TNO Fieldlab voor emissieloos bouwen

De afgelopen maanden heeft TNO in een fieldlab 9 innovatieve materialen en bouwsystemen uit The Exploded View Beyond Building getoetst of en hoe ze kunnen bijdragen aan CO2 en stikstof reductie in de bouw. 

Type Project
Project
TNO Fieldlab voor emissieloos bouwen

TNO heeft de 9 innovaties niet alleen geanalyseerd op klimaatimpact maar ook op toepassingsmogelijkheden en ontwikkelperspectief. Door naast producenten architecten, bouwers en beleidsmensen actief te betrekken in het onderzoek, worden ook de vragen en behoeften vanuit deze marktpartijen meegenomen en ontstaan er waardevolle samenwerkingen met de producenten. 

Het fieldlab helpt de producenten met het maken van een volgende stap in de ontwikkeling van hun materiaal. In deze expositie tonen we waar de innovaties staan op de ontwikkellijn van duurzame bouwmaterialen en wat deze ‘durvers’ nog nodig hebben om succesvol te worden en te blijven. 

Tevens presenteren we een agenda met actiepunten die cruciaal zijn om de omslag naar een duurzaam bouwsysteem te maken en die de producenten alleen niet kunnen aanpakken. Bekijk de agenda hier.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube