WDE Spotlight: Liselot Cobelens

In WDE Spotlight geven we het woord aan diverse ontwerpers uit de Embassies. Dit keer spreken we Liselot Cobelens, die bijdraagt aan de Embassy of Water. Wat is haar achtergrond? Wat inspireert haar? Wat hoopt ze met haar werk te bereiken? Je leest het in deze Q&A!

Type Actueel
Gepubliceerd op 2 december 2021
Onderdeel van Embassy of Water
Actueel
WDE Spotlight: Liselot Cobelens
Onderdeel van Embassy of Water

Kun je iets meer over jezelf, je achtergrond en jouw ontwerppraktijk vertellen?

Mijn naam is Liselot Cobelens, Ik ben een beginnende ontwerper en op dit moment focus ik me met mijn studio op het landschap en de relatie die producten en mensen daarmee hebben. Zo ben ik geïnteresseerd in het natuurlijke proces en hoe het land gevormd wordt door onze aanwezigheid. Daarnaast richt ik me op product design en het maken van objecten die een lastig verhaal vertellen. Ik ben gefascineerd door natuurlijke processen, maar ook in de industriële ontwikkeling, hoe een product in een fabriek tot stand komt.

Dryland - Liselot Cobelens

Jouw project Dryland is tijdens Dutch Design Week onderdeel van de Embassy of Water. Wat kun je ons over dit project vertellen

Dryland is een tapijt dat de gevolgen van de droogte in Nederland verbeeld. Het project is ontstaan vanuit mijn eigen fascinatie naar het landschap. Ik ben opgegroeid in de omgeving van de Deurnese Peel en zag de afgelopen vijf jaar het hoogveengebied veranderen door de verdroging. Voor mij was dat een reden om hier een project over op te starten.

Het Nederlandse landschap wordt vaak geassocieerd met heel veel water, spetterende eendjes, groene grasmatten, grazende koeien bij de sloot, beschermende dijken, vele kanalen en draaiende wieken van molens. Het is moeilijk om je voor te stellen dat er een stille en langzame verdroging gaande is. Met Dryland heb ik het ontstaan van de verdroging onderzocht en wat de verschillende gevolgen zijn van de droogte. Hiervoor heb ik diverse experts geïnterviewd en de vier consequenties van de verdroging zijn vertaald in een landschappelijk tapijt.

Het tapijt heeft verschillende behandelingen doorgemaakt om de vier consequenties zo duidelijk mogelijk te verbeelden. Zo was de eerste stap om het verhaal van het ontstaan van de “verdroging” weer te geven door eerst de kanalen op te zetten. De hoogte van de draad die is opgezet in de fabriek vertelt het verhaal van “verzakking”. Daar waar het grondwater te laag staat, zakt de grond een paar millimeter per jaar in. Het verhaal van “verlies” van planten en oogsten wordt verteld vanuit het perspectief van een agrariër. Delen van het tapijt zijn weggeknipt. Als laatste is er de “verbranding”. Delen van het tapijt heb ik verbrand met een onkruidverdelger. Dit geeft de natuurbranden weer die ontstaan bij aanhoudende droogte.

Dryland in the Embassy of Water - credits: about.today

Kun je uitleggen hoe jouw project zich verhoudt tot het verhaal van deze Embassy?

De Embassy van Water gaat natuurlijk over hoe we met water omgaan en hoe we kijken naar water. Verdroging is een gevolg van te weinig water in een bepaald gebied. Uiteindelijk gaat mijn project over hoe we omgaan met het water. Aan de ene kant hebben we op dit moment overlast van water, maar aan de andere kant hebben we het water ook ontzettend hard nodig om bijvoorbeeld verzakking tegen te gaan. Daarom sluit mijn project ook goed aan bij het narratief van de Embassy.

Heb je meer projecten gedaan rondom water? En zo ja, waarom heb je besloten om je met dit thema bezig te houden?

Nee nog niet, ik ben wel van plan om verder te gaan met Dryland en om meer verhalen te verzamelen zodat het verhaal duidelijk wordt verteld. Het liefste zou ik dan ook een andere locatie in beeld willen brengen. Elke locatie is toch totaal anders heeft een ander landschappelijke kwaliteit, bodem en heeft eigen problemen. 

Zo zouden deze locaties met hun problemen mij ontzettend interessant lijken om visueel in kaart te brengen:

  • Zeeland (met zoet-zout water) 
  • Het effect van verdroging op de hoge zandgrond zoals de Hoge Veluwe of gebieden in Twente
  • Andere hoog- en laagveengebieden

Wat voor ontwerp/project zou je nog graag realiseren in de toekomst en waarom?

Ik ben nu voornamelijk geïnteresseerd in landschappelijke onderwerpen en relatie tot een object. Daar wil ik graag verder mee, maar waar ik straks precies aan werk weet ik nog niet. Op dit moment ben bezig de mogelijkheid om een project over de Veengebieden te onderzoeken. Veel veengebieden in Nederland zijn door de jaren heen verdwenen o.a. voor de turfwinning. Ze hebben een grote impact gehad op de dorpen eromheen en de sporen daarvan zijn nog zichtbaar. Voor dit onderwerp ben ik nog op zoek naar partners en geïnteresseerden, dus het is nog echt in de startende fase. 

Kun je een andere interessante ontwerper noemen die zich bezighoudt met hetzelfde onderwerp, en waarom is zijn/haar werk zo sterk in jouw ogen?

Er zijn een aantal ontwerpers, maar ook veel literatuur die ik ontzettend inspirerend vind. Bijvoorbeeld hoe architect Christian Norberg-Schulz schrijft over vormgeving en Genius loci. Hoe je als ontwerper een locatie kan meenemen in je ontwerp. Of Jean Baudrillard The System of Objects dat inzicht geeft hoe objecten en producten zo belangrijk zijn geworden binnen onze huidige westerse cultuur.

Daarnaast vind ik het werk van het ontwerpbureau KCCM erg goed. Hun werk is gebaseerd op onderzoek, waarbij ze de locatie en soms de materialen daarvan erbij betrekken. Ook vind ik het werk van Sophie Krier erg sterk, omdat ze veel samenwerkt met experts. Ze onderzoekt, schrijft en creëert en zoekt connecties tussen verschillende ontwerpers en filosofen. 

Hoe denk je dat jij met jouw werk impact kan maken?

Dryland is gebaseerd op interviews en verzamelde informatie. Dit is verwerkt in het project om anderen te informeren over de verdroging. Tijdens DDW zag je dat verschillende bezoekers erg geïnteresseerd waren. Sommige bezoekers kenden het probleem van de verdroging zelfs nog niet, maar nadat ze de verhalen beluisterd hadden we gesprekken over de gevolgen van verdroging. Het project heeft daardoor impact gemaakt op vele mensen, en zal daarnaast nog op andere locaties tentoongesteld worden de komende periode. Zo zal het project straks te zien zijn in het provinciehuis waardoor ook beleidsmakers kennis kunnen maken met Dryland.

Als je één persoon mocht kiezen om mee samen te werken (een wetenschapper, kunstenaar, filosoof, bioloog, ontwerper, politicus, wie dan ook), wie zou je kiezen en waarom?

Het liefste wil ik werken met het landschap als mijn belangrijkste partner. Omdat ik denk dat werken vanuit een ander perspectief inzichten kan geven. We zijn best gewend om te denken vanuit de menselijke behoeftes en inzichten, maar kijken naar wat het landschap nu nodig zou hebben geeft weer totaal andere antwoorden.

Als ik dan toch een keuze moet maken voor een menselijke partner dan kies ik voor filosoof Matthijs Schouten. Omdat hij zo veel kennis heeft over ecologie, de veranderende relatie die wij hebben met natuur en over hoe natuur centraal staat binnen verschillende geloofsovertuigingen.

Voor/met welk bedrijf zou je heel graag een keer een project willen doen? En wat voor project zou dat zijn?

Ik zou heel graag een project willen opzetten in samenwerking met een ander waterschap, om zo een ander gebied inzichtelijk te maken. Dryland is natuurlijk specifiek gebaseerd op De Peel, maar de oplossing die zal worden gevonden voor de verdroging op die plek, is niet per se overal toepasbaar.

Daarnaast zou ik ook heel graag willen samenwerken met andere gelijkgestemden, zoals met designers die aangesloten zijn bij het IABR of de Stichting Satellietgroep. Beide organisaties werken met onderwerpen die landschappelijk zijn en waarbij een onderzoek wordt vertaald naar een installatie.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube