Terugblik 2022: Embassy of Circular & Biobased Building

Hoe zorgen we ervoor dat de miljoenen huizen die gebouwd en gerenoveerd worden de komende jaren CO2– en stikstofnegatief zijn? Hoe kunnen deze woningen bijdragen aan de bodemkwaliteit, de biodiversiteit en een gezondere leefomgeving? Deze vragen staan centraal bij de Embassy of Circular & Biobased Building. Tijdens Dutch Design Week 2022 (DDW22) introduceerde de Embassy of Circular & Biobased Building een nieuw project: Possible Landscapes.

Type Actueel
Gepubliceerd op 22 november 2022
Onderdeel van Embassy of Circular & Biobased Building
Actueel
Terugblik 2022: Embassy of Circular & Biobased Building
Onderdeel van Embassy of Circular & Biobased Building

De afgelopen jaren heeft de Embassy of Circular & Biobased Building gewerkt aan een volledig circulair en biobased huis. Van de muren tot de dakpannen, alles werd gemaakt van natuurlijke materialen. Aan het huis, genaamd The Exploded View – Beyond Building, werkte een grote groep pioniers. Verschillende bedrijven en organisaties zien dat de bouw in de toekomst anders moet en kan worden ingericht. Zij hebben het afgelopen jaar samen hun plannen en producten verder uitgewerkt om de bouw te verduurzamen. Tijdens DDW22 was een expositie te zien waarin de verschillende pioniers hun zoektocht en bevindingen deelden.

Een ode aan de durvers

In de expositie Ode aan de durvers was ook een schaalmodel van het biobased huis te zien: The Nature Building Kit. Daarnaast werden de resultaten van een onderzoek met TNO gedeeld. TNO onderzocht voor negen innovatieve materialen en bouwsystemen uit The Exploded View – Beyond Building hoe het kan bijdragen aan CO2– en stikstofreductie. De resultaten en verkregen inzichten werden getoond tijdens de expositie. Lucas De Man, curator van de Embassy of Circular en Biobased Building zei over de expositie: “Met Een ode aan de durvers willen we laten zien wat er allemaal al mogelijk is op het gebied van duurzaam bouwen. Daarnaast is er ook ruimte om te laten zien waar we nog tegenaan lopen, bijvoorbeeld in het opschalen.” 

Lees meer over het gedachtegoed achter de Embassy of Circular & Biobased Building in dit interview met curator Lucas De Man. 

Mogelijkheden zijn er genoeg. Bij de Embassy of circular & Biobased Building zijn verschillende ontwerpers aangesloten die bezig zijn met het duurzaam en circulair maken van onze leefomgeving. Zij richten zich op uiteenlopende projecten, van heel praktische plannen tot heel abstracte ideeën. Zo maakt Scape Agency een bioreceptief alternatief voor beton. Aan het beton groeien CO2-absorberende mossen waardoor de omgeving meer groen in plaats van grijs is. Binnen het Fieldlab voor Emissieloos Bouwen van TNO ontstond het idee om bagger uit waterwegen te gebruiken als circulaire baggerspacie. Dit materiaal kan eindige grondstoffen zoals zand vervangen. 

Ook voor de gevels van woningen zijn duurzame materialen beschikbaar. Strotec maakt bijvoorbeeld een biobased en prefab gevelsysteem dat voor het grootste gedeelte bestaat uit stro. Het systeem zorgt voor een gezond binnenklimaat en het slaat CO2 op. Datzelfde doet het isolatiemateriaal van Exie, wat voor het grootste gedeelte gemaakt is van hennep. 

Niet alleen huis, maar hele leefomgeving veranderen

De expositie was de afsluiting van het project rondom het biobased huis waar de Embassy of Circular & Biobased Building de afgelopen jaren mee bezig is geweest. “Maar er is nog veel meer te doen, we zijn verder gaan kijken naar de volgende stap”, zegt De Man. Dat krijgt de komende jaren vorm in het project Possible Landscapes. Want om echt over te gaan op een nieuwe manier van bouwen, is meer nodig dan alleen duurzame materialen om een huis te maken. Het gaat om een veranderingen in de hele leefomgeving, in het hele systeem waar we nu in leven.  

Voor dit project is Noord-Brabant in eerste instantie het uitgangspunt. In ieder gebied komen stakeholders bij elkaar om te kijken naar mogelijkheden en oplossingen om de leefomgeving te verduurzamen. Die oplossingen worden vertaald in een maquette van biobased materialen. “Hiermee kunnen verschillende organisaties op een laagdrempelige manier het gesprek aangaan met elkaar en met burgers over de toekomst”, zegt De Man over de maquettes. 

Bekijk hier de Curator Tour met curators Lucas De Man en Pascal Leboucq, zo krijg je een compleet beeld van de expositie van de Embassy of Circular & Biobased Building.

Co-creatie het uitgangspunt

Tijdens DDW22 begon het project Possible Landscapes met de regio De Peel. Bouwers, producenten, agrariërs, wetenschappers, designers, overheden en kennisinstellingen kwamen samen in speciale sessies om de eerste contouren van nieuwe landschappen in de Peel te schetsen. In de Embassy zochten zij naar nieuwe perspectieven en invalshoeken. 

Ellen van Genechten, Manager Duurzaamheid en Innovatie bij Hurks was deelnemer bij de sessie Possible Landscapes: “Ik vond het super inspirerend. Ik heb nu het gevoel: ik wil doorpakken. Wij zijn zeker bezig met het verlengen van de keten, maar wat ik deze sessie meeneem is dat ik ook echt naar de boeren moet gaan kijken, de leveranciers en producenten van biobased materialen en hoe we die misschien ook op een andere manier meenemen in het proces.”

Deze sessies tijdens DDW zijn pas het begin. Possible Landscapes houdt niet op na DDW, het is een meerjarig project waar verschillende bedrijven en organisaties bij kunnen aansluiten. De Man: “De maquettes uit verschillende regio’s kunnen we uiteindelijk één grote tentoonstelling maken over wat nu, morgen en overmorgen mogelijk is.”  

Wil jij bijdragen aan de Embassy of Circular & Biobased Building of ben je benieuwd naar de ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief (onderin op onze website), bezoek de pagina van de Embassy of Circular & Biobased Building of neem contact met ons op.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube