Embassy of Food

Type Embassy
Onderdeel van Embassy of Food
Theme
Embassy of Food
Onderdeel van Embassy of Food

Ons voedselsysteem, en de huidige manier van consumeren, is hard toe aan verandering. Maar op de vraag hoe we dat moeten aanpakken, loopt het al enige tijd vast. Ontwerpers kunnen een rol spelen om hier een andere blik op te werpen en de wereld achter ons voedsel en de relatie die we daarmee hebben beter en anders vorm te geven. De Embassy of Food wil verbeelding en realiteit samenbrengen door een plek te zijn waar naast ontwerpers, mensen uit de hele voedselketen samenkomen om met elkaar te experimenteren; van boer tot wetenschapper en van beleidsmedewerker tot supermarktdirecteur. Zo gaan we met ontwerpkracht en in betekenisvolle samenwerkingen in deze tussenruimte op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe kunnen we een nieuwe blik op de knelpunten werpen en zo het huidige voedselsysteem anders vormgeven?

In een drieluik gaat de Embassy of Food met dit vraagstuk aan de slag. In 2023 werd in De Boerderij van Morgen onderzocht welke waarden mensen belangrijk vinden bij het maken van keuzes over voedsel. In 2024 gebruiken we deze nieuwe ‘voedselwaarden’ om herziene voedselrelaties te ontwerpen. In De Schijf van Vijf voor Twaalf wordt de relatie tot ons voedsel als uitgangspunt genomen voor hoe we zouden moeten eten. De relatie tot de bodem, de ruimte die het verbouwen van voedsel inneemt, de tijd die het kost, en de effecten op mens en natuur worden allemaal doorvertaald naar nieuwe scenario’s. Zo schetsen we met elkaar een nieuw toekomstperspectief, waarin we ons goed kunnen voelen over onze relatie met ons voedsel. 

In 2025 trekken we deze lijn vervolgens door naar schaal. Want om Nederland, of zelfs de wereld, te kunnen voeden en gezond te houden, moeten we leren denken in volume. Dat betekent dat we verder moeten denken dan wat werkt op individueel niveau. Daarvoor moeten we groot in kleinschalig worden, of klein in grootschalig! In 2025 brengen we daarom het Nederlandse voedsellandschap letterlijk in kaart en ontwerpen we een voorstel over hoe we Nederland voedselland op basis van deze inzichten opnieuw kunnen inrichten; van schap tot landschap.

chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube