Actieagenda Fieldlab emissieloos bouwen

Het TNO Fieldlab Emissieloos bouwen zorgt voor meer kennis, meer bewijs, meer samenwerking maar ook voor meer vragen. Nieuwe vragen die nieuw onderzoek, nieuwe samenwerking en nieuwe experimenten nodig hebben om antwoorden te vinden. 

Want wat we eigenlijk al lang weten en wat dit fieldlab ook weer laat zien:  “Om echt duurzaam te bouwen, moet je het hele systeem aanschouwen”

Daarom deze actieagenda. Een call to action voor iedereen die voor zichzelf een rol ziet in deze transitie om samen de volgende stappen te zetten.Type Project
Project
Actieagenda Fieldlab emissieloos bouwen

1. Nieuwe tijden vragen om nieuwe/aangepaste regels en wetten.
Nu vallen veel duurzame bouwmaterialen en veel start ups buiten de boot omdat alle wet-en regelgeving en certificeringstrajecten geënt zijn op een oude, fossiele industrie. De MPG, BENG en andere eisen in het Bouwbesluit dienen grondig tegen het licht gehouden te worden om ze kloppend te maken voor een nieuwe, regeneratieve economie. 

2. Wie goed is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Beloon het goede.
Beste Overheid, Biobased materialen slaan ontzettend veel CO2 op en laten geen afval achter. Dat dient beloond te worden. Nu gaat alles nog om de laagste prijs. Hiermee beloon je het verkeerde denken en hou je de groene industrie te duur. Leg een tax op wie vervuilt en verlicht de lasten voor wie vergroent. Zo kunnen we de boeren een nieuw verdienmodel bieden, de bouwers stimuleren over te stappen en bewoners een gezonder, energiezuiniger leven geven. 

3. Opdrachtgevers, neem je verantwoordelijkheid. Kies voor duurzaam.
Beste opdrachtgevers. Of je nu een particulier, een bedrijf, een woningcorporatie, of een overheid bent, wie laat bouwen doet een uitvraag. Deze is nu nog (te) vaak puur gericht op de laagste prijs. Maar in die uitvraag zit de perfecte mogelijkheid om meer groen, regeneratief, biobased en circulair bouwen te stimuleren en bijgevolg op te schalen. Elke uitvraag kan de wereld een stukje gezonder maken de komende jaren. Toon lef en neem je verantwoordelijkheid lieve opdrachtgevers en durf groener uit te vragen.  

4. Het is tijd om op te schalen.
Dat het kan, het circulaire en biobased bouwen dat weten we nu wel maar als we het ook echt willen moeten we schaal creëren. Dat wil zeggen meer kweken, meer oogsten, meer opschalen en meer toepassen. Hierdoor stijgt niet alleen het aanbod maar ook de vraag omdat met schaal de prijs ook drastisch naar beneden gaat. Voor opschaling is hulp nodig, dus overheden en investeerders, pak de hennep bij de vezels en stimuleer een bewuste, goede, groene opschaling. 

5. Bouwen aan de keten is de echte bouwopgave.
Van boer tot bewerker naar bouwer via bank en beleidsmakers tot burger. Deze keten was tot enkele jaren geleden zo vreemd als dat hij nu logisch en noodzakelijk is. Hoe meer we investeren in het bij elkaar brengen van deze partijen, hoe meer we bouwen aan een nieuwe economie die wel om kan gaan met stikstof, CO2, huizentekort, perspectief voor de boeren, korte ketens, regeneratieve natuur en fijn, betaalbaar wonen voor iedereen.

6. Wat de boer, burger, bouwer niet kent, lust ie niet.
Onbekend maakt onbemind. We moeten dringend een nationale campagne opzetten waarbij we zowel de brede bevolking als de experts uit de keten laten ervaren wat de vele voordelen zijn van biobased en circulair (ver)bouwen. Los van de enorme bijdrage aan milieu en natuur en los van de nieuwe perspectieven die het boeren, bouwers en lokale industrie biedt, zorgt biobased en circulair (ver)bouwen bijvoorbeeld ook voor een gezondere werkomgeving voor bouwers en een gezondere leefomgeving voor bewoners. Daarnaast krijg je een nieuwe esthetiek in onze woningen en gebouwen waarvan de mogelijkheden eindeloos zijn. Het is tijd voor een nieuw menu en daar staat groen, gezond en mooi op. 

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube