Zuiver Water

Stichting Waterplant in samenwerking met Waterschap De Dommel

Type Project
Onderdeel van Embassy of Water
Project
Zuiver Water
Onderdeel van Embassy of Water

Watermoestuin Scheiendsven

Op de locatie Scheiendsven experimenteren Stichting Waterplant en Waterschap De Dommel met natte gewassen, zoals lisdodde en een groot aantal eetbare waterplanten als bijvoorbeeld lidsteng (waterasperge), krabbenscheer, sterrekroos, pijlkruid, vederkruid en watermunt. Dit past bij het principe van juiste gebruik op de juiste plek van de watertransitie en bij water en bodem sturend. Door natte gronden niet te ontwateren maar nat te gebruiken kunnen we water vasthouden.

Voor lisdodde kan je denken aan moeras-oeverstroken en laaggelegen natte gronden waar water vasthouden gecombineerd wordt met het verbeteren van waterkwaliteit en de productie biobased bouwmateriaal. Want lisdodde vormt een uitgebreid wortelstelsel waarin in symbiose met micro-organisme uitgefilterde verontreinigingen kunnen worden afgebroken. Door lisdodde te oogsten voer je nutriƫnten af uit het gebied. Door lisdodde te gebruiken als bouwmateriaal leg je koolstof duurzaam vast en draag je bij aan klimaat mitigatie. Ook kan lisdodde teelt bijdragen aan het behouden van veen, door veenoxidatie tegen te gaan door grondwaterstanden te verhogen en door geoogste lisdodde in te zetten als veenvervanger in potgrond. In samenwerking met universiteiten en hogenscholen wordt hier ook in het Scheiendsven onderzoek naar gedaan.

Met de eetbare gewassen proberen Stichting Waterplant en Waterschap De Dommel het concept van de voedselbossen te volgen. Door verschillende soorten waterplanten te kweken zorgen ze voor biodiversiteit. Samen met koks verkennen ze welke gewassen lekker gevonden worden, goed te vervoeren en bereiden zijn en of deze een niche markt kunnen gaan vormen in restaurants die graag iets bijzonders op tafel zetten. In Aziatische landen is het gebruikelijker om waterplanten te eten, wellicht wordt dit in Nederland een nieuwe trend. Michelin heeft al een groene ster voor koks die uitblinken in duurzaamheid. Natte teelten passen hier goed bij door de natuur inclusieve teeltmethode, de bijdragen aan klimaatadaptatie en verrijking van ons plantaardige menu.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube