Ode aan de Durvers

De vraag die wij stellen bij The Embassy of Circular & Biobased Building is uitdagend maar helder: Hoe zorgen we ervoor dat de miljoenen huizen die gebouwd en gerenoveerd moeten gaan worden, CO2 en stikstof negatief zijn, bijdragen aan de bodemkwaliteit en biodiversiteit en zorgen voor een gezondere leefomgeving? 

Type Project
Project
Ode aan de Durvers

Met een uitgebreid netwerk aan ontwerpers, materiaal producenten, bouwbedrijven, onderzoekers, natuur experts en beleidsmakers zijn we al enkele jaren samen op zoek naar nieuwe perspectieven en oplossingen voor deze vraag. 

Vorig jaar DDW, presenteerden we The Exploded View Beyond Building. Een tentoonstelling in de vorm een huis waarin meer dan 100 pioniers hun onderzoeken en materialen voor biobased en duurzaam bouwen presenteerden. Sindsdien bezochten meer dan 150.000 bezoekers, van bouwprofessionals tot burgers, deze installatie. Maar nog belangrijker is dat ondertussen onze pioniers ongelofelijk hard hebben gewerkt aan het doorontwikkelen van hun producten en plannen. In de afgelopen maanden hebben zij, vaak samen met elkaar, serieuze stappen gezet om onze bouw duurzamer dan ooit te maken. Dit vraagt lef en doorzettingsvermogen. In deze expositie tonen we de zoektocht van enkele van deze durvers.

WAM&VanDuren Bouwgroep

Als Achterhoeks familiebedrijf nemen wij verantwoordelijkheid voor onze nalatenschap en dragen wij bij aan (lokale) maatschappelijke initiatieven. De UN Sustainable Development Goals zijn leidend voor onze werkwijze en ambitie. Onze drijfveer voor maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen kenmerkt zich door het in de kracht zetten van onze mensen. Hierbij focussen we ons op duurzaamheid en het juiste gebruik van o.a. circulaire- en biobased materialen, geborgen door nieuwe digitale en innovatieve technieken.”

Van Gelder

Onze droom: Over vijf jaar is circulair werken de nieuwe standaard in ons denken en werken. Minimaal 10% van de grondstoffen die we gebruiken komt uit snel hernieuwbare bronnen en we bouwen het gebruik van fossiele materialen af. De grondstoffen die we nodig hebben komen van lokale boeren en natuurorganisaties of we verbouwen ze zelf. Om hier te komen moeten we de omslag maken van lineair naar circulair werken, of het nu over asfalt, beton, glasvezel, kabels of leidingen gaat. Het vraagt een andere manier van denken en doen.
Dit jaar hebben we daarin stevig ingezet op bewustwording bij onze opdrachtgevers én onze 1.200 collega’s. We hebben in kaart gebracht welke circulaire en biobased alternatieven er nu al toegepast kunnen worden en we werken samen met enkele start-ups, zoals Waterweg en Omlab uit The Exploded View,, om de opschaling van nieuwe materialen te versnellen.”

Bouwbedrijf Hurks en Renovatiebedrijf Caspar de Haan

“Sinds DDW vorig jaar werken we samen aan een duurzaam, betaalbaar en schaalbaar woonconcept: Da Vinci Green. Onze droom is om met Da Vinci Green 50% CO2 reductie te realiseren ten opzichte van onze standaard Da Vinci woning. Daarnaast zetten we bewust in op zoveel mogelijk circulaire materialen, want de impact van materiaalgebruik in de bouw is enorm.”

Provincie Noord-Brabant

De provincie steunt initiatieven die bijdragen aan de omschakeling naar een circulaire economie en stimuleert bedrijven en kennisinstellingen om samen te werken aan bijvoorbeeld producten van nieuwe materialen en processen waardoor minder wordt verspild. De grootste uitdaging is om succesvolle initiatieven op grotere schaal toe te passen.

Een van onze ambities is om een flex vloot van circa 2.500 tot 3.000 woningen voor spoedzoekers te realiseren. We kiezen bewust om deze in een keer goed te bouwen. Daarom hebben we Holland Houtland gevraagd een marktverkenning te doen naar betaalbare prefab biobased woningen. Deze verkenning is terug te vinden in de gratis gids ‘Biobased Bouwen 2022, componenten en concepten’.”

Avans Hogeschool & De Meeuw

Studenten van de Avans Hogeschool werken vanuit de minor CO2-negatief ontwerpen een aan opdracht van De Meeuw. De vraag die De Meeuw heeft neergelegd: “Welke biobased materialen kunnen we nu en in de nabije toekomst integreren in onze bouwsteen “One Platform”?”  

Lees hier meer over de werkwijze van De Meeuw.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube