Possible Landscapes

Willen we een duurzame wereld bouwen, dan moeten we het hele systeem beschouwen.

Dat is waar Possible Landscapes voor staat. In dit meerjarige programma onderzoeken we samen met stakeholders en kennispartners naar nieuwe perspectieven voor een duurzame leefomgeving. Steeds in een andere regio of voor een andere casus, dus heel lokaal. 

Type Project
Project
Possible Landscapes

Met verhalen en verbeelding zetten we die perspectieven om in maquette installaties. Deze installaties kunnen de stakeholders lokaal inzetten om hun verhaal te delen, de dialoog aan te gaan met andere stakeholders én bewoners. 

De maquette installaties samen vormen een ervaringsgerichte tentoonstelling over wat er nu, morgen en overmorgen mogelijk is. Hoe het landschap van Nederland er letterlijk uit kan zien maar vooral ook wat de bijbehorende ketens en waardesystemen zijn.

We starten met Possible Landscape De Peel. Tijdens DDW 22 organiseren we co-creatie sessies waarin we met bouwers, producenten, agrariërs, wetenschappers, designers, natuurkenners, overheden en kennisinstituten de eerste contouren voor mogelijke nieuwe landschappen van de Peel schetsen.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube