgevingsvisie Brabant, Regionaal Bodem- en Waterprogramma), gebiedsontwikkelingen (Mozaïek Dommelvallei) en educatie (lezingen, excursies, studentenprojecten).

Portretfoto: John Claassen

Fransje Hooimeijer

Associate Professor Environmental Technology & Design aan de TU Delft
Meer Minder

Fransje Hooimeijer is gespecialiseerd in systeemintegratie van technische voorwaarden in stedenbouwkundig ontwerpen en het interdisciplinaire ontwerp. Ze is opgeleid als ontwerper aan de Willen de Kooning Academie, als onderzoeker aan de Erasmus Universiteit, en heeft na een aantal jaar zelfstandig onderzoeker te zijn geweest een promotieonderzoek aan de TU Delft uitgevoerd. In haar onderzoek en onderwijs aan de TU Delft neemt ze het perspectief op de stad als technische reconstructie van het landschap. Ze onderzoekt hoe de natuur dichter bij de mens kan worden gebracht met concepten als ecosysteem participatie en ‘reversed engineering with nature’ als fundament voor een klimaatbestendige, natuurlijke stad. Ze is betrokken bij praktijk- en onderzoeksnetwerken in en buiten Nederland, is redacteur van het Journal of Delta Urbanism en heeft verschillende boeken geredigeerd en gepubliceerd in stedenbouwkundige en technische tijdschriften.

Arita Baaijens

Schrijfster, ontdekkingsreizigster en bioloog
Meer Minder

Arita Baaijens, gelauwerd ontdekkingsreiziger, bioloog en schrijver van bestsellers, is gefascineerd door onze relatie met natuur en landschap.

Ooit verruilde ze haar vaste baan voor een onzeker bestaan in de Sahara woestijn waar ze 15 jaar lang met haar eigen karavaan van kamelen doorheen trol. Daarna verkende ze jarenlang iconische landschappen in Siberië en Papoea-Nieuw-Guinea. De expedities gaven haar een nieuw perspectief op de verwevenheid tussen mens en natuur. Om die reden initieert ze speculatieve crossmedia projecten in Nederland die onze bazige relatie met natuur bevragen. Voorbeelden zij: deep mapping, verwilderen van de technocratische Nederlandse taal en nieuwe bestuursvormen waarin de zee meebeslist over haar eigen toekomst.

Websites www.aritabaaijens.nl en www.taalvoordetoekomst.nl

Portretfoto: Sacha de Boer

Anne van Strien

Ontwerper
Meer Minder

Anne van Strien is ontwerper afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven en heeft een MSc behaald aan Radboud Universiteit Nijmegen. Diep geraakt door een ervaring in Guatemala 13 jaar geleden waarin ze op het strand stond omgeven door allemaal plastic, is Anne het pad van Deep Design gaan bewandelen. Deze ervaring heeft haar zicht verruimd. In haar werk verkent zij de relaties tussen design, natuur en bewustzijn. Her-inneren dat wij als mens onderdeel zijn van de natuur is haar missie. Daar zet Anne haar ontwerpkracht voor in. Op haar pad krijgt zij steeds weer richting vanuit een helder intuïtief kompas. Tijdens Water Works, ecologies of entanglement zal Anne delen over haar zicht op en ervaring met het luisteren naar de stem van water.

Portretfoto: Danique van Kesteren

Phebe Kloos

Antropoloog en beleidsmedewerker planvorming Waterschap Vallei en Veluwe
Meer Minder

Tijdens de studie antropologie zette Phebe Kloos (1987) de relatie tussen mens en water centraal. Ze verdiepte zich in de impact die mens en water op elkaar hebben, hoe ze co-creëren en elkaar betekenis geven. Na de studie zette Phebe een bijzondere samenwerking op met waterschap Vallei en Veluwe. Ze mocht een periode intern participeren en verkennen hoe antropologie het waterschap en uitdagingen rond waterbeheer kan verrijken. Ze sloot de verkenning af met een notitie – en een baan. Momenteel is Phebe toegepaste antropoloog bij waterschap Vallei en Veluwe en staat ze kandidaat voor het algemeen bestuur bij waterschap Rijn en IJssel. Bij Water Works, ecologies of entanglement, vertelt ze over de zoektocht naar de stem van het water die ze deed met scholieren aan de Voorsterbeek en hydrologen-in-spé van Hogeschool Van Hall Larenstein en Wageningen University & Research. 

Dirk van Peijpe

Stedenbouwkundige en oprichter van De Urbanisten
Meer Minder

Dirk van Peijpe is stedenbouwkundige en directeur van De Urbanisten. Dirk van Peijpe is een geëngageerd ontwerper met een bijzondere aandacht voor het integreren van de thema’s klimaat en ecologie in het stadsontwerp. 

Met De Urbanisten richt hij zich op de integratie van systemen van water, ecologie en mobiliteit in het ruimtelijke ontwerp. Doel is het maken van een duurzame en tegelijk aantrekkelijke leefomgeving voor de mens en dier. 

Dirk van Peijpe realiseerde belangrijke openbare ruimtes in Rotterdam, hij droeg bij aan de Rotterdamse Klimaatadaptatiestrategie, startte het ZOHO-Climateproof District en onderzocht de waarde van groene infrastructuur in Amsterdam. Hij is supervisor van projecten in Doetinchem, Nijmegen en Delft. Dirk van Peijpe is bovendien verantwoordelijk voor tal van watersensitieve en natuurinclusieve ontwerpen in steden als Kopenhagen, Antwerpen en zijn woonplaats Rotterdam.

Hij is gastdocent aan verschillende onderwijsinstellingen en regelmatig te gast op internationale conferenties over klimaatadaptatie en stadsontwerp.

Marsha Simon

Moderator
Meer Minder

Marsha Simon is een onafhankelijk gespreksleider en programmamaker met enerzijds vaste opdrachtgevers als Dutch Design Foundation, BNO en kunstonderwijsinstellingen. Organisaties en bedrijven die urgente thema’s op de agenda hebben anderzijds. Denk aan moderatie van een bijeenkomst over climate justice of een design diner over een ecocentrische toekomst. Maar ook het leiden van panelgesprekken over de status van ons onderwijs en de creatieve sector. Ze stelt daarbij altijd op een onbevangen manier verdiepende vragen welke mensen uitdagen om in beweging te komen voor vernieuwende perspectieven. Kortom begeleidt Marsha meer dan 10 jaar wekelijks gesprekken tussen toekomstbouwers, hun samenwerkingspartners, opdrachtgevers en publiek over onderwerpen die ertoe doen.

Portretfoto: Boudewijn Bollmann

Locaties

OASE
Schiehaven 15a
3024 EC Rotterdam

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube