i
Aanmelden

Meld je aan voor (onderdelen van) de Expeditie Leefbare Stad. 

Registreer

Maakruimte voor Mooi Nederland: Expeditie Leefbare Stad

Op 6 juli lanceerde minister Hugo de Jonge het programma ‘Mooi Nederland’, een programma dat de ruimtelijke kwaliteit van ons land centraal stelt. Nederland staat voor grote ruimtelijke transitieopgaven, die vragen om een integrale aanpak. Wonen, water, landbouw, mobiliteit, maar ook inclusiviteit en gezondheid. In de praktijk blijkt zo’n integrale aanpak nog niet zo eenvoudig.

Type event Talk, Tour
Datum & tijd

28 Okt 2022 - 12:30 - 15:30

Locatie Microlab
Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven
Event
Maakruimte voor Mooi Nederland: Expeditie Leefbare Stad

Hoe kunnen we opgaven op het gebied van wonen en werken verbinden met de transities richting meer duurzame vormen van mobiliteit of energie? Hoe kunnen we door te verdichten ook bouwen aan een duurzame, aantrekkelijke en inclusieve leefomgeving? En hoe komen we vanuit bestaande waardevolle initiatieven tot een systemische en duurzame verandering? 

Graag nodigen wij je als ambtenaar, (maatschappelijk) ondernemer, ontwerper, (ervarings)expert of initiatiefnemer hierbij van harte uit op Dutch Design Week om tijdens de Expeditie Leefbare Stad deze vragen samen te verkennen. 

Programma Expeditie Leefbare Stad


12.30 inloop

13.00 start
De expeditie start met een verkenning van bestaande kennis, netwerken en onbenut potentieel. Hoe maken we binnen bestaande systemen ruimte voor nieuwe perspectieven op de inrichting van Nederland? Wat is daarin mijn rol? Waar kunnen we krachten bundelen?

Met bijdragen van:
– Nurhan Abujidi, lector Smart Urban Redesign bij Zuyd Hogeschool en projectleider City Deal KennisMaken Maastricht
– Edwin van Uum, directeur UUM Unlimited Urban Management en mede-initiatiefnemer van de Mobiliteitsnetwerk.

14.00 VIP-tour Dutch Design
Gezamenlijke rondleiding langs inspirerende voorbeelden, met o.a. een bezoek aan de Embassy of Mobility en de Embassy of Circular & Biobased Building.

15.30 Einde

Meld je hier aan voor (onderdelen van) de expeditie Leefbare Stad.

Vervolg learning community

Uitkomsten van de Expeditie Leefbare Stad worden verzameld en gepresenteerd tijdens het Symposium Maakruimte voor Mooi Nederland, dat plaats zal vinden op 1 december in Den Haag. Het symposium vormt de opmaat voor het ontwikkelen van een learning community, waarbinnen ambtenaren, ondernemers, wetenschappers en ontwerpers samen nieuwe kansen voor onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking zullen verkennen. We nodigen jou hierbij van harte uit om met ons op verkenning te gaan en onderdeel te worden van deze learning community! 

Meer informatie over het Symposium Maakruimte voor Mooi Nederland vind je hier.

De Expeditie Leefbare Stad wordt georganiseerd door World Design Embassies i.s.m. het netwerk van City Deal Kennis Maken (Maastricht), de Mobiliteitsbeweging, de Embassy of Inclusive Society en de Embassy of Urban Mobility, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Locaties

Microlab
Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven

Plan je route

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube