Possible Landscapes Hoge zandgronden – Achterhoek

In de Achterhoek komen verschillende bodemtypes samen op de hoge zandgronden. Het gebied is een mix van beekdalen, jonge heideontginningen, essen (hooggelegen akkers) en beplante stuifzanden. Droogte is een groot probleem in deze regio. In dit programma onderzoeken we de mogelijkheden voor een duurzame inrichting van het landschap met genoeg water en gezonde boer tot bouwer ketens.

Type Project
Project
Possible Landscapes Hoge zandgronden – Achterhoek

Op DDW23 tonen we een 3D print van het gebied gemaakt door Omlab, die volledig bestaat uit natuurlijk materialen. De scenario’s die zijn opgehaald tijdens de co-creatie sessies dienen als basis voor het tweede deel van de installatie. Die wordt begin 2024 verwacht en is vanaf dan in te zetten als aanknopingspunt om gesprekken over duurzame gebiedsontwikkeling te faciliteren.

Partners: Mooi NL, Samen Biobased Bouwen, Cirkelregio Achterhoek, Het Buitenburo, Building Balance, Omlab, Vitens, Waterschap Rijn en Ijssel, Wam & VanDuren, Wonion, WUR.

 chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube