Vanuit DDW TV Studio presenteerde we dagelijks een talkshow van de World Design Embassies, met Rijksbouwmeester Floris Alkemade als vaste tafelheer. Hij heeft afgelopen jaar een visie ontwikkeld voor de Embassies, gebaseerd op zijn essay ‘De Toekomst van Nederland. De kunst van richting te veranderen’.

We belichtte dagelijks een thema waarbij we de impact op de ruimtelijke omgeving en de verbeeldingskracht van ontwerpers centraal stellen. Onder leiding van Jorn Konijn, head of programme van DDW, praatte we met Floris Alkemade en gasten over vijf thema’s die nu actueler zijn dan ooit.

Opzoek naar meer inspiratie?

Eerder dit jaar spraken we in Pakhuis de Zwijger met Floris Alkemade over zijn visie. Kijk hier de virtuele talk van 18 juni terug.

Het Labyrint by Overtreders W

Het Labyrint

We bevinden ons op onbekend terrein. Er komen grote veranderingen op ons af: de klimaatverandering, de afname van biodiversiteit, de landbouw- en energietransitie, de woningopgave, de uitputting van grondstoffen, vergrijzing en eenzaamheid.

De vraag die nu speelt, is welke richting we moeten kiezen om dreigende catastrofes te ontlopen. Al tastend zoeken we de weg, als in een labyrint. Gaan we vooruit, linksaf of toch rechtsomkeert?

Zo groot als de onzekerheid is, zo enerverend is het idee dat dit een kans is om nieuwe wegen in te slaan. Hoe kunnen we vanuit de twijfel over ingeslagen richtingen het plezier ontlenen om – als we vastlopen – weer van richting te veranderen? Hoe kunnen we de onontkoombare opgaven aangrijpen om ons land structureel te verbeteren?

Veranderen is een kunst op zichzelf. Daarvoor zijn allereerst verbeeldingskracht en nieuwe verhalen nodig. Verhalen die verlangen naar verandering oproepen.

Afgelopen

Partners of De kunst van richting te veranderen

 • College van Rijksadviseurs

  Het CRa adviseert het Rijk gevraagd en ongevraagd over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van transformatie, mobiliteit en de complete stad tot een betere delta en de energietransitie.

  Link to College van Rijksadviseurs
 • BankGiro Loterij

  De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. We steunen culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed en werven fondsen om hun activiteiten te ondersteunen. Daarnaast geven wij bekendheid aan hun werk.

  Link to BankGiro Loterij
 • Brainport Eindhoven

  Samenwerken zit in onze natuur. Dat is de kracht van deze regio. Onze regio. In deze innovatieve technologieregio werken we als denkers en als doeners slim samen. Terwijl wij kijken hoe dingen nóg beter kunnen, kijkt de wereld naar de manier waarop we dat doen. Brainport Eindhoven is namelijk de plek waar we elkaar helpen. Waar bedrijven nieuwe banen creëren op ieder niveau. Of je hier nu studeert, werkt of onderneemt; In Brainport zijn eindeloos veel kansen om te groeien.

  Link to Brainport Eindhoven
 • Dutch Design Foundation

  Dutch Design Foundation (DDF) is optimistisch en gelooft in het probleemoplossende vermogen van designers om de wereld een betere plek te maken. DDF biedt designers daarom kansen, ondersteuning, publiciteit en een platform

  Link to Dutch Design Foundation
chapter-arrow icon-arrow-down icon-arrow-short icon-arrow-thin icon-close-super-thin icon-play icon-social-facebook icon-social-instagram icon-social-linkedin icon-social-twitter icon-social-youtube