The Growing Pavilion

Maatschappelijke opgaven als klimaatverandering, bodemdaling, CO2 uitstoot en schaarste van fossiele grondstoffen vragen om nieuwe, duurzame oplossingen.

De roep om een meer biobased en circulaire economie wordt steeds groter en is noodzakelijk. Daarom zijn wij, Company New Heroes en de Dutch Design Foundation, het experiment aangegaan om voor de Dutch Design Week 2019 samen met andere pioniers een iconisch biobased paviljoen te bouwen: The Growing Pavilion.

Type Project
Project
The Growing Pavilion

Met dit bouwwerk tonen we de mogelijkheden en bovenal de enorme schoonheid van biobased bouwen. Het paviljoen is uniek in de wijze waarop een groot aantal biobased materialen, zoals hout, hennep, mycelium, lisdodde en katoen, samen een bijzonder bouwwerk vormen.

The Growing Pavilion was tien dagen lang te zien en te beleven in het kloppende hart van de Dutch Design Week. Meer dan 75.000 mensen – professionals van bedrijven, overheden en organisaties maar ook heel veel reguliere dagelijkse bezoekers – hebben het paviljoen bezocht. We zijn in gesprek met diverse enthousiaste organisaties om The Growing Pavilion op andere plekken opnieuw op te bouwen en zo nog meer mensen te inspireren en activeren om biobased en circulair te gaan werken.

2 jaar research

Zoals bij ieder project van Stichting Nieuwe Helden is ook bij The Growing Pavilion jarenlang onderzoek doen een belangrijk onderdeel. Welke biobased materialen lenen zich voor een iconisch bouwwerk? Wat is de esthetische waarde van biobased materialen? Maar ook: waarom is het noodzakelijk om de omslag naar een biobased economie te maken? Onze zoektocht hebben we op verschillende manieren vastgelegd. Onder andere in een animatiefilm die in het paviljoen werd gedraaid en een materialen atlas (zie hieronder).

Materialen Atlas

In een materialen atlas delen we de verzameling van de materialen die we hebben gevonden in onze zoektocht naar het biobased ontwerpen en bouwen van nu. Hiermee willen we laten zien hoe ver we op dit moment kunnen gaan in de ambitie om volledig biobased te creëren. We zijn vele slimme en bewuste pioniers tegengekomen, die de wereld van ontwerpen en bouwen uitdagen om een nieuwe stap te maken; ook die zijn te vinden in deze atlas.
Naast het brengen van hoop en urgentie stellen we ons met deze atlas ook kwetsbaar op. We doen letterlijk en figuurlijk een boekje open over onze zoektocht in de wereld van het biobased bouwen. Ons gedroomde paviljoen bestaat uit nog veel nieuwere biobased materialen. Alleen is er meer nodig dan goede materialen om grootschalige toepassingen mogelijk te maken. Denk aan opschaling van de productie; passende regelgeving; innovatieve ontwerpers en bewuste consumenten. Met The Growing Pavilion en deze atlas agenderen en faciliteren we dit gesprek, omdat ook dit essentiële zaken zijn om de gewenste omslag in denken en doen te realiseren.

The Growing Pavilion is mede mogelijk gemaakt door Stichting Doen, Brabant C, BPD cultuurfonds en Prins Bernhard Cultuur Fonds Beter Bouw Fonds.
The Growing Pavilion is gebouwd door Fiction Factory, Tentech en Buitink Technology. In samenwerking met Primum, HuisVeendam, ECO-board, Krown.bio, Braindrop, Impershield, Houthandel Looijmans, TenCate Outdoor Fabrics, Botanic Bites, Juro Coating, Sounding Bodies, BioBased Delta, Centre of Expertise Biobased Economy (CoEBBE), Natuurvezel Applicatie Centrum (NAC), Noorderwind, Floriade Almere 2022.

 

icon-arrow-thin icon-close-super-thin