i
Aanmelden

Meld je aan voor (onderdelen van) de Expeditie Circulair Landschap.

Registreer

Maakruimte voor Mooi Nederland: Expeditie Circulair Landschap 

Op 6 juli lanceerde minister Hugo de Jonge het programma ‘Mooi Nederland’, een programma dat de ruimtelijke kwaliteit van ons land centraal stelt. Nederland staat voor grote ruimtelijke transitieopgaven, die vragen om een integrale aanpak. Wonen, water, landbouw, mobiliteit, maar ook inclusiviteit en gezondheid. In de praktijk blijkt zo’n integrale aanpak nog niet zo eenvoudig. 

Type event Talk, Tour
Datum & tijd

25 Okt 2022 - 14:00 - 17:00

Locatie Microlab
Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven
Event
Maakruimte voor Mooi Nederland: Expeditie Circulair Landschap 
Studio Marco Vermeulen - credits: Studio Marco Vermeulen

Hoe kunnen we de woningbouwopgave gebruiken als hefboom voor versterking van de kwaliteit van stad en land? Kunnen we circulaire productiemethoden inzetten om te voldoen aan de enorme vraag aan nieuwe woningen? Welke kansen biedt een circulaire bouwsector voor de transitieopgave van landbouw en landschap? Hoe kunnen we in de ‘grote verbouwing van Nederland’ bodem en water sturend laten zijn? Hoe komen we vanuit bestaande waardevolle initiatieven tot een systemische en duurzame verandering?

Graag nodigen wij je als ambtenaar, (maatschappelijk) ondernemer, ontwerper, (ervarings)expert of initiatiefnemer hierbij harte uit op Dutch Design Week om tijdens de Expeditie Circulair Landschap deze vragen samen te verkennen.

Programma Expeditie Circulair Landschap


14.00 inloop

14.30 start
De expeditie start met een verkenning van bestaande kennis, netwerken en onbenut potentieel. Hoe maken we binnen bestaande systemen ruimte voor nieuwe perspectieven op de inrichting van Nederland? Wat is daarin ieders rol? Waar kunnen we krachten bundelen? 

15.30 – 17.00 VIP-tour over de Dutch Design Week
Gezamenlijke rondleiding langs inspirerende voorbeelden bij de Embassy of Circular & Biobased Building

Meld je hier aan voor de Expeditie Circulair Landschap. 

Vervolg learning community

Uitkomsten van de Expeditie Circulair Landschap worden gedeeld tijdens het Symposium Maakruimte voor Mooi Nederland, dat plaats zal vinden op 1 december in Den Haag. Het symposium vormt de opmaat voor het ontwikkelen van een learning community, waarbinnen ambtenaren, ondernemers, wetenschappers en ontwerpers samen nieuwe kansen voor onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking zullen verkennen. We nodigen jou hierbij van harte uit om met ons op verkenning te gaan en onderdeel te worden van deze learning community! 

Meer informatie over het Symposium Maakruimte voor Mooi Nederland vind je hier.

De Expeditie wordt georganiseerd door World Design Embassies i.s.m. City Deal Circulair & Conceptueel Bouwen, Land&Hand, de Embassy of Water en de Embassy of Circular & Biobased Building, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Locaties

Microlab
Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven

Plan je route

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube